اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 1 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 39-48 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه الگوی آموزش الکترونیک برای دانشگاه‌های علوم پزشکی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
رقیه ساجدی ، عباس خورشیدی ، فاطمه حمیدی فر ، حمید مقدسی ، امیرحسین محمودی
چکیده:   (1753 مشاهده)
هدف: هم‌زمان با تغییرات سریع فنون، مهارت‌ها و ظهور پدیده‌های نوین در فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش الکترونیک به‌عنوان یک ابزار کسب دانش، به‌سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. از طرفی بحران‌های بیولوژیکی و زیست محیطی که آموزش حضوری را با تهدید جدی مواجه می‌نمایند آموزش الکترونیک نه تنها به عنوان یک راه‌کار خروج از چالش موجود، بلکه یک فرصت ایده‌آل برای تحول در سیستم آموزش سنتی دانشگاه محسوب می‌شود. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین ابعاد آموزش الکترونیک در قالب الگویی نظام‌مند برای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران می‌باشد.
مواد و روشها: این مطالعه با رویکرد کیفی در سال 1398 انجام شد. نمونه‌گیری هدفمند، از نوع گلوله برفی بود. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 30 نفر از اعضای هیئت علمی و خبرگان آموزش الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزشکی و آموزش عالی جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از روش کدگذاری استراوس و کوربین (1998) در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار بخشی داده‌ها با استفاده از معیارهای لینکلن و گوبا انجام گرفت.
یافتهها: از تجزیه و تحلیل داده‌ها 4 بعد شامل دانشگاهی، مناطق آمایشی، ملی- کلان و منطقه‌ای – بین‌المللی و 22 مؤلفه از 222 شاخص انتزاع گردید.
نتیجهگیری: الگوی مستخرج به عنوان یک الگوی جامع و با در نظر داشتن شرایط دانشگاه‌های علوم پزشکی طراحی و تبیین گردید. نتایج مطالعه حاضر در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی می‌تواند به عنوان نقشه راهی در اجرای موفقیت‌آمیز آموزش الکترونیک در کشور گام‌های مؤثری برداشته شود.
 
واژه‌های کلیدی: الگو، آموزش الکترونیک، اینترنت، آموزش، یادگیری، آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، نظریه داده بنیاد
متن کامل [PDF 864 kb]   (336 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/2/10 | پذیرش: 1399/6/10 | انتشار: 1399/10/23
فهرست منابع
1. [1] Roshani A, Bene See H, Shahalizadeh M, Heydari S, Fatahi M. Implementation pathology of the E-learning curriculum in Iran: A Case Study (Shahid Beheshti University of Tehran). Int J Virtual Learn Med Sci 2016; 7: 137-152. (Persian). [DOI:10.5812/ijvlms.12157]
2. [2] Rahimi B, Jebreili M, Mehdi R, Rashidi A, Masoumi R. Barriers to implementing e- learning in the field of Medical Science and Provide Necessary solutions. J Nurs Med 2013; 11: 461-467. (Persian).
3. [3] Miri M, Alipour F. The study of effective factors on E-learning in Jahrom University of medical sciences. J Informa Commun Technol 2014; 21&22: 63-72. (Persian).
4. [4] Karimian Z, Farokhi M. Educational in education virtual of development the in steps Eight experience an of review A, Universities Sciences Medical in Plan Innovation. Teb o Tazkiyeh 2018; 27: 102-112. (Persian).
5. [5] Ahangari M, Torkzadeh J, Marzoghi R, Hashemi S. Identifying the components of evaluating the internal effectiveness for academic E-courses: Qualitative Study. Int J Higher Educ 2019; 11: 125-159. (Persian).
6. [6] Shams GH, Tari F, Rezaiezadeh M. Identifying the infra- structure & managerial obstacles of E- learning in Human recourses education. J Res Teach 2019; 7: 91-116. (Persian).
7. [7] Kattoua TT, Al-Lozi M, Alrowwad A. A review of literature on E-learning systems in Higher education. Int J Bus Manag Econ Res 2016; 7: 754-762.
8. [8] Fowler T, Phillips S, Patel S, Ruggiero K, Ragucci K, Kern D, Stuart G. Virtual interprofessional learning. J Nurs Educ 2018; 57: 668-674. [DOI:10.3928/01484834-20181022-07] [PMID]
9. [9] Strauss AL, Corbin J. Basics of qualitative research. Tech Proced Dev Ground Theor 1998; 2nd Ed. Sage.
10. [10] Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic inquiry. Beverly Hills CA: Sage. 1985. [DOI:10.1016/0147-1767(85)90062-8]
11. [11] Creswell J. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks 2012; CA: Sage.
12. [12] Bagheri Majd R, Seyed Abbaszadeh MM, Mehr Alizadeh Y, Shahi S. Studying and Designing the pedagogical pattern in virtual higher education. Inform Commun Technol Educ Sci 2013; 3: 127-144. (Persian).
