اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 1 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 174-179 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مولکولی شیوع و شناسایی اشریشیا‌کلای انتروهموراژیک جداسازی شده از یک نوع پنیر سنتی ایرانی
مریم ملکی پروری ، مهنوش پارسایی مهر ، حمید استاجی ، اشکان جبلی جوان
چکیده:   (317 مشاهده)
هدف: سویه‌های اشریشیاکلای مولد شیگاتوکسین، یکی از عوامل اصلی ایجاد‌کننده مسمومیت غذایی و بیماری‌هایی مانند کولیت خونریزی‌دهنده و سندرم اورمی همولیتیک هستند. عفونت‌های غذایی عمدتاً از طریق مصرف مواد غذایی با منشاء حیوانی مانند گوشت و فرآورده‌های لبنی منتقل می‌شوند. بنابراین، هدف این مطالعه، بررسی ژن‌های حدت در باکتری اشریشیاکلای جدا شده از نمونه‌های پنیر سنتی شهر سمنان به روش Multiplex PCR می‌باشد.
مواد و روشها: در این بررسی 100 نمونه پنیر سنتی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. جدایه‌های اشریشیاکلای توسط روش‌های استاندارد میکروبیولوژی و تست‌های بیوشیمیایی شناسایی و جداسازی شدند. جدایه‌های اشریشیاکلای از نظر وجود ژن‌هایstx1 ،stx2 ، eaeA و ehlyA توسط روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها: از نمونه‌های پنیر مورد بررسی، تعداد 59 سویه اشریشیاکلای جداسازی شدند. که از این تعداد 55 جدایه دارای ژن‌های حدت بودند (2/93%) و از این میان 44 جدایه، حامل بیش از یک ژن حدت و 11 جدایه، تنها حامل یک ژن حدت بودند. Stx2 بیش‌ترین ژن حدت شناسایی شده در میان جدایه‌ها تشخیص داده شد.
نتیجهگیری: با توجه به شیوع اشریشیا‌کلای‌های حاوی ژن‌های حدت در جدایه‌های اشریشیاکلای بیماری‌زا در پنیرهای سنتی، به کارگیری روش‌های مولکولی به منظور بررسی کنترل کیفیت میکروبی این محصولات ضروری به نظر می‌رسد.
 
واژه‌های کلیدی: اشریشیاکلای مولد شیگاتوکسین، فاکتور حدت، پنیر، Multiplex PCR
متن کامل [PDF 1000 kb]   (60 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/11/16 | پذیرش: 1399/3/24 | انتشار: 1399/11/4
فهرست منابع
1. [1] Fox PF, Guinee TP, Cogan T, McSweeney PL. Fundamentals of cheese Science. New York 2017. [DOI:10.1007/978-1-4899-7681-9]
2. [2] Parsaeimehr M, Khazaei M, Jebellijavan A, Staji H. Isolation and identification of dominant lactic acid bacteria by sequencing the 16s rRNA from Semnan traditional cheese (Khiki). J Human Environ Health Prom 2019; 5: 15-20. [DOI:10.29252/jhehp.5.1.3]
3. [3] Shekarforoush S, Karim G, Razavi Rohani SM, Kiaie M, Rokni N, Abbasvali M. Study on the overview on foodborne bacteria in foodstuffs with animal origin in Iran; Part one: milk and dairy products. J Food Hygiene 2012; 2.
4. [4] Bonyadian M, Zahraei Salehi T, Mahzounie MR, Akhavan Taheri F. Virulence genes of verotoxigenic E. coli isolated from raw milk and unpasturized. J Vet Res 2011; 66: 223-228.
