اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد. لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: ::
:: جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) ::
جلد 23 شماره 6 صفحات 740-730 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اولتراسونوگرافیکی تاثیر سوزن خشک عضلات اکستانسور مچ دست به همراه تکنیک موبیلیزیشن مولیگان بر ضخامت تاندون عضلات اکستانسور، درد و عملکرد اندام فوقانی در بیماران مبتلا به التهاب اپی کندیل خارجی آرنج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور
سیده مائده سمیعی ، عاطفه امینیان فر* ، فاطمه پاک نظر
چکیده:   (1360 مشاهده)
هدف: التهاب اپی‌کندیل خارجی آرنج (Lateral Epicondylitis, LE) یکی از شایع‌ترین علت‌های درد در ناحیه آرنج می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سوزن خشک عضلات اکستانسور مچ دست به همراه تکنیک موبیلیزیشن مولیگان بر ضخامت تاندون عضلات اکستانسور، درد و عملکرد اندام فوقانی در بیماران با LE طراحی گردید. مواد و روش‌ها: 39 بیمار با LE در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور شرکت نمودند و به‌طور تصادفی در یکی از سه گروه مداخله اول (سوزن خشک)، مداخله دوم (سوزن خشک به همراه موبیلیزیشن مولیگان) و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله اول در طی3 جلسه درمان به فاصله یک روز درمیان، از سوزن خشک در ناحیه تریگرپوینت عضلات استفاده شد. در گروه مداخله دوم، علاوه بر درمان سوزن خشک، تکنیک موبیلیزیشن مولیگان انجام شد. گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. شدت درد، سطح عملکرد، قدرت گریپ و ضخامت تاندون عضلات اکستانسور در سه مرحله قبل از درمان، 24 ساعت بعد از آخرین جلسه و ده روز پس از پایان جلسات ارزیابی ‌شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد تمامی متغیرها در گروه سوزن خشک و سوزن خشک به همراه موبیلیزیشن مولیگان، بهبودی معنی‌داری نسبت به گروه کنترل داشتند. گروه سوزن خشک به همراه موبیلیزیشن مولیگان در پرسش‌نامه عملکرد و مقیاس درد، تفاوت معنی‌دار بیش‌تری نسبت به گروه سوزن خشک به‌تنهایی داشت اما تفاوت‌ها در مورد ضخامت تاندون بین دو گروه معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: سوزن خشک به همراه موبیلیزیشن مولیگان می‌تواند باعث بهبودی بیش‌تر قدرت گریپ، عملکرد و کاهش درد در بیماران با LE شود. برای بهبودی ضخامت تاندون عضلات اکستانسوری زدن سوزن خشک کفایت می‌کند.  
واژه‌های کلیدی: التهاب اپی‌کندیل خارجی آرنج، سوزن خشک، موبیلیزیشن مولیگان، ضخامت تاندون، درد عضلانی اسکلتی، عملکرد
متن کامل [PDF 871 kb]   (290 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/7/15 | پذیرش: 1400/3/24 | انتشار: 1400/9/7
فهرست منابع
1. [1] Lipman K, Wang C, Ting K, Soo C, Zheng Z. Tendinopathy: injury, repair, and current exploration. Drug Des Devel Ther 2018; 12: 591. [DOI:10.2147/DDDT.S154660] [PMID] [PMCID]
2. [2] Kaux JF, Forthomme B, Le Goff C, Crielaard JM, Croisier JL. Current opinions on tendinopathy. J Sports Sci Med 2011; 10: 238.
