اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد. لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 24، شماره 1 - ( بهمن و اسفند 1400 ) ::
جلد 24 شماره 1 صفحات 117-109 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و شدت علایم افراد دارای اختلال افسردگی اساسی
مائده اژدری ، سید موسی طباطبائی* ، شاهرخ مکوندحسینی
چکیده:   (617 مشاهده)
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی رایانهای در بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش شدت علایم افراد دارای افسردگی اساسی بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر جزء طرحهای نیمه آزمایشی است که در آن از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل افراد دارای اختلال افسردگی اساسی بین سنین 19 تا 40 سال از هر دو جنسیت است. نمونه انتخابی این پژوهش شامل 30 نفر مبتلا به اختلال افسردگی اساسی که به شیوه نمونه در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در یکی از دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گمارده شده‌اند. برای تشخیص اختلال افسردگی از مصاحبه بالینی ساختاریافته منطبق بر متن راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم و پرسشنامه افسردگی بک-2 استفاده شد. هم‌چنین برای ارزیابی کارکردهای اجرایی افراد دارای اختلال افسردگی اساسی، پرسش‌نامه تواناییهای شناختی نجاتی مورد استفاده قرار گرفت. مداخله‌ها شناختی شامل تکالیف مربوط به توجه و حافظه بودند که در 12 جلسه 45 دقیقه‌ای سه بار در هفته انجام شد.
یافتهها: نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد که برنامه توانبخشی رایانهای موجب بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش شدت علائم افسردگی شده است (05/0P<).
نتیجهگیری: این مطالعه نشان داد که توانبخشی شناختی رایانهای می‌تواند به عنوان روشی مناسب برای بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش شدت علائم افسردگی در افراد دارای اختلال افسردگی اساسی به‌کار گرفته شود.
 
واژه‌های کلیدی: توانبخشی شناختی رایانه‌ای، کارکردهای اجرایی، اختلال افسردگی اساسی
متن کامل [PDF 681 kb]   (313 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/11/27 | پذیرش: 1400/8/16 | انتشار: 1400/10/30
فهرست منابع
1. [1] Luo Y, Zhang S, Zheng R, Xu L, Wu J. Effects of depression on heart rate variability in elderly patients with stable coronary artery disease. Journal of Evidence‐Based Medicine 2018;11(4):242-5. [DOI:10.1111/jebm.12310] [PMID]
2. [2] Cui R. A systematic review of depression. Curr Neuropharmacol 2015; 13(4), 480. [DOI:10.2174/1570159X1304150831123535] [PMID] [PMCID]
3. [3] Seligman F, Nemeroff CB. The interface of depression and cardiovascular disease: therapeutic implications. Annals of the New York Academy of Sciences. 2015;1345(1):25-35. [DOI:10.1111/nyas.12738] [PMID]
4. [4] Liu Q, He H, Yang J, Feng X, Zhao F, Lyu J. Changes in the global burden of depression from 1990 to 2017: Findings from the Global Burden of Disease study. Journal of psychiatric research. 2020 ;126:134-40. [DOI:10.1016/j.jpsychires.2019.08.002] [PMID]
5. [5] Amanat S, Ataeiyan A. The effect of different doses of maprotiline on the treatment of Iranian patients suffering from moderate MDD. Koomesh. 2006; 8 (1) :63-68
6. [6] Rock PL, Roiser JP, Riedel WJ, Blackwell AD. Cognitive impairment in depression: a systematic review and meta-analysis. Psychol Med 2013: 1-12.