5. [5] Conedera G, Dalvit P, Martini M, Galiero G, Gramaglia M, Goffredo E. Verocytotoxin-producing escherichia coli O157 in minced beef and dairy products in Italy. Int J Food Microbiol 2004; 96: 67-73. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.010] [PMID]
6. [6] Elhadidy M, Mohammed MA. Shiga toxin producing Escherichia coli from raw milk cheese in Egypt: prevalence, molecular characterization and survival to stress conditions. Lett Appl Microbial 2012; 56: 120-127. [DOI:10.1111/lam.12023] [PMID]
7. [7] Rey J, Sanchez S, Blanco JE, Hermoso de Mendoza J, Hermoso de Mendoza M, Garcia A, et al. Prevalence, serotypes and virulence genes of Shiga toxin producing Escherichia coli isolated from ovine and caprine milk and other dairy products in Spain. Int J Food Microbiol 2006; 107: 212-217. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2005.08.025] [PMID]
8. [8] Solomakos N, Govaris A, Angelidis AS, Pournaras S, Rothi A, Kritas SK, Papageorgiou DK. Occurrence, virulence genes and antibiotic resistance of Escherichia coli O157 isolated from raw bovine, caprine and ovine milk in Greece. Food Microbiol 2009; 26: 865-871. [DOI:10.1016/j.fm.2009.06.002] [PMID]
9. [9] Farrokh C, Jordan K, Auvray F, Glass K, Oppegaard H, Raynaud S, Cerf O. Review of Shigatoxin producing Escherichia coli (STEC) and their signi fi cance in dairy production. Int J Food Microbiol 2013; 162: 190-212. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2012.08.008] [PMID]
10. [10] Baylis CL. Raw milk and raw milk cheeses as vehicles for infection by Verocytotoxin producing Escherichia coli. Int J Dairy Technol 2009; 62: 293-307. [DOI:10.1111/j.1471-0307.2009.00504.x]
11. [11] Hamid S, Salimi Bejestani MR, Changizi E, Javaheri Vayeghan A. Distribution of Escherichia coli Shiga toxin encoding genes (stx1, stx2) in Sangesari lambs suffering from diarrhea by Multiplex PCR technique. Koomesh 2015; 17: 84-91. (Persian).
12. [12] Osmundson T, Eyre C, Hayden K. An evaluation of NaOH and alternative rapid DNA extraction protocols for DNA barcoding, genotyping, and disease diagnostics from fungal and oomycete samples. Mol Ecol Resour 2013; 13: 66-74. [DOI:10.1111/1755-0998.12031] [PMID]
13. [13] Staji H, Rassouli M, Jourablou S. Comparative virulotyping and phylogenomics of Escherichia coli isolates from urine samples of men and women suffering urinary tract infections. Iranian J Basic Med Sci 2019; 22.
14. [14] Paton AW, Paton JC. Direct detection and characterization of Shiga toxigenic escherichia coli by multiplex PCR for stx1, stx 2, eae, ehxA, and saa. J Clin Microbiol 2002; 40: 271-274. [DOI:10.1128/JCM.40.1.271-274.2002] [PMID] [PMCID]
15. [15] Safarpoor Dehkordi F, Rahimi E, Ghobadi M, Yahaghi E. Shiga-toxigenic Escherichia oli in sheep cheeses. Iran J Infect Dis 2014; 19: 25-29. (Persian).
16. [16] Stephan R, Schumacher S, Corti S, Krause G, Danuser J, Beutin L. Prevalence and characteristics of Shiga toxin-producing Escherichia coli in Swiss Raw milk cheeses collected at producer level. J Dairy Sci 2008; 91: 2561-2565. [DOI:10.3168/jds.2008-1055] [PMID]
17. [17] Rezaei M, Yahyaei M, Parviz M, Khodaei motlagh M. A Survey of microbial contamination in traditional cheese distributed in Markazi province in 2010. J Health Environ 2014; 7: 115-122. (Persian).
18. [18] Vaziri S, Naghshbandi N. Investigating contamination of traditional non-pasteurized cheeses with Enterobacteriaceae in Maragheh. Iran J Med Microbial 2012; 5: 23-28. (Persian).
19. [19] Shadan MR. Investigation of Salmonella Spp, E. coli, listeria monocytogenese, and coagulase positive Staphylococcus in traditional cheese of retail shops in Zahedan. J Res Med Sci 2003; 4: 31-39. (Persian).
20. [20] Parsaeimehr M, Jebellijavan A, Azizkhani M, Keykhosravi K, Mahdavi A, Khazaei M. Microbiological and chemichal evaluation of traditional Semnan province khiki cheeses. Appl Animal Sci Res J 2015; 15: 57-64. (Persian).
