اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) ::
جلد 23 شماره 6 صفحات 800-794 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر محافظتی رزوراترول بر استرس اکسیداتیو القا شده ناشی از مواجهه تحت حاد دیازینون در بافت کلیه موش صحرایی
امیرحسین رهبری ، حبیب الله ناظم ، محمد فضیلتی ، فرشته مهری
چکیده:   (281 مشاهده)
هدف: دیازینون به عنوان یک ارگانوفسفره در کشاورزی استفاده می‌شود. این ترکیب قادر به تولید رادیکال‌های آزاد و اختلال در سیستم آنتی‌اکسیدانی بدن و تولید استرس اکسیداتیو می‌شود. رزوراترول به عنوان آنتی‌اکسیدان می‌تواند باعث کاهش استرس اکسیداتیو شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش محافظتی رزوراترول بر استرس اکسیداتیو القا شده ناشی از مواجهه تحت حاد دیازینون در بافت کلیه است.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، 28 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه کنترل، دیازینون (mg/kg70)، دیازینون (mg/kg70) + رزوراترول (mg/kg5)، دیازینون (mg/kg70) + رزوراترول (mg/kg10) به مدت 4 هفته به‌صورت تقسیم شدند و به مدت 4 هفته دوزهای ذکر شده را به صورت خوراکی دریافت کردند. 24 ساعت بعد از آخرین دوز دریافتی نمونه ادرار جمع‌آوری شد. بعد از بی‌هوشی 3 میلی‌لیتر خون از قلب حیوان گرفته شد. غلظت دیازینون در ادرار و سطح پروتئین، کراتینین، اوره، مالون دی آلدئید (MDA) و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل (TAC) به ترتیب با استفاده از دستگاه HPLC (کروماتوگرافی مایع) و روش‌های بیوشیمیایی در سرم و بافت کلیه تعیین شد.
یافتهها: آنالیز نمونه ادرار نشان داد سطح دیازینون در گروه دیازینون به طور معنی‌داری بالاتر از گروه دیازینون (mg/kg70) + رزوراترول Mg/kg)5 و 10) بود (05/0P<). هم‌چنین دیازینون باعث افزایش پروتئین ادرار، سطح سرمی اوره، کراتینین، MDA و کاهش TAC بافتی و سرمی شد (05/0P<).  در حالی‌که رزوراترول این اثرات را کاهش داد.
نتیجهگیری: رزوراترول وضعیت آنتی‌اکسیدانی بدن را در برابر سمیت دیازینون بهبود بخشد، بنابراین می‌تواند باعث بهبود عملکرد کلیه در حیوانات در مواجهه با دیازینون شود.
 
واژه‌های کلیدی: دیازینون، کلیه، رزوراترول، استرس اکسیداتیو
متن کامل [PDF 674 kb]   (71 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/9/9 | پذیرش: 1400/3/30 | انتشار: 1400/9/7
فهرست منابع
1. [1] Baluchnejadmojarad T, Roghani M, Homayounfar H, Khaste Khodaie Z. Protective effects of chronic administration of silymarin on blood glucose and lipids and oxidative stress in diabetic rats. Koomesh 2009; 10: 143-150. (Persian).
2. [2] Ghazavi A, Ranjbar A, Vakilian K. Comparison of oxidative stress in preeclampsia, normal pregnancy and non-pregnant women. Koomesh 2006; 8: 41-46. (Persian).
3. [3] Baconi DL, Bârca M, Manda G, Ciobanu AM, Balalau C. Investigation of the toxicity of some organophosphorus pesticides in a repeated dose study in rats. Rom J Morphol Embryol 2013; 54: 349-356.
4. [4] Mehri F, Goodarzi MT, Esfahani M. The possible protective effect of resveratrol on diazinonInduced oxidative stress and hepatic injury. Avicenna J Med Biochem 2020; 8: 44-48. [DOI:10.34172/ajmb.2020.06]
5. [5] Ahmadi S, Jafari M, Asgari A, Salehi M. Acute effect of diazinon on the antioxidant system of rat's heart tissue. Kowsar Med J 2011; 16: 87-93.
6. [6] Oruc E. Effects of diazinon on antioxidant defense system and lipid peroxidation in the liver of Cyprinus carpio (L.). Environ Toxicol 2011; 26: 571-578. [DOI:10.1002/tox.20573] [PMID]
7. [7] Massry SG, Glassock RJ. Textbook of nephrology: Williams & Wilkins; 1989.