13. [13] Roodsaz H, Kamalian AR, Amiri M, Maghami Tabrizi AG. Identifying causal factors affecting the University virtual learning pattern in Iran. Quart Res Educ Syst 2017; 11. (Persian).
14. [14] Tiwari, Deepika. Paradigm Shifts in the Pedagogical Approaches: Andragogy-Heutagogy-Synergogy, Business Education and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications , 2018. DOI: 10.4018/978-1-5225-3153-1.ch018 [DOI:10.4018/978-1-5225-3153-1.ch018]
15. [15] Conroy, Jacqueline Frances. Increasing known performance indicators using andragogy-based models. dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy management. Walden Univ 2018.
16. [16] Mahdavinasab Y, Sadipour E, Moradi M. An investigation of the effective components considered in designing E-Learning environments in Higher education and offering a framework for E-Learning instructional design. Quart J Iran Distance Educ Payame Noor Univ 2019; 4: 9-24. (Persian).
17. [17] Al-Gamdi AM, Samarji A. Perceived barriers towards e- learning by faculty members at a recently established university in Saudi Arabia, Int J Inform Educ Technol 2016; 6: 23-28. [DOI:10.7763/IJIET.2016.V6.652]
18. [18] Khan BH. Impact of E- learning on higher education: Development of an e- learning framework. Life Sci J 2012; 9: 4073-4082.
19. [19] Zare-Bidaki M, Sadrinia S, Rajabpour-Sanati A. Learning Management systems in universities of medical sciences of Iran and several developed countries. Strid Dev Med Educ 2015; 12: 18-27. (Persian).
20. [20] Mahmoodi M, Mostashiri E. Analyzing the obstacles of E-learning in Higher Education: Sample Study. Semnan Univ Quart Higher Educ 2017; 37: 111-129. (Persian).
21. [21] Sabouri S, Tehranizadeh M, Haddadian F, Fathi Vajargah K. The problems of virtual education in the universities of Tehran from the point of view of virtual education professors. Psychol Educ Sci 2016; 2: 23-32. (Persian).
22. [22] Naderifar M, Ghaljaei F, Jalalodini A, Rezaie N, Salar AR. Challenges of E-learning in medical sciences: A review article. J Med Educ Dev 2016; 9: 102-111. (Persian).
23. [23] Abbasi Kasani H, Haji Zeynalabdini M, Reisi A. Pathology of university of medical sciences E-learning system based on Khan Model. J Med Edu Dev 2018; 12: 227-239.
24. [24] Ostad N, Ahmadi S, Mohammadi A, Sabzevari O, Mojtahedzadeh R, Razavizadeh M, Nourozzadeh AN. Evolution of E-learning in Iran's medical sciences Universities: formation of virtual University medical sciences. Quart Teb va Tazkieh 2017; 27: 233-243. (Persian).
25. [25] Nazeri N, Dari S, Atashi A. The effective factors on success of E-learning in medical sciences fields. J Health Biomed Inform 2017; 4: 98-107.
26. [26] Mazloom M, Mansoori S, Okhovat MA. Factors influencing the use of E-learning in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences according to interpretative structural model. J Med Edu Dev 2018; 13: 194-208. (Persian).
27. [27] Mittelmeier J, Rienties B, Gunter A, Raghuram P. Conceptualizing internationalization at a distance: a "Third Category" of University internationalization. J Studi Intern Educ 2020. [DOI:10.1177/1028315320906176]
28. [1] Roshani A, Bene See H, Shahalizadeh M, Heydari S, Fatahi M. Implementation pathology of the E-learning curriculum in Iran: A Case Study (Shahid Beheshti University of Tehran). Int J Virtual Learn Med Sci 2016; 7: 137-152. (Persian). [DOI:10.5812/ijvlms.12157]
29. [2] Rahimi B, Jebreili M, Mehdi R, Rashidi A, Masoumi R. Barriers to implementing e- learning in the field of Medical Science and Provide Necessary solutions. J Nurs Med 2013; 11: 461-467. (Persian).
30. [3] Miri M, Alipour F. The study of effective factors on E-learning in Jahrom University of medical sciences. J Informa Commun Technol 2014; 21&22: 63-72. (Persian).
31. [4] Karimian Z, Farokhi M. Educational in education virtual of development the in steps Eight experience an of review A, Universities Sciences Medical in Plan Innovation. Teb o Tazkiyeh 2018; 27: 102-112. (Persian).
32. [5] Ahangari M, Torkzadeh J, Marzoghi R, Hashemi S. Identifying the components of evaluating the internal effectiveness for academic E-courses: Qualitative Study. Int J Higher Educ 2019; 11: 125-159. (Persian).
33. [6] Shams GH, Tari F, Rezaiezadeh M. Identifying the infra- structure & managerial obstacles of E- learning in Human recourses education. J Res Teach 2019; 7: 91-116. (Persian).
34. [7] Kattoua TT, Al-Lozi M, Alrowwad A. A review of literature on E-learning systems in Higher education. Int J Bus Manag Econ Res 2016; 7: 754-762.