3. [3] Bhabra G, Wang A, Ebert JR, Edwards P, Zheng M, Zheng MH. Lateral elbow tendinopathy: development of a pathophysiology-based treatment algorithm. Orthop J Sports Med 2016; 4: 2325967116670635. [DOI:10.1177/2325967116670635] [PMID] [PMCID]
4. [4] Maffulli N. Overuse tendon conditions: time to change a confusing terminology. Arthroscopy 1998; 14: 840-843. [DOI:10.1016/S0749-8063(98)70021-0]
5. [5] Radpasand M. Combination of manipulation, exercise, and physical therapy for the treatment of a 57-year-old woman with lateral epicondylitis. J Manipulative Physiol Ther 2009; 32: 166-172. [DOI:10.1016/j.jmpt.2008.12.007] [PMID]
6. [6] Ziaeifar M, Arab AM, Karimi N, Nourbakhsh MR. The effect of dry needling on pain, pressure pain threshold and disability in patients with a myofascial trigger point in the upper trapezius muscle. J Bodyw Mov Ther 2014; 18: 298-305. [DOI:10.1016/j.jbmt.2013.11.004] [PMID]
7. [7] Amro A, Diener I, Bdair WO, Isra'M H, Shalabi AI, Dua'I I. The effects of Mulligan mobilisation with movement and taping techniques on pain, grip strength, and function in patients with lateral epicondylitis. Hong Kong Physiother J 2010; 28: 19-23. [DOI:10.1016/j.hkpj.2010.11.004]
8. [8] Nirschl RP, Pettrone F. Tennis elbow. The surgical treatment of lateral epicondylitis. J Bone Joint Surg Am 1979; 61: 832-839. [DOI:10.2106/00004623-197961060-00005]
9. [9] Kraushaar BS, Nirschl RP. Tendinosis of the elbow (tennis elbow): clinical features and findings of histological, immunohistochemical, and electron microscopy studies. J Bone Joint Surg 1999; 81: 259. [DOI:10.2106/00004623-199902000-00014]
10. [10] Hariharasudhan R, Balamurugan J. Effectiveness of muscle energy technique and Mulligan's movement with mobilization in the management of lateral epicondylalgia. Arch Med Health Sci 2015; 3: 198. [DOI:10.4103/2321-4848.171904]
11. [11] Ahmad Z, Siddiqui N, Malik S, Abdus-Samee M, Tytherleigh-Strong G, Rushton N. Lateral epicondylitis: a review of pathology and management. Bone Joint J 2013; 95: 1158-1164. [DOI:10.1302/0301-620X.95B9.29285] [PMID]
12. [12] Kotnis NA, Chiavaras MM, Harish S. Lateral epicondylitis and beyond: imaging of lateral elbow pain with clinical-radiologic correlation. Skeletal Radiol 2012; 41: 369-386. [DOI:10.1007/s00256-011-1343-8] [PMID]
13. [13] Coombes BK, Bisset L, Vicenzino B. A new integrative model of lateral epicondylalgia. Br J Sports Med 2009; 43: 252-258. [DOI:10.1136/bjsm.2008.052738] [PMID]
14. [14] Ozkut AT, Kilincoglu V, Ozkan NK, Eren A, Ertas M. [Extracorporeal shock wave therapy in patients with lateral epicondylitis]. Acta Orthop Traumatol Turc 2007; 41: 207-210.
15. [15] Tsikopoulos K, Tsikopoulos I, Simeonidis E, Papathanasiou E, Haidich AB, Anastasopoulos N, et al. The clinical impact of platelet-rich plasma on tendinopathy compared to placebo or dry needling injections: A meta-analysis. Phys Ther Sport 2016; 17: 87-94. [DOI:10.1016/j.ptsp.2015.06.003] [PMID]
16. [16] Cagnie B, Dewitte V, Barbe T, Timmermans F, Delrue N, Meeus M. Physiologic effects of dry needling. Curr Pain Headache Rep 2013; 17: 348. [DOI:10.1007/s11916-013-0348-5] [PMID]
17. [17] Dunning J, Butts R, Mourad F, Young I, Flannagan S, Perreault T. Dry needling: a literature review with implications for clinical practice guidelines. Phys Ther Rev 2014; 19: 252-265. [DOI:10.1179/108331913X13844245102034] [PMID] [PMCID]
18. [18] Ozden AV, Alptekin HK, Esmaeilzadeh S, Cihan C, Aki S, Aksoy C, et al. Evaluation of the sympathetic skin response to the dry needling treatment in female myofascial pain syndrome patients. J Clin Med Res 2016; 8: 513. [DOI:10.14740/jocmr2589w] [PMID] [PMCID]
19. [19] Kalichman L, Vulfsons S. Dry needling in the management of musculoskeletal pain. J Am Board Fam Med 2010; 23: 640-646. [DOI:10.3122/jabfm.2010.05.090296] [PMID]
20. [20] Saylor-Pavkovich E. Strength exercises combined with dry needling with electrical stimulation improve pain and function in patients with chronic rotator cuff tendinopathy: a retrospective case series. Int J Sports Phys Ther 2016; 11: 409.