8. [8] Salehi M, Asgari A, Ahmadi S. The role of paraoxon toxicity on oxidative stress induction in rat heart and spleen. J Adv Med Biomed Res 2013; 21: 13-23.
9. [9] Shah MD, Iqbal M. Diazinon-induced oxidative stress and renal dysfunction in rats. Food Chem Toxicol 2010; 48: 3345-3353. [DOI:10.1016/j.fct.2010.09.003] [PMID]
10. [10] Rubiolo JA, Mithieux G, Vega FV. Resveratrol protects primary rat hepatocytes against oxidative stress damage:: Activation of the Nrf2 transcription factor and augmented activities of antioxidant enzymes. Eur J Pharmacol 2008; 591: 66-72. [DOI:10.1016/j.ejphar.2008.06.067] [PMID]
11. [11] Shang J, Chen Ll, Xiao FX, Sun H, Ding HC, Xiao H. Resveratrol improves non-alcoholic fatty liver disease by activating AMP-activated protein kinase. Acta Pharmacol Sin 2008; 29: 698-706. [DOI:10.1111/j.1745-7254.2008.00807.x] [PMID]
12. [12] Jalili C, Farzaei MH, Roshankhah S, Salahshoor MR. Resveratrol attenuates malathion-induced liver damage by reducing oxidative stress. J Lab Physicians 2019; 11: 212. [DOI:10.4103/JLP.JLP_43_19] [PMID] [PMCID]
13. [13] Faghihzadeh F, Adibi P, Hekmatdoost A. Effects of dietary resveratrol supplementation on liver enzymes, hs-CRP, and hepatic steatosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Iran J Nutr Sci Food Technol 2014; 8: 41-49.
14. [14] Shah MD, Iqbal M. Diazinon-induced oxidative stress and renal dysfunction in rats. Food Chem Toxicol 2010; 48: 3345-3353. [DOI:10.1016/j.fct.2010.09.003] [PMID]
15. [15] Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Anal Biochem 1979; 95: 351-358. [DOI:10.1016/0003-2697(79)90738-3]
16. [16] Kaya Y, Bas O, Hanci H, Cankaya S, Nalbant I, Odaci E, et al. Acute renal involvement in organophosphate poisoning: histological and immunochemical investigations. Ren Fail 2018; 40: 410-415. [DOI:10.1080/0886022X.2018.1489289] [PMID] [PMCID]
17. [17] Mehri F, Faizi M, Salimi A, Seydi E, Pourahmad J. Toxicity of 4-methylimidazole on isolated brain mitochondria: using both in vivo and in vitro methods. Toxicol Environ Chem 2015; 97: 663-673. [DOI:10.1080/02772248.2015.1058054]
18. [18] Akbel E, Arslan-Acaroz D, Demirel HH, Kucukkurt I, Ince S. The subchronic exposure to malathion, an organophosphate pesticide, causes lipid peroxidation, oxidative stress, and tissue damage in rats: the protective role of resveratrol. Toxicol Res 2018; 7: 503-512. [DOI:10.1039/C8TX00030A] [PMID] [PMCID]
19. [19] Khameneh S, Soufi FG, Alipour MR, Afshar F, Mirzaei F. The efficacy of long-term resveratrol administration on the activity of cyclooxygenase 1 and 2 and nuclear factor kappa B in type 2 diabetic rat kidney. Med J Tabriz Univ Med Sci Health Serv 2013; 35. (Persian).
20. [20] Saldanha JF, Leal VdO, Stenvinkel P, Carraro-Eduardo JC, Mafra D. Resveratrol: why is it a promising therapy for chronic kidney disease patients? Oxid Med Cell Longev 2013; 2013: 963217. [DOI:10.1155/2013/963217] [PMID] [PMCID]
21. [21] Valavanidis A, Vlahogianni T, Dassenakis M, Scoullos M. Molecular biomarkers of oxidative stress in aquatic organisms in relation to toxic environmental pollutants. Ecotoxicol Environ Saf 2006; 64: 178-189. [DOI:10.1016/j.ecoenv.2005.03.013] [PMID]
22. [22] Etim O, Farombi E, Usoh I, Akpan E. The protective effect of aloe vera juice on lindane induced hepatotoxicity and genotoxicity. Pak J Pharm Sci 2006; 19: 337-340.
