اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد. لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) ::
جلد 23 شماره 6 صفحات 701-693 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر کلیپ طبیعت بر میزان اضطراب و شاخص‌های فیزیولوژیک قبل از آندوسکوپی معده: کارآزمایی بالینی تصادفی
مرتضی قاسمی ، نیره رئیس‌دانا* ، مهرداد زحمتکش ، زهرا زمانی
چکیده:   (777 مشاهده)
هدف: اغلب بیماران قبل از آندوسکوپی دچار اضطراب می‌شوند که می‌تواند بر میزان همکاری آن‌ها و روند انجام کار تاثیر بگذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله از طریق کلیپ صوتی- تصویری طبیعت بر میزان اضطرب و شاخص‌های فیزیولوژیک مراجعه‌کننده برای آندوسکوپی معده می‌باشد.
مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 64 بیمار با بلوک‌های تصادفی سن و جنس مراجعه‌کننده برای آندوسکوپی معده انجام شد. در ابتدا، اطلاعات دموگرافیک و مقیاس اضطراب شش سوالی اشپیل برگر تکمیل شد. سپس نبض و فشارخون آن‌ها توسط دستگاه یکسان در وضعیت نشسته اندازه‌گیری و ثبت گردید. برای گروه مداخله کلیپ پنج دقیقه‌ای صوتی- تصویری از طبیعت توسط تبلت و هدفون پخش شد و برای گروه کنترل تنها اقدامات روتین بخش صورت گرفت. در مرحله بعد، بلافاصله بعد از اتمام مداخله برای گروه مداخله و بعد از پنج دقیقه برای گروه کنترل مجدداً اضطراب نمونه‌ها و نبض و فشار خون اندازه‌گیری و ثبت گردید.
یافتهها: نتایج نشان داد که میانگین نمره اضطراب در گروه مداخله از 2±53/17 به 2±71/15 و در گروه کنترل از 7/1±65/17 به 6/1±12/17 تغییر یافته که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0=P). هم‌چنین تفاوت اختلاف میانگین‌های قبل و بعد نبض در گروه مداخله 9/3±5/2 و در گروه کنترل 9/4±03/1- (003/0=P)، فشارخون سیتولیک در گروه مداخله 3/13±59/8 و در گروه کنترل 8/9±65/2 (046/0=P) و فشارخون دیاستولیک در گروه مداخله 1/10±56/0 و در گروه کنترل 1/10±78/4- (040/0=P) بوده است که نشان‌دهنده تاثیر معنی‌دار مداخله بر هر سه شاخص مورد بررسی بوده است.
نتیجهگیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد، مداخله توانسته است بر  اضطراب و شاخص‌های فیزیولوژیک تاثیر معنی‌دار ایجاد کند. لذا استفاده از کلیپ صوتی تصویری طبیعت می‌تواند به عنوان اقدامی در جهت تعدیل اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی معده مورد استفاده قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: معده، آندوسکوپی، اضطراب، تصاویر متحرک طبیعت
متن کامل [PDF 1221 kb]   (176 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/12/5 | پذیرش: 1400/3/24 | انتشار: 1400/9/7
فهرست منابع
1. [1] Kutluturkan S, Gorgulu U, Fesci H, Karavelioglu A. The effects of providing pregastrointestinal endoscopy written educational material on patients' anxiety. Int J Nurs Stud 2010; 47: 1066-1073. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.01.007] [PMID]
2. [2] Early DS, Ben-Menachem T, Decker GA, Evans JA, Fanelli RD, Fisher DA, et al. Appropriate use of GI endoscopy. Gastrointest Endosc 2012; 75: 1127--1131. [DOI:10.1016/j.gie.2012.01.011] [PMID]
3. [3] Kuruvilla J. Essentials of critical care nursing. 1st ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2007. [DOI:10.5005/jp/books/10274_1]
4. [4] Kistle CA, Martin A, Kaplan J, Yoo J, Siddiqui AA. Complications of upper endoscopy and their management. 2017: 105-123. In: Adler D. (eds) Upper Endoscopy for GI Fellows. Springer, Cham [DOI:10.1007/978-3-319-49041-0_10]
5. [5] BeHrouzian F, SadrizadeH N, NematPour S, Seyedian SS, Nassiryan M, Javaher Foroush zadeH A. The effect of psychological preparation on the level of anxiety before upper gastrointestinal endoscopy. JCDR 2017; 11: VC01-VC04.
