اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 22، شماره 4 - ( پائیز 1399 ) ::
جلد 22 شماره 4 صفحات 655-663 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با میزان بارکاری ذهنی و سلامت عمومی در زنان خانه‌دار
شهلا میرشکاری ، اسماعیل کرمی ، دلینا کاک الهی ، الهه صالح ، زهرا گودرزی
چکیده:   (1379 مشاهده)
هدف: شغل خانه‌داری از جمله مشاغلی است که دارای انواع استرس‌های فیزیکی و روانی است؛ از طرفی، شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی بر اثر عواملی همچون بار کاری فیزیکی و روانی بالا تشدید می‌شود. از این‌رو، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با میزان بارکاری ذهنی و سلامت عمومی در زنان خانه‌دار پرداخته است.
مواد و روشها: مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی حاضر بر روی 200 نفر از زنان خانه‌دار با روش نمونه‌گیری در دسترس انجام گرفت. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های اطلاعات دموگرافیک، کرنل (CMDQ)، سلامت عمومی (GHQ28) و بار کاری ذهنی (NASA-TLX) استفاده گردید.
یافتهها: یافته‌های دموگرافیک نشان داد که 5/90% افراد متاهل، 62% بدون تحصیلات دانشگاهی و میانگین سنی 87/0±33/42 سال بود. بر اساس نتایج مطالعه، بیش‌ترین اختلالات اسکلتی- عضلانی مربوط به ناحیه کمر (48%) و میانگین نمره کل از پرسش‌نامه‌های سلامت عمومی (34/8±05/19) و بار کاری ذهنی (21/12±16/52) به‌دست آمد. طبق نتایج آزمون‌های آماری، بین اختلالات اسکلتی- عضلانی با میزان بار ذهنی کار و سلامت عمومی ارتباط آماری معنادار وجود داشت.
نتیجهگیری: با توجه به نقش زنان خانه‌دار در بهره‌وری نیروی انسانی پیشنهاد می‌شود برنامه مداخله‌ای جهت پیشگیری از  MSDS و افزایش سلامت عمومی از طرف متولیان بهداشت و سلامت در نظر گرفته شود. انجام اقداماتی نظیر استفاده از پرسش‌نامه MSDS، جلسات مشاوره‌ای، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ایجاد آگاهی، تصحیح پوسچر و آموزش نحوه صحیح انجام کارها، استراحت کافی، ایجاد تنوع در کار و قرار دادن برنامه‌های تفریحی می‌تواند باعث افزایش سلامت روان، کاهش بار ذهنی کار و کاهش آسیب‌های اسکلتی- عضلانی گردد.
 
واژه‌های کلیدی: اختلالات اسکلتی- عضلانی، بار کاری ذهنی، سلامت عمومی، زنان خانه‌دار
متن کامل [PDF 1293 kb]   (293 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/9/27 | پذیرش: 1399/1/23 | انتشار: 1399/7/9
فهرست منابع
1. [1] Aghilinajad M, Golabadi M, Seyed MS, Goodarzi DS. Prevalence of musculoskeletal disorders and its related factors in housekeeping women. 2012. (Persian).
2. [2] https://www.amar.org.ir/. Results General Census 2016.
3. [3] Kalra S, Bhatnagar B. Prevalence of musculoskeletal disorder among housewives. 2017.
4. [4] Nazish N, Charles MJ, Kumar V. Prevalence of musculoskeletal disorder among house wives and working women. Int J Health Sci Res 2020; 10: 215-222.
5. [5] Fazli B, Ansari H, Noorani M, Jafari SM, Sharifpoor Z, Ansari S. The prevalence of musculoskeletal disorders and its predictors among Iranians' Housewives. Int J Epidemiol Res 2016; 3: 53-62.
