اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد. لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 24، شماره 3 - ( خرداد و تیر 1401 ) ::
جلد 24 شماره 3 صفحات 357-347 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر ارتعاش کامل بدن بر حس عمقی مفصل مچ پا و تعادل در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی
حامد منافی ، عاطفه امینیان فر*
چکیده:   (504 مشاهده)
هدف: یکی از شایع‌ترین تظاهرات نوروپاتی محیطی دیابتی، اختلال تعادل و حس عمقی می‌باشد. ارتعاش کامل بدن(Whole Body Vibration, WBV) یک محرک حسی پیکری نسبتاً جدید می‌باشد که اثرات آن روی تعادل و حس عمقی در بیماران نوروپاتی دیابتیک به‌درستی بررسی نشده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات WBV  بر روی تعادل و حس عمقی مچ پا در بیماران نوروپاتی دیابتی می‌باشد.
مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 30 نفر از بیماران با نوروپاتی دیابتی که بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شده بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مداخله وگروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار داده شدند. گروه WBV به مدت 6 هفته و 2 بار در هفته تحت ارتعاش کامل بدن با فرکانس 30Hz  و آمپلی‌تود mm 2 قرار گرفتند. قبل و بعد از انجام مداخله شاخص‌های ثباتی پاسچرال و تعادل به ترتیب با دستگاه بایودکس و مقیاس تعادلی برگ و هم‌چنین حس عمقی مچ پا با دستگاه ایزوکینتیک دینامومتر اندازه‌گیری شد.
یافتهها: نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص‌های ثباتی پاسچرال ایستا و پویا در محورهای مختلف به جز شاخص ثباتی پویا در محور داخلی- خارجی در شرایط چشم باز در گروه مداخله بهبودی معنی‌داری داشته است. هم‌چنین خطای بازسازی زاویه مرجع حداکثر اینورژن منفی 5 درجه کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0P<)، اما مقیاس تعادلی برگ و خطای بازسازی زاویه مرجع 15 درجه اینورژن مچ پا بعد از 6 هفته مداخله در گروه مداخله تغییر معنی‌داری نداشت (05/0P>).
نتیجهگیری: ارتعاش کامل بدن می‌تواند باعث بهبودی شاخص‌های ثباتی پاسچرال و حس عمقی مچ پا در افراد با نوروپاتی دیابتی شود. هم‌چنین بهبودی بالینی تعادل فانکشنال نیز در این بیماران مشاهده گردید. WBV می‌تواند جهت جلوگیری از تغییرات پیش‌رونده تعادلی در این بیماران پیشنهاد گردد.
 
واژه‌های کلیدی: نوروپاتی دیابت، ارتعاش کامل بدن، تعادل، حس عمقی، مقیاس تعادلی برگ
متن کامل [PDF 900 kb]   (77 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/10/2 | پذیرش: 1400/8/15 | انتشار: 1401/2/30
فهرست منابع
1. [1] Sarodnik C, Bours S, Schaper N, van den Bergh J, van Geel T. The risks of sarcopenia, falls and fractures in patients with type 2 diabetes mellitus. Maturitas 2018; 109: 70-77. [DOI:10.1016/j.maturitas.2017.12.011] [PMID]
2. [2] Ortinau LC, Linden MA, Dirkes RK, Rector RS, Hinton PS. Exercise initiated after the onset of insulin resistance improves trabecular microarchitecture and cortical bone biomechanics of the tibia in hyperphagic Otsuka Long Evans Tokushima Fatty rats. Bone 2017; 103: 188-199. [DOI:10.1016/j.bone.2017.07.010] [PMID]
3. [3] Jung J, Kim MG, Kang YJ, Min K, Han KA, Choi H. Vibration perception threshold and related factors for balance assessment in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Environ Res Public Health 2021; 18: 6046. [DOI:10.3390/ijerph18116046] [PMID] [PMCID]
4. [4] Schreiber AK, Nones CF, Reis RC, Chichorro JG, Cunha JM. Diabetic neuropathic pain: physiopathology and treatment. World J Diabet 2015; 6: 432. [DOI:10.4239/wjd.v6.i3.432] [PMID] [PMCID]
5. [5] Parasoglou P, Rao S, Slade JM. Declining skeletal muscle function in diabetic peripheral neuropathy. Clin Ther 2017; 39: 1085-1103. [DOI:10.1016/j.clinthera.2017.05.001] [PMID] [PMCID]
6. [6] Edwards JL, Vincent AM, Cheng HT, Feldman EL. Diabetic neuropathy: mechanisms to management. Pharmacol Ther 2008; 120: 1-34. [DOI:10.1016/j.pharmthera.2008.05.005] [PMID] [PMCID]
7. [7] Gutierrez EM, Helber MD, Dealva D, Ashton-Miller JA, Richardson JK. Mild diabetic neuropathy affects ankle motor function. Clin Biomech 2001; 16: 522-528. [DOI:10.1016/S0268-0033(01)00034-1]
8. [8] Turcot K, Allet L, Golay A, Hoffmeyer P, Armand S. Investigation of standing balance in diabetic patients with and without peripheral neuropathy using accelerometers. Clin Biomech 2009; 24: 716-721. [DOI:10.1016/j.clinbiomech.2009.07.003] [PMID]
9. [9] Watson MA, Black F. The human balance system: A complex coordination of central and peripheral systems. Portland, OR: Vestibular Disorders Association. 2008.