21. [21] Mehrabiyan S, Tahmasby H, Momtaz H, Khosravi N, Kaboli Boroujeni H, Najafzadeh V, et al. Multiplex PCR detection of stx1, stx2 and eaeA genes in Escherichia coli isolated from lambs in Chaharmahal va Bakhtiari, Iran. Biol J Mic 2013; 6: 8-11. (Persian).
22. [22] Mahdavi S. Study of frequency of eaeA, stx1 and stx2 genes in Escherichia coli isolated from local cheeses in Maragheh city by multiplex PCR. Iran Food Sci Technol Res J 2016; 12: 388-393.
23. [23] Sarimehmetoglu B, Aksoy MH, Ayaz ND, Aya, Y, Kuplulu O, Kaplan YZ. Detection of Escherichia coli O157 H7 in ground beef using immunomagnetic separation and multiplex PCR. Food Cont 2009; 20: 357-361. [DOI:10.1016/j.foodcont.2008.06.002]
24. [1] Fox PF, Guinee TP, Cogan T, McSweeney PL. Fundamentals of cheese Science. New York 2017. [DOI:10.1007/978-1-4899-7681-9]
25. [2] Parsaeimehr M, Khazaei M, Jebellijavan A, Staji H. Isolation and identification of dominant lactic acid bacteria by sequencing the 16s rRNA from Semnan traditional cheese (Khiki). J Human Environ Health Prom 2019; 5: 15-20. [DOI:10.29252/jhehp.5.1.3]
26. [3] Shekarforoush S, Karim G, Razavi Rohani SM, Kiaie M, Rokni N, Abbasvali M. Study on the overview on foodborne bacteria in foodstuffs with animal origin in Iran; Part one: milk and dairy products. J Food Hygiene 2012; 2.
27. [4] Bonyadian M, Zahraei Salehi T, Mahzounie MR, Akhavan Taheri F. Virulence genes of verotoxigenic E. coli isolated from raw milk and unpasturized. J Vet Res 2011; 66: 223-228.
28. [5] Conedera G, Dalvit P, Martini M, Galiero G, Gramaglia M, Goffredo E. Verocytotoxin-producing escherichia coli O157 in minced beef and dairy products in Italy. Int J Food Microbiol 2004; 96: 67-73. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.010] [PMID]
29. [6] Elhadidy M, Mohammed MA. Shiga toxin producing Escherichia coli from raw milk cheese in Egypt: prevalence, molecular characterization and survival to stress conditions. Lett Appl Microbial 2012; 56: 120-127. [DOI:10.1111/lam.12023] [PMID]
30. [7] Rey J, Sanchez S, Blanco JE, Hermoso de Mendoza J, Hermoso de Mendoza M, Garcia A, et al. Prevalence, serotypes and virulence genes of Shiga toxin producing Escherichia coli isolated from ovine and caprine milk and other dairy products in Spain. Int J Food Microbiol 2006; 107: 212-217. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2005.08.025] [PMID]
31. [8] Solomakos N, Govaris A, Angelidis AS, Pournaras S, Rothi A, Kritas SK, Papageorgiou DK. Occurrence, virulence genes and antibiotic resistance of Escherichia coli O157 isolated from raw bovine, caprine and ovine milk in Greece. Food Microbiol 2009; 26: 865-871. [DOI:10.1016/j.fm.2009.06.002] [PMID]
32. [9] Farrokh C, Jordan K, Auvray F, Glass K, Oppegaard H, Raynaud S, Cerf O. Review of Shigatoxin producing Escherichia coli (STEC) and their signi fi cance in dairy production. Int J Food Microbiol 2013; 162: 190-212. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2012.08.008] [PMID]
33. [10] Baylis CL. Raw milk and raw milk cheeses as vehicles for infection by Verocytotoxin producing Escherichia coli. Int J Dairy Technol 2009; 62: 293-307. [DOI:10.1111/j.1471-0307.2009.00504.x]
34. [11] Hamid S, Salimi Bejestani MR, Changizi E, Javaheri Vayeghan A. Distribution of Escherichia coli Shiga toxin encoding genes (stx1, stx2) in Sangesari lambs suffering from diarrhea by Multiplex PCR technique. Koomesh 2015; 17: 84-91. (Persian).