6. [6] Zarei F, Mousavifard SA, Ardestani M. Assessment of musculoskeletal disorder prevalence and associated risk factors of a metal structure manufacturing company in Tehran. J Environ Health Engin 2017; 4: 10-19. (Persian). [DOI:10.18869/acadpub.jehe.4.1.10]
7. [7] LaDou J, Harrison R. Current occupational & environmental medicine: McGraw-Hill New York; 2007.
8. [8] Kabir ME, Aghilinejad M, Aghili N, Bahrami AA. Evaluation of relationship between general health status and prevalence of low back pain among employees of Fars ABFA Company. 2016. (Persian).
9. [9] Najafi F, Kermansaravi F, Gangoozehi E. The relationship between general health and quality of work life of nurses working in Zahedan teaching hospitals. Iran J Rehab Res Nurs 2018; 4: 53-59. (Persian).
10. [10] Moshashaei P, Nazari J. Relationship between musculoskeletal disorders and general health among employees of a soft drink industry. 2017. (Persian). [DOI:10.21859/johe-04016]
11. [11] Backs RW, Ryan AM, Wilson GF. Psychophysiological measures of workload during continuous manual performance. Hum Factors 1994; 36: 514-531. [DOI:10.1177/001872089403600308] [PMID]
12. [12] Khakkar S, FarhangDehghan S, HajiEsmaeilHajar F, GhanbarySartang A, Abedi M, Haghshenas B. Prevalence of musculoskeletal disorders among the office staff of a communication service company and its relationship to work load and occupational fatigue. J Prev Med 2018; 5: 1-11. (Persian).
13. [13] Afifehzadeh-Kashani H, Choobineh A, Bakand S, Gohari M, Abbastabar H, Moshtaghi P. Validity and reliability of farsi version of cornell musculoskeletal discomfort questionnaire (CMDQ). 2011.
14. [14] Montazeri A, Harirchi AM, Shariati M, Garmaroudi G, Ebadi M, Fateh A. The 12-item general health questionnaire (GHQ-12): translation and validation study of the Iranian version. Health Quality life Outcomes 2003; 1: 66. (Persian). [DOI:10.1186/1477-7525-1-66] [PMID] [PMCID]
15. [15] Salehi Sadati SS, Haghgoo HA, Mortazavi Z, Naderifar H, Mortazavi SS. Revalence of musculoskeletal disorder and association with general health status in boroujen beekeepers 1397. Occup Med Quart J 2019; 11: 17-25. (Persian). [DOI:10.18502/tkj.v11i2.2628]
16. [16] Molavi H. Validation, Factor structure, and reliability of the Farsi version of General Health Questionnaire-28 on Irani students. Pakistan J Psychol Res 2002; 17.
17. [17] Hart SG, editor NASA-task load index (NASA-TLX); 20 years later. Proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting; 2006: Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA. [DOI:10.1037/e577632012-009]
18. [18] Golam K. Common musculoskeletal complaints among the housewives: Department of Physiotherapy, Bangladesh Health Professions Institute, CRP; 2014.
19. [19] Hoboubi N, Asadi N, Kamari Ghanavati F, Baheri S. The association between mental workload and work-related musculoskeletal disorders in workers of Ahvaz Kavian steel company. Health Dev J 2017; 6: 323-332. (Persian).
20. [1] Aghilinajad M, Golabadi M, Seyed MS, Goodarzi DS. Prevalence of musculoskeletal disorders and its related factors in housekeeping women. 2012. (Persian).
21. [2] https://www.amar.org.ir/. Results General Census 2016.
22. [3] Kalra S, Bhatnagar B. Prevalence of musculoskeletal disorder among housewives. 2017.
23. [4] Nazish N, Charles MJ, Kumar V. Prevalence of musculoskeletal disorder among house wives and working women. Int J Health Sci Res 2020; 10: 215-222.
24. [5] Fazli B, Ansari H, Noorani M, Jafari SM, Sharifpoor Z, Ansari S. The prevalence of musculoskeletal disorders and its predictors among Iranians' Housewives. Int J Epidemiol Res 2016; 3: 53-62.