6. [6] Chiu JP, Lee CL, Wu CH, Lai YC, Yang RN, Tu TC. Identification of factors that impact on patient satisfaction of unsedated upper gastrointestinal endoscopy. J Int Med 2009; 20: 359-366.
7. [7] Van Vliet MJ, Grypdonck M, van Zuuren FJ, Winnubst J, Kruitwagen C. Preparing patients for gastrointestinal endoscopy: the influence of information in medical situations. Patient Educ Couns 2004; 52: 23-30. [DOI:10.1016/S0738-3991(02)00245-8]
8. [8] El-Hassan H, Mc Keown K, Muller AF. Clinical trial: music reduces anxiety levels in patients attending for endoscopy. Aliment Pharmacol Ther 2009; 30: 718-724. (Persian). [DOI:10.1111/j.1365-2036.2009.04091.x] [PMID]
9. [9] Wang MC, Zhang LY, Zhang YL, Zhang YW, Xu XD, Zhang YC. Effect of music in endoscopy procedures: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Med 2014; 15: 1786-1794. [DOI:10.1111/pme.12514] [PMID]
10. [10] Nikbakht Nasrabadi AR, Bakhshayeshi O, Parsayekta Z, Hoseyni M, Taghavi T, Rezvani H. The effectiveness of implementing nursing consultation on the anxiety of patients undergoing GI endoscopy. Iran J Nurs 2012; 25: 54-62. (Persian).
11. [11] Ersöz F, Aydoğan AG, Bektaş H, Ozcan O, Arikan S. gastrointestinal endoscopy and colonoscopy. Turk J Gastroenterol 2010; 21: 29-33. [DOI:10.4318/tjg.2010.0044] [PMID]
12. [12] Poursharifi H, Doshmanshekar M, Somi M, Hosseinynasab S. Evaluation of the effectiveness of different teaching methods on anxiety in patients referred for endoscopy. Govaresh 2013; 18: 32-38. (Persian).
13. [13] Maghaminejad F, Adib-Hajbaghery M, Jahangir S. Predicting factors of patients' anxiety before endoscopy. Iran J Psychiatric Nurs 2017; 4: 22-29. (Persian). [DOI:10.21859/ijpn-04065]
14. [14] Gürbulak B, Zübeyr Üçüncü M, Yardımcı E, Kırlı E, Tüzüne F. Impact of anxiety on sedative medication dosage in patients undergoing esophagogastroduodenoscopy. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2018; 13: 192-198. [DOI:10.5114/wiitm.2018.73594] [PMID] [PMCID]
15. [15] Sayilan AA, Oztekin SD. The relationship between pre-procedural anxiety levels of the patients to whom esophagogastroduodenoscopy is to be applied and the procedural status of conscious sedation. Int J Caring Sci 2018; 11: 1289-1300.
16. [16] Previti G, Bianchini O, Dipasquale S, Virzi A, Petralia A, Aguglia E, Signorelli MS. Anxiety in patients undergoing endoscopic procedures: identifying people at risk. Ann Depress Anxiety 2016; 3: 1072.
17. [17] Sargin M, Uluer1MS, Aydogan E, Hanedan B, İsmail Tepe M, Eryılmaz MA, et al. Anxiety levels in patients undergoing sedation for elective upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy. Med Arch 2016; 70: 112-115. [DOI:10.5455/medarh.2016.70.112-115] [PMID] [PMCID]
18. [18] Yang M, Lu LL, Zhao M, Liu J, Li QL, Li Q, et al. Associations of anxiety with discomfort and tolerance in Chinese patients undergoing esophagogastroduodenoscopy. PLoS ONE 2019; 14: e0212180. [DOI:10.1371/journal.pone.0212180] [PMID] [PMCID]
19. [19] Pontone S, Tonda M, Brighi M, Florio M, Pironi D, Pontone P. Does anxiety or waiting time influence patients' tolerance of upper endoscopy? Saudi J Gastroenterol 2015; 21: 111-114. [DOI:10.4103/1319-3767.153839] [PMID] [PMCID]
20. [20] Maguire D, Walsh JC, Litte CL. The effect of information and behavioural training on endoscopy patients' clinical outcome 2004. Patient Educ Couns 2004; 54: 61-65. [DOI:10.1016/S0738-3991(03)00195-2]
21. [21] Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Cheerer K, Editors. Brunner & Suddarth's Medical-Surgical Nursing. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams wilkins; 2018.
