اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1400 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 440-433 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تمرین مقاومتی بر سلامت عمومی، شادکامی و رابطه آن با کنترل گلایسمیک در مردان دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیطی
فاطمه میری ، فرهاد غلامی ، منصوره مکبریان
چکیده:   (829 مشاهده)
هدف: درد ناشی از نوروپاتی دیابت تأثیرات روان‌شناختی در پی دارد که می‌تواند کیفیت زندگی و شادکامی این بیماران را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سلامت عمومی و شادکامی و رابطه آن با کنترل قند خون در بیماران مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابت بود.
مواد و روشها: در پژوهش کارآزمایی بالینی حاضر، 30 مرد دیابتی مبتلا به  نوروپاتی محیطی بر اساس سطح نوروپاتی به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به اجرای تمرینات مقاومتی دایره‌ای (شدت 60-50% یک تکرار بیشینه و 3 جلسه در هفته) به مدت 12 هفته پرداختند. قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، اندازه‌گیری ترکیب بدن به‌عمل آمد و نمونه‌های خونی در حالت ناشتا جمع‌آوری شد. هم‌چنین سلامتی عمومی و شادکامی به‌وسیله پرسش‌نامه‌های سلامت عمومی (GHQ-28) و شادکامی آکسفورد (OHI) ارزیابی شد.
یافتهها: هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) در گروه تجربی در مقایسه با کنترل به طور معنی‌داری کاهش یافت (04/0=P). علاوه بر این، شادکامی و سلامت عمومی در گروه تجربی نسبت به کنترل به طور معنی‌داری بهبود یافت (به ترتیب، 0001/0=P و 001/0=P). هم‌چنین، رابطه معنی‌داری بین تغییرات شادکامی باHbA1c)  4/0-=r و 02/0=P) و سلامت عمومی با HbA1c) 36/0= rو 04/0=P) مشاهده شد.
نتیجهگیری: بر اساس نتایج تحقیق، بیماران مبتلا به نوروپاتی محیطی می‌توانند از تاثیرات تمرین مقاومتی بر کنترل قند خون بهره‌مند شوند که با بهبود شاخص‌های سلامت عمومی و شادکامی همراه بود.
 
واژه‌های کلیدی: تمرین مقاومتی، آسیب‌های عصبی ناشی از دیابت، شادکامی، وضعیت سلامت، هموگلوبین گلیکوزیله
متن کامل [PDF 918 kb]   (239 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/11/29 | پذیرش: 1399/9/5 | انتشار: 1400/4/28
فهرست منابع
1. [1] Orlando G, Balducci S, Bazzucchi I, Pugliese G, Sacchetti M. Neuromuscular dysfunction in type 2 diabetes: underlying mechanisms and effect of resistance training. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32: 40-50. [DOI:10.1002/dmrr.2658] [PMID]
2. [2] Kluding PM, Pasnoor M, Singh R, Jernigan S, Farmer K, Rucker J, et al. The effect of exercise on neuropathic symptoms, nerve function, and cutaneous innervation in people with diabetic peripheral neuropathy. J Diabetes Complications 2012; 26: 424-429. [DOI:10.1016/j.jdiacomp.2012.05.007] [PMID] [PMCID]
3. [3] Wu SC, Wrobel JS, Armstrong DG. Assessing the impact of pharmacologic intervention on the quality of life in diabetic peripheral neuropathic pain and fibromyalgia. Pain Med 2007; 8: 33-42. [DOI:10.1111/j.1526-4637.2007.00350.x] [PMID]
4. [4] Gore M, Brandenburg NA, Dukes E, Hoffman DL, Tai K-S, Stacey B. Pain severity in diabetic peripheral neuropathy is associated with patient functioning, symptom levels of anxiety and depression, and sleep. J Pain Symptom Manage 2005; 30: 374-385. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2005.04.009] [PMID]
5. [5] Dixit S, Asiri F. Pharmacological and nonpharmacological therapies in the management of diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes: a comprehensive review. J Cardiovasc Dis Res 2014; 5: 37-48. [DOI:10.5530/jcdr.2014.4.7]
