اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 5 - ( مهر و آبان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 5 صفحات 574-581 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر اجرای الگوریتم کنترل درد بر شدت درد و مدت زمان اتصال بیماران به ونتیلاتور
زهرا کریمی ، شهرام مولوی نژاد ، سیمین جهانی ، محبوبه رشیدی ، امل ساکی مالحی
چکیده:   (232 مشاهده)
هدف: بیماران متصل به ونتیلاتور به علت دریافت داروهای سداتیو، تغییر در سطح هوشیاری و اینتوباسیون قادر به خودگزارشی درد خود نیستند، لذا مدیریت ناکافی درد در این بیماران باعث افزایش مدت زمان اتصال به ونتیلاتور می‌گردد. هدف از این مطالعه تاثیر اجرای الگوریتم کنترل درد بر شدت درد و مدت زمان اتصال بیماران به ونتیلاتورمی باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 396 بیمار تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز به روش در دسترس و بر اساس معیارهای ورود از مرداد 1396 لغایت خرداد 1397 انتخاب و سپس به روش تصادفی با استفاده از بلوک‌های چهارتایی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. در گروه آزمون، روزانه به مدت 10روز، شدت درد با استفاده از ابزار رفتاری درد اندازه‌گیری شد و بر اساس الگوریتم کنترل درد، تسکین درد صورت گرفت. هم‌چنین در مدت 10 روز، روزانه دو گروه به‌وسیله چک‌لیست پژوهشگر ساخته از نظر معیارهای جداسازی از ونتیلاتور بررسی شدند.
یافتهها: در گروه آزمون، شدت درد از روز اول مداخله شروع به کاهش نمود (0001/0P<). مدت زمان اتصال به ونتیلاتور نیز کاهش پیدا کرد و این اختلاف نسبت به گروه کنترل از نظر آماری معنی‌دار بود (0001/0P<).
نتیجهگیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که استفاده از الگوریتم کنترل درد می‌تواند منجر به مدیریت بهتر درد و کاهش مدت زمان اتصال به ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه شود. با این حال، برای افزایش سودمندی بالینی و دستیابی به درمان هدفمند درد، انجام مطالعات بیش‌تر بر چگونگی اجرای الگوریتم و ارزیابی مجدد درد بیماران مورد نیاز است.
 
واژه‌های کلیدی: درد، مدیریت درد، بخش‌های مراقبت ویژه، جداسازی از ونتیلاتور
متن کامل [PDF 1013 kb]   (75 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/1/31 | پذیرش: 1400/2/8 | انتشار: 1400/7/6
فهرست منابع
1. [1] Olsen BF, Rustøen T, Valeberg BT. Nurse's evaluation of a pain management algorithm in intensive care units. Pain Manag Nurs 2020; 21: 543-548. [DOI:10.1016/j.pmn.2020.05.006]
2. [2] Modanloo M, Mohsenpour A, Rahmani H, Moghaddam S, Khoddam H. Impact of implementing the critical care pain observation tool on nurses' performance in assessing and managing pain in the critically Ill patients. Indian J Crit Care Med 2019; 23: 165-169. [DOI:10.5005/jp-journals-10071-23146]
3. [3] Gélinas C. Pain assessment in the critically ill adult: Recent evidence and new trends. Intensive Crit Care Nurs 2016; 34: 1-11. [DOI:10.1016/j.iccn.2016.03.001]
4. [4] Liu Y, Li L, Herr K. Evaluation of two observational pain assessment tools in Chinese critically Ill patients. Pain Med 2015; 16: 1622-1628. [DOI:10.1111/pme.12742]
5. [5] Severgnini P, Pelosi P, Contino E, Serafinelli E, Novario R, Chiaranda M. Accuracy of critical care pain observation tool and behavioral pain scale to assess pain in critically ill conscious and unconscious patients: prospective, observational study. J Intensive Care 2016; 4: 68. [DOI:10.1186/s40560-016-0192-x]