25. [6] Zarei F, Mousavifard SA, Ardestani M. Assessment of musculoskeletal disorder prevalence and associated risk factors of a metal structure manufacturing company in Tehran. J Environ Health Engin 2017; 4: 10-19. (Persian). [DOI:10.18869/acadpub.jehe.4.1.10]
26. [7] LaDou J, Harrison R. Current occupational & environmental medicine: McGraw-Hill New York; 2007.
27. [8] Kabir ME, Aghilinejad M, Aghili N, Bahrami AA. Evaluation of relationship between general health status and prevalence of low back pain among employees of Fars ABFA Company. 2016. (Persian).
28. [9] Najafi F, Kermansaravi F, Gangoozehi E. The relationship between general health and quality of work life of nurses working in Zahedan teaching hospitals. Iran J Rehab Res Nurs 2018; 4: 53-59. (Persian).
29. [10] Moshashaei P, Nazari J. Relationship between musculoskeletal disorders and general health among employees of a soft drink industry. 2017. (Persian). [DOI:10.21859/johe-04016]
30. [11] Backs RW, Ryan AM, Wilson GF. Psychophysiological measures of workload during continuous manual performance. Hum Factors 1994; 36: 514-531. [DOI:10.1177/001872089403600308] [PMID]
31. [12] Khakkar S, FarhangDehghan S, HajiEsmaeilHajar F, GhanbarySartang A, Abedi M, Haghshenas B. Prevalence of musculoskeletal disorders among the office staff of a communication service company and its relationship to work load and occupational fatigue. J Prev Med 2018; 5: 1-11. (Persian).
32. [13] Afifehzadeh-Kashani H, Choobineh A, Bakand S, Gohari M, Abbastabar H, Moshtaghi P. Validity and reliability of farsi version of cornell musculoskeletal discomfort questionnaire (CMDQ). 2011.
33. [14] Montazeri A, Harirchi AM, Shariati M, Garmaroudi G, Ebadi M, Fateh A. The 12-item general health questionnaire (GHQ-12): translation and validation study of the Iranian version. Health Quality life Outcomes 2003; 1: 66. (Persian). [DOI:10.1186/1477-7525-1-66] [PMID] [PMCID]
34. [15] Salehi Sadati SS, Haghgoo HA, Mortazavi Z, Naderifar H, Mortazavi SS. Revalence of musculoskeletal disorder and association with general health status in boroujen beekeepers 1397. Occup Med Quart J 2019; 11: 17-25. (Persian). [DOI:10.18502/tkj.v11i2.2628]
35. [16] Molavi H. Validation, Factor structure, and reliability of the Farsi version of General Health Questionnaire-28 on Irani students. Pakistan J Psychol Res 2002; 17.
36. [17] Hart SG, editor NASA-task load index (NASA-TLX); 20 years later. Proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting; 2006: Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA. [DOI:10.1037/e577632012-009]
37. [18] Golam K. Common musculoskeletal complaints among the housewives: Department of Physiotherapy, Bangladesh Health Professions Institute, CRP; 2014.
38. [19] Hoboubi N, Asadi N, Kamari Ghanavati F, Baheri S. The association between mental workload and work-related musculoskeletal disorders in workers of Ahvaz Kavian steel company. Health Dev J 2017; 6: 323-332. (Persian).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirshkary S, Karami E, kakallahi D, Saleh E, Goodarzi Z. Relationship between prevalence of musculoskeletal disorders with mental workload and general health in housewives. Koomesh. 2020; 22 (4) :655-663
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6086-fa.html

میرشکاری شهلا، کرمی اسماعیل، کاک الهی دلینا، صالح الهه، گودرزی زهرا. بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با میزان بارکاری ذهنی و سلامت عمومی در زنان خانه‌دار. كومش. 1399; 22 (4) :655-663

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6086-fa.htmlجلد 22، شماره 4 - ( پائیز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4282