6. [6] Sundaram M, Kavookjian J, Patrick JH, Miller LA, Madhavan SS, Scott VG. Quality of life, health status and clinical outcomes in Type 2 diabetes patients. Qual Life Res 2007; 16: 165-177. https://doi.org/10.1007/s11136-006-9164-2 [DOI:10.1007/s11136-006-9105-0] [PMID]
7. [7] Siemionow M, Demir Y. Diabetic neuropathy: Pathogenesis and treatment. A review. J Reconstr Microsurg 2004; 20: 241-252. [DOI:10.1055/s-2004-823112] [PMID]
8. [8] Pozzo MJ, Mociulsky J, Martinez ET, Senatore G, Farias JM, Sapetti A, et al. Diabetes and quality of life: initial approach to depression, physical activity, and sexual dysfunction. Am J Ther 2016; 23: 159-171. [DOI:10.1097/01.mjt.0000433949.24277.19] [PMID]
9. [9] Balducci S, Iacobellis G, Parisi L, Di Biase N, Calandriello E, Leonetti F, et al. Exercise training can modify the natural history of diabetic peripheral neuropathy. J Diabetes Complications 2006; 20: 216-223. [DOI:10.1016/j.jdiacomp.2005.07.005] [PMID]
10. [10] Khazaee‐Pool M, Sadeghi R, Majlessi F, Rahimi Foroushani A. Effects of physical exercise programme on happiness among older people. J Psychiatr Ment Health Nurs 2015; 22: 47-57. [DOI:10.1111/jpm.12168] [PMID]
11. [11] Dixit S, Maiya A, Shastry B. Effect of aerobic exercise on quality of life in population with diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes: a single blind, randomized controlled trial. Qual Life Res 2014; 23: 1629-1640. [DOI:10.1007/s11136-013-0602-7] [PMID]
12. [12] Abbaszaeh MS, Hosseini M, Rahnamania M, Abdolzadeh ghare aghaj SM. Relationship between anthropometric indices with physical activity, depression and blood pressure in the university students living in the dormitories. J Semnan Med Sci Univ 2019; 21: 759-767. (Persian).
13. [13] Moghtaderi A, Bakhshipour A, Rashidi H. Validation of Michigan neuropathy screening instrument for diabetic peripheral neuropathy. Clin Neurol Neurosurg 2006; 108: 477-481. [DOI:10.1016/j.clineuro.2005.08.003] [PMID]
14. [14] Mokaberian M, Kashani V, Kashani K, Namdar Tajari S. The comparison of happiness in active and inactive old men and women in Tehran. J Dev Motor Learn 2014; 6: 183-194. (Persian).
15. [15] Tofighi A, Nozad J, Babaei S, Dastah S. The effect of aerobic training on general health index of inactive veterans. Iran J War Public Health 2013; 5: 40-45. (Persian).
16. [16] Alizadeh H, Jabbarzadeh S, Mahmoudi Z, Ara F. Comparative analysis of general health and life satisfaction among special and general wards. Iran J Nurs 2017; 30: 80-89. (Persian). [DOI:10.29252/ijn.30.105.80]
17. [17] Sardar M, Sohrabi M, Shamsian A, Aminzadeh R. Effects of aerobic exercise training on the mental and physical health and social functioning of patients with type 2 diabetes mellitus. Iran J Endocrinol Metab 2009; 11: 251-256. (Persian).
18. [18] Mohammad Rahimi Gh, Attarzadeh Hosseini SR. Effect of aerobic training and diet on insulin resistance and quality of life in type ii diabetic patients. Horizon Med Sci 2016; 22: 57-64. (Persian). [DOI:10.18869/acadpub.hms.22.1.57]
19. [19] Mousavi Gilani SR, Khazaei Feizabad A. The effects of aerobic exercise training on mental health and self-esteem of type 2 diabetes mellitus patients. Health Psychol Res 2019; 7: 10-14. [DOI:10.4081/hpr.2019.6576] [PMID] [PMCID]
20. [20] Eshghbaz M, Arefi M, Noori A. The effect of an aerobic training course on happiness, social communication skills and life satisfaction in women. Woman Study Family 2014; 7: 69-92. (Persian).