35. [8] Fowler T, Phillips S, Patel S, Ruggiero K, Ragucci K, Kern D, Stuart G. Virtual interprofessional learning. J Nurs Educ 2018; 57: 668-674. [DOI:10.3928/01484834-20181022-07] [PMID]
36. [9] Strauss AL, Corbin J. Basics of qualitative research. Tech Proced Dev Ground Theor 1998; 2nd Ed. Sage.
37. [10] Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic inquiry. Beverly Hills CA: Sage. 1985. [DOI:10.1016/0147-1767(85)90062-8]
38. [11] Creswell J. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks 2012; CA: Sage.
39. [12] Bagheri Majd R, Seyed Abbaszadeh MM, Mehr Alizadeh Y, Shahi S. Studying and Designing the pedagogical pattern in virtual higher education. Inform Commun Technol Educ Sci 2013; 3: 127-144. (Persian).
40. [13] Roodsaz H, Kamalian AR, Amiri M, Maghami Tabrizi AG. Identifying causal factors affecting the University virtual learning pattern in Iran. Quart Res Educ Syst 2017; 11. (Persian).
41. [14] Tiwari, Deepika. Paradigm Shifts in the Pedagogical Approaches: Andragogy-Heutagogy-Synergogy, Business Education and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications , 2018. DOI: 10.4018/978-1-5225-3153-1.ch018 [DOI:10.4018/978-1-5225-3153-1.ch018]
42. [15] Conroy, Jacqueline Frances. Increasing known performance indicators using andragogy-based models. dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy management. Walden Univ 2018.
43. [16] Mahdavinasab Y, Sadipour E, Moradi M. An investigation of the effective components considered in designing E-Learning environments in Higher education and offering a framework for E-Learning instructional design. Quart J Iran Distance Educ Payame Noor Univ 2019; 4: 9-24. (Persian).
44. [17] Al-Gamdi AM, Samarji A. Perceived barriers towards e- learning by faculty members at a recently established university in Saudi Arabia, Int J Inform Educ Technol 2016; 6: 23-28. [DOI:10.7763/IJIET.2016.V6.652]
45. [18] Khan BH. Impact of E- learning on higher education: Development of an e- learning framework. Life Sci J 2012; 9: 4073-4082.
46. [19] Zare-Bidaki M, Sadrinia S, Rajabpour-Sanati A. Learning Management systems in universities of medical sciences of Iran and several developed countries. Strid Dev Med Educ 2015; 12: 18-27. (Persian).
47. [20] Mahmoodi M, Mostashiri E. Analyzing the obstacles of E-learning in Higher Education: Sample Study. Semnan Univ Quart Higher Educ 2017; 37: 111-129. (Persian).
48. [21] Sabouri S, Tehranizadeh M, Haddadian F, Fathi Vajargah K. The problems of virtual education in the universities of Tehran from the point of view of virtual education professors. Psychol Educ Sci 2016; 2: 23-32. (Persian).
49. [22] Naderifar M, Ghaljaei F, Jalalodini A, Rezaie N, Salar AR. Challenges of E-learning in medical sciences: A review article. J Med Educ Dev 2016; 9: 102-111. (Persian).
50. [23] Abbasi Kasani H, Haji Zeynalabdini M, Reisi A. Pathology of university of medical sciences E-learning system based on Khan Model. J Med Edu Dev 2018; 12: 227-239.
51. [24] Ostad N, Ahmadi S, Mohammadi A, Sabzevari O, Mojtahedzadeh R, Razavizadeh M, Nourozzadeh AN. Evolution of E-learning in Iran's medical sciences Universities: formation of virtual University medical sciences. Quart Teb va Tazkieh 2017; 27: 233-243. (Persian).
52. [25] Nazeri N, Dari S, Atashi A. The effective factors on success of E-learning in medical sciences fields. J Health Biomed Inform 2017; 4: 98-107.
53. [26] Mazloom M, Mansoori S, Okhovat MA. Factors influencing the use of E-learning in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences according to interpretative structural model. J Med Edu Dev 2018; 13: 194-208. (Persian).
54. [27] Mittelmeier J, Rienties B, Gunter A, Raghuram P. Conceptualizing internationalization at a distance: a "Third Category" of University internationalization. J Studi Intern Educ 2020. [DOI:10.1177/1028315320906176]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.TMU.REC.1399.129XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sajedi R, Khorshidi A, Hamidifar F, Moghaddasi H, Mahmoodi A H. Presenting electronic learning pattern for universities of medical sciences: A grounded theory approach. Koomesh. 2021; 23 (1) :39-48
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6356-fa.html

ساجدی رقیه، خورشیدی عباس، حمیدی فر فاطمه، مقدسی حمید، محمودی امیرحسین. ارائه الگوی آموزش الکترونیک برای دانشگاه‌های علوم پزشکی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد. كومش. 1399; 23 (1) :39-48

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6356-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 1 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4331