اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد. لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1400 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 501-494 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی و عضلانی با وضعیت پوسچر فرد و ریسک فاکتورهای ارگونومی محیط کار
علی صالحی سهل آبادی ، حمیده بیدل ، حدیثه ربیعی ، سید حجت موسوی کردمیری ، فائزه عباسی بلوچخانه*
چکیده:   (1193 مشاهده)
هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب‌های شغلی است و از شایع‌ترین علت غیبت کارکنان شناخته‌ شده است، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات اسـکلتی-عضلانی و ریسک فاکتورهای ارگونومی محیط کار در کارکنان یکی از دانشکده‌های علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1398 بین 108 نفر از کارکنان یکی از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام‌ شده است که شامل 57 نفر کارمند و 51 نفر هیئت‌ علمی بوده‌اند. در این مطالعه از پرسش‌نامه استاندارد نوردیک، چک‌لیست جامع ارگونومی برای محیط‌های کار دفتری و روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA) استفاده گردید.
یافتهها: نتایج مطالعه نشان داد، که بیش‌ترین شیوع درد یا ناراحتی در یک سال اخیر در نواحی شانه (50%) و پا (50%) بوده است. نتایج ارزیابی پوسچر به روش ROSA نشان داد که 34% افراد مورد مطالعه در ناحیه ضرورت انجام مداخله ارگونومی قرار گرفتند. هم‌چنین بین امتیاز نهایی ROSA با سه بخش اصلی چک‌لیست ارگونومی رابطه معنادار وجود داشت (05/0P<).
نتیجهگیری: با توجه به وجود ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ریسک فاکتورهای ارگونومی محیط کار، در نتیجه باید اقدامات کنترلی جهت بهبود ریسک فاکتورها صورت پذیرد.
 