21. [21] Church TS, Blair SN, Cocreham S, Johannsen N, Johnson W, Kramer K, et al. Effects of aerobic and resistance training on hemoglobin A1c levels in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA 2010; 304: 2253-2262. [DOI:10.1001/jama.2010.1710] [PMID] [PMCID]
22. [22] Nazari M, Gholamrezaei S, Shabani R. Effect of a period circuit resistance training on components of the metabolic syndrome in females with Type 2 diabetes. Iran J Endocrinol Metab 2015; 17: 362-372. (Persian).
23. [23] Gholami F, Nikookheslat S, Salekzamani Y, Boule N, Jafari A. Effect of aerobic training on nerve conduction in men with type 2 diabetes and peripheral neuropathy: A randomized controlled trial. Neurophysiol Clin 2018; 48: 195-202. [DOI:10.1016/j.neucli.2018.03.001] [PMID]
24. [24] Dobretsov M, Hastings SL, Stimers J, Zhang JM. Mechanical hyperalgesia in rats with chronic perfusion of lumbar dorsal root ganglion with hyperglycemic solution. J Neurosci Methods 2001; 110: 9-15. [DOI:10.1016/S0165-0270(01)00410-1]
25. [25] Schreiber AK, Nones CF, Reis RC, Chichorro JG, Cunha JM. Diabetic neuropathic pain: physiopathology and treatment. World J Diabet 2015; 6: 432-444. [DOI:10.4239/wjd.v6.i3.432] [PMID] [PMCID]
26. [26] Feldman EL, Nave KA, Jensen TS, Bennett DL. New horizons in diabetic neuropathy: mechanisms, bioenergetics, and pain. Neuron 2017; 93: 1296-1313. [DOI:10.1016/j.neuron.2017.02.005] [PMID] [PMCID]
27. [27] Ghavami H, Ahmadi F, Mehin SH, Meamarian R, Entezami H. Assessment of the relation between diabetic neuropathy & HbA1C concentration. Razi J Med Sci 2007; 13: 141-147. (Persian).
28. [28] Yaribeygi H, Atkin SL, Simental‐Mendía LE, Sahebkar A. Molecular mechanisms by which aerobic exercise induces insulin sensitivity. J Cell Physiol 2019; 1-8. [DOI:10.1002/jcp.28066] [PMID]
29. [29] Enteshary M, Esfarjani F, Reisi J. The comparison of 8 week combined training with two different intensity on level of serum Irisin, and glycemic indices of type 2 diabetic women. Med J Mashhad Univ Med Sci 2018; 61: 971-984. (Persian).
30. [30] Ali Zamani S, Ghasemi GhA, Karimi A, Salehi H. The effect of pilates exercises on pain and general health in patients with chronic low back pain. Res Rehab Sci 2011; 7: 117-125. (Persian).
31. [31] Miller DI, Taler V, Davidson PS, Messier C. Measuring the impact of exercise on cognitive aging: methodological issues. Neurobiol Agin 2012; 33: 62229-62243. [DOI:10.1016/j.neurobiolaging.2011.02.020] [PMID]
32. [32] Esmaeili M, Bijeh N, Ghahremani Moghadam M. Effect of combined aerobic and resistance training on aerobic fitness, strength, beta-endorphin, blood glucose level, and insulin resistance in women with type 2 diabetes mellitus. Iran J Obstet Gynecol Infert 2018; 21: 34-46. (Persian).
33. [33] Nazar Ali P, Thiabi R, Hanachi P. Comparison of aerobic and anaerobic training on plasma endorphin levels in active and inactive girls. J Sport Biol Sci 2012; 13: 37-50. (Persian).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.SHMU.REC.1397.087XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Miri F, Gholami F, Mokaberian M. Effect of resistance training on general health, happiness and its correlation with glycemic control in diabetic men with peripheral neuropathy. Koomesh. 2021; 23 (4) :433-440
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6233-fa.html

میری فاطمه، غلامی فرهاد، مکبریان منصوره. تأثیر تمرین مقاومتی بر سلامت عمومی، شادکامی و رابطه آن با کنترل گلایسمیک در مردان دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیطی. كومش. 1400; 23 (4) :440-433

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6233-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4374