23. [23] Salehi M, Jafari M, Asgari A, Saleh Moghaddam M, Salimian M, Abbasnejad M, et al. Study of diazinon Effect on antioxidant enzymes and lipid peroxidation in rat's brain. Razi J Med Sci 2010; 17: 15-23. (Persian).
24. [24] Gharib M, Samani K, ZarrinÅbadi Z, Mokhtari M, Heydarian E. Effect of resveratrol supplementation on antioxidant parameters, lipids profile and several biochemical indices in type 2 diabetic patients: a double-blind randomized-controlled clinical trial. Iran J Nutr Sci Food Technol 2018; 12: 33-42. (Persian).
25. [25] Wang WB, Lai HC, Hsueh PR, Chiou RY, Lin SB, Liaw SJ. Inhibition of swarming and virulence factor expression in Proteus mirabilis by resveratrol. J Med Microbiol 2006; 55: 1313-1321. [DOI:10.1099/jmm.0.46661-0] [PMID]
26. [26] Ara C, Karabulut AB, Kirimlioglu H, Coban S, Ugras M, Kirimliglu V, et al. Protective effect of resveratrol against renal oxidative stress in cholestasis. Ren Fail 2005; 27: 435-440. https://doi.org/10.1081/JDI-200065221 [DOI:10.1081/JDI-65221] [PMID]
27. [27] Moridi H, Karimi J, Sheikh N, Goodarzi MT, Saidijam M, Yadegarazari R, et al. Resveratrol-dependent down-regulation of receptor for advanced glycation end-products and oxidative stress in kidney of rats with diabetes. Int J Endocrinol Metab 2015; 13: e23542. [DOI:10.5812/ijem.23542] [PMID] [PMCID]
28. [28] Pan QR, Ren YL, Zhu JJ, Hu YJ, Zheng JS, Fan H, et al. Resveratrol increases nephrin and podocin expression and alleviates renal damage in rats fed a high-fat diet. Nutrients 2014; 6: 2619-2631. [DOI:10.3390/nu6072619] [PMID] [PMCID]
29. [29] Banaee M, Sureda A, Mirvaghefi A, Ahmadi K et al. Effects of diazinon on biochemical parameters of blood in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Pesticide Biochem Physiol 2011; 99: 1-6. [DOI:10.1016/j.pestbp.2010.09.001]
30. [30] Amirkabirian N, Teimouri F, Esmaily H, Mohammadirad A, Aliahmadi A, Abdollahi M. Protection by pentoxifylline of diazinon-induced toxic stress in rat liver and muscle. Toxicol Mech Methods 2007; 17: 215-221. [DOI:10.1080/15376510600943783] [PMID]
31. [31] Mirvaghefi A, Ali M, Poorbagher H. Effects of vitamin C on oxidative stress parameters in rainbow trout exposed to diazinon. Ege J Fisher Aquat Sci 2016; 33: 113-120. [DOI:10.12714/egejfas.2016.33.2.04]
32. [32] Jalili C, Roshankhah S, Salahshoor MR, Mohammadi MM. Resveratrol attenuates malathion induced damage in some reproductive parameters by decreasing oxidative stress and lipid peroxidation in male rats. J Family Reprod Health 2019; 13: 70. [DOI:10.18502/jfrh.v13i2.1912] [PMID] [PMCID]
33. [33] Jalili C, Roshankhah S, Moradi Y, Salahshoor MR. Resveratrol attenuates malathion‑induced renal damage by declining oxidative stress in rats. Int J Pharmace Invest 2018; 8: 192-199. [DOI:10.4103/jphi.JPHI_7_19]
34. [34] Karaoz E, Gultekin F, Akdogan M, Oncu M, Gokcimen A. Protective role of melatonin and a combination of vitamin C and vitamin E on lung toxicity induced by chlorpyrifos-ethyl in rats. Exp Toxicol Pathol 2002; 54: 97-108. [DOI:10.1078/0940-2993-00236] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.UMSHA.REC.1399.443


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahbari A, Nazem H, Fazilati M, Mehri F. Protective effect of resveratrol against sub-acute diazinon-induced oxidative stress in rat kidney. Koomesh. 2021; 23 (6) :794-800
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6774-fa.html

رهبری امیرحسین، ناظم حبیب الله، فضیلتی محمد، مهری فرشته. بررسی اثر محافظتی رزوراترول بر استرس اکسیداتیو القا شده ناشی از مواجهه تحت حاد دیازینون در بافت کلیه موش صحرایی. كومش. 1400; 23 (6) :800-794

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6774-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4374