10. [10] Nodehi Moghadam A, Khaki N, Kharazmi A. Comparison of shoulder joint position sense between female volleyball players and non-athlete females. Quart J Rehab 2009; 10: 45-49.
11. [11] Dehghan F, Fouladi R, Fallah Mohammadi M. Effect of open and closed kinematic chain exercises on elbow joint proprioception of teen-female volleyball players. Koomesh 2021; 23: 72-77. (Persian). [DOI:10.29252/koomesh.23.1.72]
12. [12] Huang Q, Zhong B, Naveen E, Zhang M, Konczak J, editors. The feasibility of a robotic device to objectively measure ankle joint proprioception. 2021 Design of Medical Devices Conference; 2021. V001T12A015. [DOI:10.1115/DMD2021-1088]
13. [13] Gandevia SC, Refshauge KM, Collins DF. Proprioception: peripheral inputs and perceptual interactions. Adv Exp Med Biol 2002; 508: 61-68. [DOI:10.1007/978-1-4615-0713-0_8] [PMID]
14. [14] Holm S, Indahl A, Solomonow M. Sensorimotor control of the spine. J Electromyogr Kinesiol 2002; 12: 219-234. [DOI:10.1016/S1050-6411(02)00028-7]
15. [15] Oppenheim U, Kohen-Raz R, Alex D, Kohen-Raz A, Azarya M. Postural characteristics of diabetic neuropathy. Diabet Care 1999; 22: 328-332. [DOI:10.2337/diacare.22.2.328] [PMID]
16. [16] Nardone A, Grasso M, Schieppati M. Balance control in peripheral neuropathy: are patients equally unstable under static and dynamic conditions? Gait Posture 2006; 23: 364-373. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2005.04.002] [PMID]
17. [17] Cardinale M, Bosco C. The use of vibration as an exercise intervention. Exerc Sports Sci Rev 2003; 31: 3-7. [DOI:10.1097/00003677-200301000-00002] [PMID]
18. [18] Imtiyaz S, Veqar Z, Shareef M. To compare the effect of vibration therapy and massage in prevention of delayed onset muscle soreness (DOMS). J Clin Diagn Res 2014; 8: 133. [DOI:10.7860/JCDR/2014/7294.3971] [PMID] [PMCID]
19. [19] Delecluse C, Roelants M, Verschueren S. Strength increase after whole-body vibration compared with resistance training. Med Sci Sports Exerc 2003; 35: 1033-1041. [DOI:10.1249/01.MSS.0000069752.96438.B0] [PMID]
20. [20] Bruyere O, Wuidart MA, Di Palma E, Gourlay M, Ethgen O, Richy F, et al. Controlled whole body vibration to decrease fall risk and improve health-related quality of life of nursing home residents. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86: 303-307. [DOI:10.1016/j.apmr.2004.05.019] [PMID]
21. [21] Rehn B, Lidström J, Skoglund J, Lindström B. Effects on leg muscular performance from whole‐body vibration exercise: a systematic review. Scand J Med Sci Sports 2007; 17: 2-11.
22. [22] Park YG, Kwon BS, Park JW, Cha DY, Nam KY, Sim KB, et al. Therapeutic effect of whole body vibration on chronic knee osteoarthritis. Ann Rehabil Med 2013; 37: 505. [DOI:10.5535/arm.2013.37.4.505] [PMID] [PMCID]
23. [23] Johansson H, Sjolander P, Sojka P. A sensory role for the cruciate ligaments. Clin Orthop Relat Res 1991: 161-178.
24. [24] Johansson H, Sjolander P, Sojka P. Receptors in the knee joint ligaments and their role in the biomechanics of the joint. Crit Rev Biomed Engin 1991; 18: 341-368.
25. [25] Yoosefinejad AK, Shadmehr A, Olyaei G, Talebian S, Bagheri H. Effects of whole-body vibration on a diabetic type 2 patient with peripheral neuropathy. J Bodyw Mov Ther 2014.