6. [6] Dehghani H, Tavangar H, Ghandehari A. Validity and reliability of behavioral pain scale in patients with low level of consciousness due to head trauma hospitalized in intensive care unit. Arch Trauma Res 2014; 3: e18608. [DOI:10.5812/atr.18608]
7. [7] Jeitziner MM, Schwendimann R, Hamers JP, Rohrer O, Hantikainen V, Jakob SM. Assessment of pain in sedated and mechanically ventilated patients: an observational study. Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: 645-654. [DOI:10.1111/j.1399-6576.2012.02660.x]
8. [8] Olsen BF, Rustoen T, Sandvik L, Miaskowski C, Jacobsen M, Valeberg BT. Development of a pain management algorithm for intensive care units. Heart Lung 2015; 44: 521-527. [DOI:10.1016/j.hrtlng.2015.09.001]
9. [9] Payen JF, Bosson JL, Chanques G, Mantz J, Labarere J. Pain assessment is associated with decreased duration of mechanical ventilation in the intensive care unit: a post Hoc analysis of the DOLOREA study. Anesthesiology 2009; 111: 1308-1316. [DOI:10.1097/ALN.0b013e3181c0d4f0]
10. [10] Bouajram RH, Sebat CM, Love D, Louie EL, Wilson MD, Duby JJ. Comparison of self-reported and behavioral pain assessment tools in critically Ill patients. J Intensive Care Med 2018; 885066618757450. [DOI:10.1177/0885066618757450]
11. [11] Kotfis K, Zegan-Baranska M, Szydlowski L, Zukowski M, Ely EW. Methods of pain assessment in adult intensive care unit patients - Polish version of the CPOT (Critical Care Pain Observation Tool) and BPS (Behavioral Pain Scale). Anaesthesiol Intensive Ther 2017; 49: 66-72. [DOI:10.5603/AIT.2017.0010]
12. [12] Boitor M, Fiola JL, Gélinas C. Validation of the critical-care pain observation tool and vital signs in relation to the sensory and affective components of pain during mediastinal tube removal in postoperative cardiac surgery intensive care unit adults. J Cardiovasc Nurs 2016; 31: 425-432. [DOI:10.1097/JCN.0000000000000250]
13. [13] Cheng LH, Tsai YF, Wang CH, Tsay PK. Validation of two Chinese-version pain observation tools in conscious and unconscious critically ill patients. Intensive Crit Care Nurs 2018; 44: 115-122. [DOI:10.1016/j.iccn.2017.08.004]
14. [14] Olsen BF, Rustoen T, Sandvik L, Miaskowski C, Jacobsen M, Valeberg BT. Implementation of a pain management algorithm in intensive care units and evaluation of nurses' level of adherence with the algorithm. Heart Lung 2015; 44: 528-533. [DOI:10.1016/j.hrtlng.2015.08.001]
15. [15] Rafiei H, Ahmadinejad M, Amiri M, Abdar esmaeili M. Effect of nursing implemented sedation and pain protocol on the level of sedation, pain and amount of sedative and analgesic drugs use among opium addicted critically ill patients. Asian J Nurs Educ Res 2013; 3: 37-41.
16. [16] Babamohamadi H, Tangestani F, Soleimani M, Abbasi Dorche S. Effect of a sedation guideline on the duration of mechanical ventilation and length of stay in intensive care unit. Koomesh 2017; 19: 380-390 (Persian).