واژه‌های کلیدی: بیماری‌های اسکلتی عضلانی، چک لیست، ارگونومی، کارکنان اداری
متن کامل [PDF 1144 kb]   (314 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/5/10 | پذیرش: 1399/9/25 | انتشار: 1400/4/28
فهرست منابع
1. [1] Abbasi Balochkhaneh F, Baesmat S, Doost Mohammadi A, Hasan Pour Sodrejani Z, Abas Abadi A. Prevalence of musculoskeletal disorders in employees of Iran Khodro. Int J Muscul Pain Prev 2017; 2: 273-277.
2. [2] Zarei F, Mousavifard SA, Ardestani M. Assessment of musculoskeletal disorder prevalence and associated risk factors of a metal structure manufacturing company in Tehran. J Environ Health Engin 2016; 4: 10-19. (Persian). [DOI:10.18869/acadpub.jehe.4.1.10]
3. [3] Valipour F, Yahyayi E, Shokri S, Ahmadi O. Assessment of the Staff working posture using REBA & ROSA methods in a hospital. Health Res J 2016; 1: 167-172. [DOI:10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.171]
4. [4] Malakoutikhah M, Karimi A, Hoseini M, Rastgarkhaled A. Survey of the relationship between musculoskeletal disorders and work-family conflict in one of the country's steel industry. J Occup Hygi Engin 2017; 4: 10-17. [DOI:10.21859/johe-04012]
5. [5] Jahangiri M, Azmon H, Daneshvar A, Keshmiri F, Khaleghi H, Besharati A, et al. Occupational health problems and safety conditions among small and medium-sized enterprises: a cross-sectional study in Shiraz, Iran. Annal Global Health 2019; 85. (Persian). [DOI:10.5334/aogh.2438] [PMID] [PMCID]
6. [6] Kumar R. Ergonomic evaluation and design of tools in cleaning occupation. 2006, Luleå tekniska universitet.
7. [7] Waters T, Putz-Anderson V. Manual material handling. edited by bhattacharya, A. and McGlothlin, JD (1996). Occupational Ergonomics: Theory Application. Marcel Dekker Inc. New York, 1996.
8. [8] Rahimifard H, Hashemi Nejad N, Choobineh AR, Heidari HR, Tabatabaei HR. Evaluation of musculoskeletal disorders risk factors in painting workshops of furniture industry. Qom Univ Med Sci J 2010; 4. (Persian).
9. [9] Mazloum A, Nozad H, Kumashiro M. Occupational low back pain among workers in some small-sized factories in Ardabil, Iran. Indust Health 2006; 44: 135-139. [DOI:10.2486/indhealth.44.135] [PMID]
10. [10] Habibi E, Soury S. The effect of three ergonomics interventions on body posture and musculoskeletal disorders among stuff of Isfahan Province Gas Company. J Educ Health Promot 2015; 4. [DOI:10.4103/2277-9531.162386] [PMID] [PMCID]
11. [11] Karimi A, Eslamizad S, Mostafaee M, Haghshenas M, Malakoutikhah M. Road accident modeling by fuzzy logic based on physical and mental health of drivers. Int J Occup Hygi 2016; 8: 208-216.
12. [12] SHafiei SF, SHojaati A. A survey of the relationship between coping strategies, occupational stress and job satisfaction of counselors of education organization districts of Shiraz. J N Appr Educ Admin 2008; 1.
13. [13] Sabeti M, Sepehr M, Ahmadi F. The role of higher education in national development. J Iran Soc Dev Studi 2014; 6: 59-69.
14. [14] Zamanian Z, Roshan Sarvestani M, Sedaghati M, Ghatmiri M, Kouhnavard B. Assessment of the relation between subjective workload and job satisfaction in university faculty and staff. Iran J Ergon 2016; 3: 1-10.
15. [15] Maghsoudian L. Ergonomic assessment of musculoskeletal disorders risk factors in office staff using ROSA method and Its relation with efficiency. J Mil Med 2017; 19: 31-39.
16. [16] Gholami Habil Z, Salemi M, Almasian M. An investigation of the prevalence of musculoskeletal disorder complaints among the employees of the administrative section of the Lorestan university of medical sciences, Khorramabad, Iran, in 2015. Yafte 2017; 19. (Persian).
17. [17] Nadri H, Nadri A, Khanjani N, Nadri F, Jafari Roodbandi A. Evaluating the factors effective on musculoskeletal disorders among the employees of one of Qazvin's governmental offices. J Health Dev 2013; 2: 106-116.
18. [18] Aghanasab M, Ghalenoei M, Kouhnavard B, Ahmadi Panah V. The Relationship between musculoskeletal disorders and workstation conditions among academic and nonacademic staffs in school of public health, Qazvin university of medical sciences in 2012. J Health 2017; 8: 35-44. (Persian).
19. [19] Yektaee T, Tabatabaee Ghomshe F, Piri L. The effect of ergonomic principles education on musculoskeletal disorders among computer users. J Rehabil 2013; 13: 108-116.
20. [20] Aminian O, Pouryaghoub G, Shanbeh M. One year study of musculoskeletal disorders and their relation to occupational stress among office workers: a brief report. Tehran Univ Med J 2012; 70. (Persian).
21. [21] Dickinson CE, Campion K, Foster AF, Newman SJ, O'rourke AM, Thomas PG. Questionnaire development: an examination of the Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Appl Ergonom 1992; 23: 197-201. [DOI:10.1016/0003-6870(92)90225-K]
22. [22] Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, Biering-Sørensen F, Andersson G, Jørgensen K. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Appl Ergonom 1987; 18: 233-237. [DOI:10.1016/0003-6870(87)90010-X]
23. [23] Choobineh A, Lahmi M, Shahnavaz H, Khani Jazani R, Hosseini M. Musculoskeletal symptoms as related to ergonomic factors in Iranian hand-woven carpet industry and general guidelines for workstation design. Int J Occup Safe Ergon 2004; 10: 157-168. [DOI:10.1080/10803548.2004.11076604] [PMID]
24. [24] Sonne M, Villalta DL, Andrews DM. Development and evaluation of an office ergonomic risk checklist: ROSA-Rapid office strain assessment. Appl Ergon 2012; 43: 98-108. [DOI:10.1016/j.apergo.2011.03.008] [PMID]
25. [25] Andrews DM. The rapid office strain assessment (ROSA): validity of online worker self-assessments and the relationship to worker discomfort. Occup Ergon 2011; 10: 83-101. [DOI:10.3233/OER-2012-0194]
26. [26] Ghanbary-Sartang A, Habibi H. Evaluation of musculoskeletal disorders to method Rapid Office Strain Assessment (ROSA) in computers users. J Prev Medic 2015; 2: 47-54.
27. [27] Choobineh AR, Rahimi Fard HO, Jahangiri M, Mahmood Khani SO. Musculoskeletal injuries and their associated risk factors. Iran Occup Health 2012; 8: 70-81. (Persian).
28. [28] Stanam A, Golla V, Vasa SJ, Taylor RD. Exposure to computer work and prevalence of musculoskeletal symptoms among university employees: a cross-sectional study. J Environ Health 2019; 81.
29. [29] Azizpour Y, Delpisheh A, Sayehmiri K. Prevalence of musculoskeletal disorders in Iranian dentists: A systematic review and meta-analysis. Koomesh 2018; 20: 603-611. (Persian).
30. [30] Stanam A, Golla V, Vasa SJ, Taylor RD. Prevalence of pain due to musculoskeletal disorders and its relationship to psychosocial risk factors in the personnel of organizations in Gorgan, 2013. J Res Dev Nurs Midwif 2015; 12: 44-50.
31. [31] Bergqvist U, Wolgast E, Nilsson B, Voss M. Musculoskeletal disorders among visual display terminal workers: individual, ergonomic, and work organizational factors. Ergonomics 1995; 38: 763-776. [DOI:10.1080/00140139508925148] [PMID]
32. [32] Yip VY. New low back pain in nurses: work activities, work stress and sedentary lifestyle. J Adv Nurs 2004; 46: 430-440. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2004.03009.x] [PMID]
33. [33] Haghdoost AA, Hajihosseini F, Hojjati H. Relationship between the musculoskeletal disorders with the ergonomic factors in nurses. Koomesh 2011; 12. (Persian).
34. [34] Rafeemanesh E, Yazdi DK, Ahmadifar M, Bidel H, Balochkhaneh FA. Study of musculoskeletal disorders prevalence and ergonomic conditions by ROSA in administrative staff of Mashhad University of Medical Sciences. (Persian).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.SBMU.RETECH.REC.1398.575XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salehi Sahl abadi A, Bidel H, Rabiei H, Moosavi_Kordmiri S H, Abbasi Balochkhaneh F. Relationship between the prevalence of musculoskeletal disorders and postural status and ergonomic risk factors in the workplace. Koomesh. 2021; 23 (4) :494-501
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6525-fa.html

صالحی سهل آبادی علی، بیدل حمیده، ربیعی حدیثه، موسوی کردمیری سید حجت، عباسی بلوچخانه فائزه. بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی و عضلانی با وضعیت پوسچر فرد و ریسک فاکتورهای ارگونومی محیط کار. كومش. 1400; 23 (4) :501-494

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6525-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4410