26. [26] Kordi Yoosefinejad A, Shadmehr A, Olyaei G, Talebian S, Bagheri H, Mohajeri-Tehrani MR. Short-term effects of the whole-body vibration on the balance and muscle strength of type 2 diabetic patients with peripheral neuropathy: a quasi-randomized-controlled trial study. J Diabet Metab Disord 2015; 14: 45. [DOI:10.1186/s40200-015-0173-y] [PMID] [PMCID]
27. [27] Meijer J-WG, Bosma E, Lefrandt JD, Links TP, Smit AJ, Stewart RE, et al. Clinical diagnosis of diabetic polyneuropathy with the diabetic neuropathy symptom and diabetic neuropathy examination scores. Diabet Care 2003; 26: 697-701. [DOI:10.2337/diacare.26.3.697] [PMID]
28. [28] Bahrpeyma EM, Javadian Kotenaei R. Comparison of dynamic and functional balance tests in diabetic neuropathy. Iran J Diabet Metab 2016; 15: 84-90.
29. [29] Karimi N, Ebrahimi I, Kahrizi S, Torkaman G. Evaluation of postural balance using the biodex balance system in subjects with and without low back pain. Pakistan J Med Sci 2008; 24: 372.
30. [30] Ghasempour L, Hoseini FS, Soleymani M, Ahmadi M. Effects of physical fitness exercise, mental exercise and mindfulness exercise on static and dynamic balance in elderly women. Iran J Agein 2017; 12: 180-191. [DOI:10.21859/sija-1202180]
31. [31] Willems T, Witvrouw E, Verstuyft J, Vaes P, De Clercq D. Proprioception and muscle strength in subjects with a history of ankle sprains and chronic instability. J Athl Train 2002; 37: 487.
32. [32] del Pozo-Cruz J, Alfonso-Rosa RM, Ugia JL, McVeigh JG, Pozo-Cruz Bd, Sañudo B. A primary care-based randomized controlled trial of 12-week whole-body vibration for balance improvement in type 2 diabetes mellitus. Arch Phys Med Rehabil 2013; 94: 2112-2118. [DOI:10.1016/j.apmr.2013.05.030] [PMID]
33. [33] Zhang J, Zhang H, Kan L, Zhang C, Wang P. The effect of whole body vibration therapy on the physical function of people with type II diabetes mellitus: a systematic review. J Phys Ther Sci 2016; 28: 2675-2680. [DOI:10.1589/jpts.28.2675] [PMID] [PMCID]
34. [34] Álvarez-Barbosa F, del Pozo-Cruz J, del Pozo-Cruz B, Alfonso-Rosa RM, Rogers ME, Zhang Y. Effects of supervised whole body vibration exercise on fall risk factors, functional dependence and health-related quality of life in nursing home residents aged 80+. Maturitas 2014; 79: 456-463. [DOI:10.1016/j.maturitas.2014.09.010] [PMID]
35. [35] Aboutorabi A, Arazpour M, Bahramizadeh M, Farahmand F, Fadayevatan R. Effect of vibration on postural control and gait of elderly subjects: a systematic review. Agin Clin Exp Res 2018; 30: 713-726. [DOI:10.1007/s40520-017-0831-7] [PMID]
36. [36] Rogan S, Taeymans J, Radlinger L, Naepflin S, Ruppen S, Bruelhart Y, et al. Effects of whole-body vibration on postural control in elderly: An update of a systematic review and meta-analysis. Arch Gerontol Geriatr 2017; 73: 95-112. [DOI:10.1016/j.archger.2017.07.022] [PMID]
37. [37] Lythgo N, Eser P, De Groot P, Galea M. Whole‐body vibration dosage alters leg blood flow. Clin Physiol Funct Imaging 2009; 29: 53-59. [DOI:10.1111/j.1475-097X.2008.00834.x] [PMID]
38. [38] Dana MO, Chris JH, Erik AW, Mark DB, Paul AB, Mark DT. Motoneuron function does not change following whole-body vibration in individuals with chronic ankle instability. J Sport Rehabil 2019; 28: 614-622. [DOI:10.1123/jsr.2017-0364] [PMID]
39. [39] Cardinale M, Lim J. Electromyography activity of vastus lateralis muscle during whole-body vibrations of different frequencies. J Strength Cond Res 2003; 17: 621-624. https://doi.org/10.1519/1533-4287(2003)017<0621:EAOVLM>2.0.CO;2 https://doi.org/10.1519/00124278-200308000-00032 [DOI:10.1519/1533-4287(2003)0172.0.CO;2] [PMID]
40. [40] Casale R, Ring H, Rainoldi A. High frequency vibration conditioning stimulation centrally reduces myoelectrical manifestation of fatigue in healthy subjects. J Electromyogr Kinesiol 2009; 19: 998-1004. [DOI:10.1016/j.jelekin.2008.08.002] [PMID]
41. [41] Marconi B, Filippi GM, Koch G, Pecchioli C, Salerno S, Don R, et al. Long-term effects on motor cortical excitability induced by repeated muscle vibration during contraction in healthy subjects. J Neurol Sci 2008; 275: 51-59. [DOI:10.1016/j.jns.2008.07.025] [PMID]