7. [7] Baune BT, Fuhr M, Air T, Hering C. Neuropsychological functioning in adolescents and young adults with major depressive disorder - A review. Psychiatry Res 2014. [DOI:10.1016/j.psychres.2014.04.052] [PMID]
8. [8] Ajil Chi, B; One, H., salvation, & Delavar, A. Executive functions in depressed and non-depressed people. Clinical Psychology, 2013; 5 (2), 77-88. (Persian)
9. [9] Snyder HR. Major depressive disorder is associated with broad impairments on neuropsychological measures of executive function: a meta-analysis and review. Psychol Bull 2013; 139: 81-132. [DOI:10.1037/a0028727] [PMID] [PMCID]
10. [10] Eslinger PJ, Flaherty-Craig CV, Chakara FM. Rehabilitation and management of executive function disorders. Handbook of Clinical Neurology. 2013 ;110:365-376. DOI: 10.1016/b978-0-444-52901-5.00031-9. [DOI:10.1016/B978-0-444-52901-5.00031-9] [PMID]
11. [11] Blair C. Educating executive function. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science. 2017;8(1-2):e1403. [DOI:10.1002/wcs.1403] [PMID] [PMCID]
12. [12] Hemmati M J, Sajedi F, Vahedi M, Haghgoo H. Effectiveness of working memory training on the executive functions of children with high function autism spectrum disorder. Koomesh. 2021; 23 (2) :233-241. (Persian) [DOI:10.52547/koomesh.23.2.233]
13. [13] Thornton, K. E., & Carmody, D. P. (2008). Efficacy of traumatic brain injury rehabilitation: interventions of QEEG-guided biofeedback, computers, strategies, and medications. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 33(2), 101. [DOI:10.1007/s10484-008-9056-z] [PMID]
14. [14] Jafari R, Bafandeh H. The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on the Improvement of Depression Symptoms and Brain Wave Pattern in Patients with Depression Disorder. Community Health journal 2019; 13(3): 64-72. (Persian)
15. [15] Malykhin NV, Carter R, Seres P, & Coupland NJ . Structural changes in the hippocampus in major depressive disorder: contributions of disease and treatment. Journal of psychiatry & neuroscience: JPN 2010; 35 (5), 337. [DOI:10.1503/jpn.100002] [PMID] [PMCID]
16. [16] Sayadi M, Eftekhar Saadi Z, Makvandi B, Hafezi F. Effect of Cognitive Rehabilitation Training on Anxiety, Depression and Emotion Regulation in Women with Postpartum Depression. IJRN. 2019; 5 (2) :25-32. (Persian)
17. [17] Amani O, Mazaheri M A, Nejati V, Shamsian B S. Effect of Cognitive Rehabilitation on Executive Functions in Adolescent Survivors of Leukemia: A Randomized and Controlled Clinical Trial. jrehab. 2017; 18 (1) :73-82. (Persian) [DOI:10.21859/jrehab-180173]
18. [18] Alvarez LM, Sotres JC, Leon SO, Estrella J, Sosa JJS. Computer program in the treatment for major depression and cognitive impairment in university students. Computers in Human Behavior 2008; 24: 816-826. [DOI:10.1016/j.chb.2007.02.013]
19. [19] Elgamal S, Mckinnon MC, Ramakrishnan K, Joffe RT, & MacQueen G. Successful computer-assisted cognitive remediation therapy in patients with unipolar depression: a proof of principle study. Psychological Medicine 2007; 37 (9): 1229 [DOI:10.1017/S0033291707001110] [PMID]
20. [20] Zare H, Charami F, Sharifi Ali Akbar. The effectiveness of computer cognitive rehabilitation on working memory and cognitive flexibility in children with learning disabilities. Cognitive leadership in learning 2020; 8 (15): 1-18. (Persian).
21. [21] Nazarboland N, Tahmasi A, Nejati V. Effectiveness of cognitive rehabilitation based on "ARAM" program in improving executive functions of selective attention, inhibitory control and working memory in elderly people with mild cognitive impairment. JCP. 2019; 7 (3) :40-59 (Persian)
22. [22] Musa Beigi T, Zare H, Sharifi AA. The effectiveness of cognitive rehabilitation on retrospective and prospective memory of women with breast cancer undergoing chemotherapy. Psychological Studies 2019; 15 (4), 57-72. (Persian)
23. [23] Branson S, Boss L, Cron S, Kang DH. Examining differences between homebound older adult pet owners and non-pet owners in depression, systemic inflammation, and executive function. [1] Anthrozoös. 2016 ;29(2):323-34. [DOI:10.1080/08927936.2016.1152764]
24. [24] Haidarpour P, Qaderi D; Mahmoud Fakha H. Comparison of executive functions and neurological features of depressed patients with and without suicidal ideation and normal group. Urmia Medical Journal 2019; 29 (11): 837-847(Persian)
25. [25] Agoston AM, Rudolph KD. Interactive contributions of cumulative peer stress and executive function deficits to depression in early adolescence. The Journal of early adolescence. 2016;36(8):1070-94. [DOI:10.1177/0272431615593176] [PMID] [PMCID]
26. [26] Baggetta P, Alexander PA. Conceptualization and operationalization of executive function. Mind, Brain, and Education. 2016;10(1):10-33. [DOI:10.1111/mbe.12100]
27. [27] Nejati V. Cognitive Abilities Questionnaire: Development and Evaluation of Psychometric Properties . Advances in Cognitive Sciences. 2013; 15 (2) :11-19 .(Persian)
28. [28] Nejati V. Correlation between Students' Educational Status and Brains' Cognitive Abilities . Educ Strategy Med Sci. 2014; 6 (4) :217-221. (Persian)
29. [29] Beck, A. T., Steer, R. A. & Brown, G. K. (1969). Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation
30. [30] Fata L, Birashk B, Atefvahid M K, Dabson K S. Meaning Assignment Structures/ Schema, Emotional States and Cognitive Processing of Emotional Information: Comparing Two Conceptual Frameworks. IJPCP. 2005; 11 (3) :312-326.