22. [22] Sogabe M, Okahisa T, Adachi Y, Takehara M, Hamada S, Okazaki J, et al. The influence of various distractions prior to upper gastrointestinal endoscopy: a prospective randomized controlled study. BMC Gastroenterol 2018; 18: 132. [DOI:10.1186/s12876-018-0859-y] [PMID] [PMCID]
23. [23] Goyal AK, Yadav G, Yadav S. Music therapy: a useful therapeutic tool for health, physical and mental growth ashwani. J Music Ther 2012; 2: 13-18.
24. [24] Yinger OS, Gooding LF. A systematic review of music-based interventions for procedural support. J Music Ther 2015; 52: 1-77. [DOI:10.1093/jmt/thv004] [PMID]
25. [25] Imran S, Moosabba MS, Ancheril A. Effects of music therapy on anxiety, blood pressure and respiratory rate in patients undergoing chemotherapy. Nurse Care Open Access J 2017; 2: 156-158. [DOI:10.15406/ncoaj.2017.02.00053]
26. [26] Crowley J. Music therapy: Nursing interventions with a beat. Nurs Crit Care 2013; 8: 15-17. [DOI:10.1097/01.CCN.0000427236.21217.c9]
27. [27] Cooke M, Chaboyer W, Hiratos MA. Music and its effect on anxiety in short waiting periods: a critical appraisal. J Clin Nurs 2005; 14: 145-155. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2004.01033.x] [PMID]
28. [28] Ratcliffe E, Gatersleben B, Sowden PT. Bird sounds and their contributions to perceived attention restoration and stress recovery. J Environ Psychol 2013; 36: 221-228. [DOI:10.1016/j.jenvp.2013.08.004]
29. [29] Franco LS, Shanahan DF, Fuller RA. A review of the benefits of nature experiences: more than meets the eye. Int J Environ Res Public Health 2017; 14: 864-893. [DOI:10.3390/ijerph14080864] [PMID] [PMCID]
30. [30] Marteau TM, Bekker H. The development of a six‐item short‐form of the state scale of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Br J Clin Psychol 1992; 31: 301-306. [DOI:10.1111/j.2044-8260.1992.tb00997.x] [PMID]
31. [31] Hartig T, Evans GW, Jamner LD, Davis DS, Garling T. Tracking restoration in natural and urban field settings. J Environ Psychol 2003; 23; 109-123. [DOI:10.1016/S0272-4944(02)00109-3]
32. [32] Amiri MJ, Sadeghi T, Negahban Bonabi T. The effect of natural sounds on the anxiety of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Perioper Med 2017; 6: 17. [DOI:10.1186/s13741-017-0074-3] [PMID] [PMCID]
33. [33] Akarsu K, Koç A, Ertuğ N. The effect of nature sounds and earplugs on anxiety in patients following percutaneous coronary intervention: A randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Nurs 2019; 18: 651-657. [DOI:10.1177/1474515119858826] [PMID]
34. [34] Hedblom M, Gunnarsson B, Schaefer M, Knez I, Thorsson P, Lundström JN. Article sounds of nature in the city: no evidence of bird song improving stress recovery. Int J Environ Res Public Health 2019; 16; 1390. [DOI:10.3390/ijerph16081390] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.RUMS.REC.1398.113
Clinical trials code: IRCT20140721018550N7


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi M, Raiesdana N, Zahmatkesh M, Zamani Z. Effect of nature clip on anxiety and physiological parameters before gastric endoscopy: A randomized clinical trial. Koomesh. 2021; 23 (6) :693-701
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6926-fa.html

قاسمی مرتضی، رئیس‌دانا نیره، زحمتکش مهرداد، زمانی زهرا. تاثیر کلیپ طبیعت بر میزان اضطراب و شاخص‌های فیزیولوژیک قبل از آندوسکوپی معده: کارآزمایی بالینی تصادفی. كومش. 1400; 23 (6) :701-693

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6926-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419