42. [42] Bosco C, Cardinale M, Tsarpela O. Influence of vibration on mechanical power and electromyogram activity in human arm flexor muscles. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1999; 79: 306-311. [DOI:10.1007/s004210050512] [PMID]
43. [43] Rittweger J. Vibration as an exercise modality: how it may work, and what its potential might be. Eur J Appl Physiol 2010; 108: 877-904. [DOI:10.1007/s00421-009-1303-3] [PMID]
44. [44] Bogaerts A, Verschueren S, Delecluse C, Claessens AL, Boonen S. Effects of whole body vibration training on postural control in older individuals: a 1 year randomized controlled trial. Gait Posture 2007; 26: 309-316. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2006.09.078] [PMID]
45. [45] Moezy A, Olyaei G, Hadian M, Razi M, Faghihzadeh S. A comparative study of whole body vibration training and conventional training on knee proprioception and postural stability after anterior cruciate ligament reconstruction. Br J Sports Med 2008; 42: 373-378. [DOI:10.1136/bjsm.2007.038554] [PMID]
46. [46] Hojjati Shargh M, Aminian-Far A, Mirmohammadkhani M. Immediate effect of whole body vibration on trunk proprioception in non-specific chronic low back pain. Koomesh 2020; 22: 282-290. (Persian). [DOI:10.29252/koomesh.22.2.282]
47. [47] Ko MS, Sim YJ, Kim DH, Jeon HS. Effects of three weeks of whole-body vibration training on joint-position sense, balance, and gait in children with cerebral palsy: A randomized controlled study. Physiother Can 2016; 68: 99-105. [DOI:10.3138/ptc.2014-77] [PMID] [PMCID]
48. [48] Trans T, Aaboe J, Henriksen M, Christensen R, Bliddal H, Lund H. Effect of whole body vibration exercise on muscle strength and proprioception in females with knee osteoarthritis. The Knee 2009; 16: 256-261. [DOI:10.1016/j.knee.2008.11.014] [PMID]
49. [49] Wang XQ, Gu W, Chen BL. Effects of whole-body vibration exercise for non-specific chronic low back pain: an assessor-blind, randomized controlled trial. Clin Rehabil 2019; 33: 1445-1457. [DOI:10.1177/0269215519848076] [PMID]
50. [50] Robinson CC, Barreto RPG, Plentz RDM. Effects of whole body vibration in individuals with diabetic peripheral neuropathy: a systematic review. J Musculoskelet Neuronal Interact 2018; 18: 382. [DOI:10.1201/9781351013635-6] [PMID] [PMCID]
51. [51] Domínguez-Muñoz FJ, Villafaina S, García-Gordillo MA, Hernández-Mocholi MÁ, Collado-Mateo D, Adsuar JC, et al. Effects of 8-week whole-body vibration training on the HbA1c, quality of life, physical fitness, body composition and foot health status in people with T2DM: a double-blinded randomized controlled trial. Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 1317. [DOI:10.3390/ijerph17041317] [PMID] [PMCID]
52. [52] Lee K, Lee S, Song C. Whole-body vibration training improves balance, muscle strength and glycosylated hemoglobin in elderly patients with diabetic neuropathy. Tohoku J Exp Med 2013; 231: 305-314. [DOI:10.1620/tjem.231.305] [PMID]
53. [53] Abbasi FG, Khaleghi TM, Jafarnejad GA. The effect of combined exercise (balance, strenghth, flexibility and walking) on balance and probability of falling in elderly women with diabetic peripheral neuropathy. Sci J Rehab Med 2019; 8: 97-105.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.SEMUMS.REC.1398.206
Clinical trials code: IRCT20191109045369N1


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Manafi H, Aminianfar A. Effect of whole body vibration on ankle joint proprioception and balance in patients with diabetic neuropathy. Koomesh. 2022; 24 (3) :347-357
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6814-fa.html

منافی حامد، امینیان فر عاطفه. تاثیر ارتعاش کامل بدن بر حس عمقی مفصل مچ پا و تعادل در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی. كومش. 1401; 24 (3) :357-347

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6814-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 24، شماره 3 - ( خرداد و تیر 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419