31. [31] Kaviani H, Mossavi A, Mohit A. Mental test and interview. Tehran: Institute for Cognitive Science Studies; 2001. (Persian)
32. [32] Ghassemzadeh, H., Mojtabai, R., Karamghadiri, N., & Ebrahimkhani, N. (2005). Psychometric properties of a Persian Language version of the Beck Depression Inventory-Second Edition: BDI-II-Persian. Depression and Anxity, 21, 185-192. . (Persian) [DOI:10.1002/da.20070] [PMID]
33. [33] Nejati, V. Attentive rehabilitation of attention & memory (ARAM). Tehran: Roshd Farhang Publication. 2014. (Persian)
34. [34] Ranjbar M, Hassanzadeh S, Arjmandniya A A. The effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on children's executive function: Systematic review on national studies. Advances in Cognitive Sciences. 2020; 22 (1) :128-136. (Persian) [DOI:10.30699/icss.22.1.128]
35. [35] Bowie CR, Gupta M, Holshausen K, Jokic R, Best M, & Milev R. Cognitive remediation for treatment resistant depression: effects on cognition and functioning and the role of supplemental homework exercises. J Nerv Ment Dis. Forthcoming 2013. [DOI:10.1097/NMD.0b013e31829c5030] [PMID]
36. [36] Fata L, Birashk B, Atefvahid M K, Dabson K S. Meaning Assignment Structures/ Schema, Emotional States and Cognitive Processing of Emotional Information: Comparing Two Conceptual Frameworks. IJPCP. 2005; 11 (3) :312-326.
37. [37] Lohman MC, Rebok GW, Spira AP, Parisi JM, Gross AL & Kueider AM . Depressive symptoms and memory performance among older adults: results from the ACTIVE memory training intervention. Journal of aging and health 2013; 25 (8_suppl): 209S-229S. [DOI:10.1177/0898264312460573] [PMID] [PMCID]
38. [38] Calkins AW, McMorran KE, Siegle GJ, Otto MW. The effects of computerized cognitive control training on community adults with depressed mood. Behavioural and cognitive psychotherapy. 2015 ;43(5):578-89. [DOI:10.1017/S1352465814000046] [PMID]
39. [39] Segrave RA, Arnold S, Hoy K, Fitzgerald PB. Concurrent cognitive control training augments the antidepressant efficacy of tDCS: a pilot study. Brain stimulation. 2014 ;7(2):325-31. [DOI:10.1016/j.brs.2013.12.008] [PMID]
40. [40] Shevil E, Finlayson M. Process evaluation of a self-management cognitive program for persons with multiple sclerosis. Patient Education and Counseling. 2009 ;76(1):77-83. [DOI:10.1016/j.pec.2008.11.007] [PMID]
41. [41] Gaitan A, Garolera M, Cerulla N, Chico G, Rodriguez Querol M, Canela Soler J. Efficacy of an adjunctive computer based cognitive training programin amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: a single blind, randomized clinical trial. Int J Geriat Psychiatry 2013; 28(1): 91-9. [DOI:10.1002/gps.3794] [PMID]
42. [42] Lockwood C. Cognitive rehabilitation for memory deficits after stroke: a Cochrane review summary. Int J Nurs Stud 2017; 76(6):131-132. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2017.02.011] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.SEMUMS.REC.1399.155


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azhdari M, TabaTabaee S M, Makvand Hosseini S. Effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on executive functions and severity of symptoms in participants with major depressive disorder. Koomesh. 2022; 24 (1) :109-117
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6910-fa.html

اژدری مائده، طباطبائی سید موسی، مکوندحسینی شاهرخ. اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و شدت علایم افراد دارای اختلال افسردگی اساسی. كومش. 1400; 24 (1) :117-109

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6910-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 24، شماره 1 - ( بهمن و اسفند 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4410