17. [17] Woien H, Stubhaug A, Bjork IT. Analgesia and sedation of mechanically ventilated patients - a national survey of clinical practice. Acta Anaesth Scand 2012; 56: 23-29. [DOI:10.1111/j.1399-6576.2011.02524.x]
18. [18] Rose L, Smith O, Gelinas C, Haslam L, Dale C, Luk E, et al. Critical care nurses' pain assessment and management practices: a survey in Canada. Am J Crit Care 2012; 21: 251-259. [DOI:10.4037/ajcc2012611]
19. [19] Ayasrah S. Care-related pain in critically ill mechanically ventilated patients. Anaesth Intensive Care 2016; 44: 458-465. [DOI:10.1177/0310057X1604400412]
20. [20] Heidarzadeh M, Chookalayi H, Jabraeelzadeh S, Kohi F. Translation and psychometrics of the "behavioral pain scale " in mechanically ventilated patients in medical and surgical intensive care units. Nurs Midwifery J 2017; 15: 176-186 (Persian).
21. [21] Ward D, Fulbrook P. Nursing strategies for effective weaning of the critically Ill mechanically ventilated patient. Crit Care Nurs Clin North Am 2016; 28: 499-512. [DOI:10.1016/j.cnc.2016.07.008]
22. [22] Altinbas A, Canakci E. Pain management in critical patient. Arch Clin Biomed Res 2017; 1: 242-249. [DOI:10.26502/acbr.50170028]
23. [23] Rumpke AL, Zimmerman BA. Implementation of a multidisciplinary ventilator-weaning and sedation protocol in a community intensive care unit. Dimens Crit Care Nurs 2010; 29: 40-49; quiz 50-1. [DOI:10.1097/DCC.0b013e3181be4bbf]
24. [24] Olsen BF, Rustoen T, Sandvik L, Jacobsen M, Valeberg BT. Results of implementing a pain management algorithm in intensive care unit patients: The impact on pain assessment, length of stay, and duration of ventilation. J Crit Care 2016; 36: 207-211. [DOI:10.1016/j.jcrc.2016.07.011]
25. [25] Mansouri P, Javadpour S, Zand F, Ghodsbin F, Sabetian G, Masjedi M. Implementation of a protocol for integrated management of pain, agitation, and delirium can improve clinical outcomes in the intensive care unit: a randomized clinical trial. J Crit Care 2013; 28: 918-922. [DOI:10.1016/j.jcrc.2013.06.019]
26. [26] Arbour CBS, Gelinas C, Michaud C. Impact of the implementation of the critical-care pain observation tool (CPOT) on pain management and clinical outcomes in mechanically ventilated trauma intensive care unit patients: a pilot study. J Trauma Nurs 2011; 18: 52-60. [DOI:10.1097/JTN.0b013e3181ff2675]
27. [27] Williams TA, Martin S, Leslie G, Thomas L, Leen T, Tamaliunas S, et al. Duration of mechanical ventilation in an adult intensive care unit after introduction of sedation and pain scales. Am J Crit Care 2008; 17: 349-356. [DOI:10.4037/ajcc2008.17.4.349]
28. [28] Gelinas C, Arbour C, Michaud C, Vaillant F, Desjardins S. Implementation of the critical-care pain observation tool on pain assessment/management nursing practices in an intensive care unit with nonverbal critically ill adults: a before and after study. Int J Nurs Stud 2011; 48: 1495-1504. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2011.03.012]
29. [29] Puntillo KA, Smith D, Arai S, Stotts N. Critical care nurses provide their perspectives of patients' symptoms in intensive care units. Heart Lung 2008; 37: 466-475. [DOI:10.1016/j.hrtlng.2008.02.002]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: (IR.AJUMS.REC.1396.350
Clinical trials code: IRCT20170829035984N1


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karimi Z, Molavynejad S, Jahani S, Rashidi M, Saki Malehi A. Effect of pain control algorithm on pain intensity and duration of patients' connection to the ventilator. Koomesh. 2021; 23 (5) :574-581
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6337-fa.html

کریمی زهرا، مولوی نژاد شهرام، جهانی سیمین، رشیدی محبوبه، ساکی مالحی امل. تاثیر اجرای الگوریتم کنترل درد بر شدت درد و مدت زمان اتصال بیماران به ونتیلاتور. كومش. 1400; 23 (5) :574-581

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6337-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 5 - ( مهر و آبان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4341