35. [12] Osmundson T, Eyre C, Hayden K. An evaluation of NaOH and alternative rapid DNA extraction protocols for DNA barcoding, genotyping, and disease diagnostics from fungal and oomycete samples. Mol Ecol Resour 2013; 13: 66-74. [DOI:10.1111/1755-0998.12031] [PMID]
36. [13] Staji H, Rassouli M, Jourablou S. Comparative virulotyping and phylogenomics of Escherichia coli isolates from urine samples of men and women suffering urinary tract infections. Iranian J Basic Med Sci 2019; 22.
37. [14] Paton AW, Paton JC. Direct detection and characterization of Shiga toxigenic escherichia coli by multiplex PCR for stx1, stx 2, eae, ehxA, and saa. J Clin Microbiol 2002; 40: 271-274. [DOI:10.1128/JCM.40.1.271-274.2002] [PMID] [PMCID]
38. [15] Safarpoor Dehkordi F, Rahimi E, Ghobadi M, Yahaghi E. Shiga-toxigenic Escherichia oli in sheep cheeses. Iran J Infect Dis 2014; 19: 25-29. (Persian).
39. [16] Stephan R, Schumacher S, Corti S, Krause G, Danuser J, Beutin L. Prevalence and characteristics of Shiga toxin-producing Escherichia coli in Swiss Raw milk cheeses collected at producer level. J Dairy Sci 2008; 91: 2561-2565. [DOI:10.3168/jds.2008-1055] [PMID]
40. [17] Rezaei M, Yahyaei M, Parviz M, Khodaei motlagh M. A Survey of microbial contamination in traditional cheese distributed in Markazi province in 2010. J Health Environ 2014; 7: 115-122. (Persian).
41. [18] Vaziri S, Naghshbandi N. Investigating contamination of traditional non-pasteurized cheeses with Enterobacteriaceae in Maragheh. Iran J Med Microbial 2012; 5: 23-28. (Persian).
42. [19] Shadan MR. Investigation of Salmonella Spp, E. coli, listeria monocytogenese, and coagulase positive Staphylococcus in traditional cheese of retail shops in Zahedan. J Res Med Sci 2003; 4: 31-39. (Persian).
43. [20] Parsaeimehr M, Jebellijavan A, Azizkhani M, Keykhosravi K, Mahdavi A, Khazaei M. Microbiological and chemichal evaluation of traditional Semnan province khiki cheeses. Appl Animal Sci Res J 2015; 15: 57-64. (Persian).
44. [21] Mehrabiyan S, Tahmasby H, Momtaz H, Khosravi N, Kaboli Boroujeni H, Najafzadeh V, et al. Multiplex PCR detection of stx1, stx2 and eaeA genes in Escherichia coli isolated from lambs in Chaharmahal va Bakhtiari, Iran. Biol J Mic 2013; 6: 8-11. (Persian).
45. [22] Mahdavi S. Study of frequency of eaeA, stx1 and stx2 genes in Escherichia coli isolated from local cheeses in Maragheh city by multiplex PCR. Iran Food Sci Technol Res J 2016; 12: 388-393.
46. [23] Sarimehmetoglu B, Aksoy MH, Ayaz ND, Aya, Y, Kuplulu O, Kaplan YZ. Detection of Escherichia coli O157 H7 in ground beef using immunomagnetic separation and multiplex PCR. Food Cont 2009; 20: 357-361. [DOI:10.1016/j.foodcont.2008.06.002]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Maleki parvari M, Parsaeimehr M, Staji H, Jebellijavan A. Molecular investigation of the prevalence and detection of enterohemorrhagic Escherichia coli isolated from traditional cheese in Iran. Koomesh. 2021; 23 (1) :174-179
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6199-fa.html

ملکی پروری مریم، پارسایی مهر مهنوش، استاجی حمید، جبلی جوان اشکان. بررسی مولکولی شیوع و شناسایی اشریشیا‌کلای انتروهموراژیک جداسازی شده از یک نوع پنیر سنتی ایرانی. كومش. 1399; 23 (1) :174-179

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6199-fa.htmlجلد 23، شماره 1 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256