کومش- صفحه اصلی
قابل توجه نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/4 | 
قابل توجه نویسندگان 
علاوه بر رعایت دقیق راهنمای نگارش مقالات، نظر همه نویسندگان مقالات را به نکات زیر جلب می نماییم:
  1. تمام  مقالات ارسالی برای مجله کومش، باید دارای تاییدیه کمیته اخلاق در پژوهش های علوم زیستی مراجع ذیصلاح باشند و باید در قسمت " مواد و روش های مقاله" به آن اشاره شود.
  2. تمام مقالات کارآزمایی بالینی و مطالعات مداخله ای روی نمونه های انسانی، باید در سایت کارآزمایی بالینی معتبر ثبت شده باشند و شماره ثبت آن در قسمت  " مواد و روش های مقاله" ذکر شود
  3. مقالات مروری و متاآنالیز، فقط با هماهنگی قبلی با سردبیر قابل بررسی هستند. نویسندگان باید  قبل از ارسال مقاله برای مجله، خلاصه مقاله و اهمیت موضوع را برای سردبیر مجله ) (arashidy_pour۴۴yahoo.com ای میل و بعد از موافقت سردبیر برای مجله ارسال نمایند.
  4. مقالات مداخله ای تجربی و کارآزمایی بالینی در اولویت بررسی هستند.
  5. با توجه به حجم بالای مقالات ورودی مجله، معمولا مقالات توصیفی و مقطعی در اولویت بررسی قرار نمی گیرند.  
نشانی مطلب در وبگاه کومش:
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/find.php?item=1.37.32.fa
برگشت به اصل مطلب