21. [21] Uygur E, Aktas B, Ozkut A, Erinc S, Yilmazoglu EG. Dry needling in lateral epicondylitis: a prospective controlled study. Int Orthop 2017; 41: 2321-2325. [DOI:10.1007/s00264-017-3604-1] [PMID]
22. [22] Hing W, Bigelow R, Bremner T. Mulligan's mobilization with movement: a systematic review. J Manual Manipul Ther 2009; 17: 39E-66E. [DOI:10.1179/jmt.2009.17.2.39E]
23. [23] Baker RT, Nasypany A, Seegmiller JG, Baker JG. The mulligan concept: mobilizations with movement. Int J Athletic Ther Train 2013; 18: 30-34. [DOI:10.1123/ijatt.18.1.30]
24. [24] Arora L, Arora R. A randomized controlled trial to study the efficacy of mobilization with movement combined with low level laser therapy in lateral Epicondylitis. Adv Appl Sci Res 2013; 4: 381-386.
25. [25] Aydin CG, Aykut S, Öztürk K, Arslanoglu F, Kilinç CY, Kocaer N. Long-term efficiency of extracorporeal shockwave therapy on lateral epicondylitis. Acta Orthop Belgica 2017; 83: 438-444.
26. [26] Saroja G, Aseer P, Venkata Sai P. Diagnostic accuracy of provocative tests in lateral epicondylitis. Int J Physiother Res 2014; 2: 815-823. [DOI:10.16965/ijpr.2014.699]
27. [27] Kalaria P, Kapuriya D. Effective of mulligan mobilization and taping in lateral epicondylitis. [dissertation]. RK Univ.
28. [28] Kheradmandi A, Ebrahimian M, Ghafarinejad F, Ehyaii V, Farazdaghi M. The effect of dry needling of the trigger points of shoulder muscles on pain and grip strength in patients with lateral epicondylitis: a pilot study. J Rehab Sci Res 2015; 2: 58-62.
29. [29] Mohan PC, editor Lateral elbow tendinopathy: correlation between ultrasound findings and clinical outcomes after percutaneous ultrasonic tenotomy2015: European Congress of Radiology 2015.
30. [30] Jester A, Harth A, Germann G. Measuring levels of upper-extremity disability in employed adults using the DASH Questionnaire. J Hand Surg 2005; 30: 1074. e1-.e10. [DOI:10.1016/j.jhsa.2005.04.009] [PMID]
31. [31] Myles PS, Troedel S, Boquest M, Reeves M. The pain visual analog scale: is it linear or nonlinear? Anesthesiology 1999; 87: 1517. [DOI:10.1213/00000539-199912000-00038]
32. [32] Kuzala EA, Vargo MC. The relationship between elbow position and grip strength. Am J Occup Ther 1992; 46: 509-512. [DOI:10.5014/ajot.46.6.509] [PMID]
33. [33] Miller J. Mulligan concept management of tennis elbow. Orthop Divis Rev 2000; 45-46.
34. [34 Mulligan BR. Manual Therapy, Nags, Snags, MWMs, etc. 6th Edition. Orthopedic Physical Therapy Products. 2010.
35. [35] Cyriax JH. The pathology and treatment of tennis elbow. J Bone Joint Surg Br 1936; 18: 921-940.
36. [36] Navarro-Santana MJ, Sanchez-Infante J, Gómez-Chiguano GF, Cleland JA, López-de-Uralde-Villanueva I, Fernández-de-Las-Peñas C, et al. Effects of trigger point dry needling on lateral epicondylalgia of musculoskeletal origin: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehab 2020; 269215520937468. [DOI:10.1093/ptj/pzaa216] [PMID]
37. [37] Reyhan AC, Sindel D, Dereli EE. The effects of Mulligan's mobilization with movement technique in patients with lateral epicondylitis. J Back Musculoskelet Rehabil 2020; 33: 99-107. [DOI:10.3233/BMR-181135] [PMID]
38. [38] Langevin HM, Bouffard NA, Churchill DL, Badger GJ. Connective tissue fibroblast response to acupuncture: dose-dependent effect of bidirectional needle rotation. J Altern Complement Med 2007; 13: 355-360. [DOI:10.1089/acm.2007.6351] [PMID] [PMCID]
39. [39] Dommerholt J. Dry needling-peripheral and central considerations. J Man Manip Ther 2011; 19: 223-227. [DOI:10.1179/106698111X13129729552065] [PMID] [PMCID]
40. [40] Ceballos-Laita L, Jiménez-del-Barrio S, Marín-Zurdo J, Moreno-Calvo A, Marín-Boné J, Albarova-Corral MI, et al. Effects of dry needling on pain, pressure pain threshold and psychological distress in patients with mild to moderate hip osteoarthritis: Secondary analysis of a randomized controlled trial. Complement Ther Med 2020; 102443. [DOI:10.1016/j.ctim.2020.102443] [PMID]
41. [41] Cagnie B, Dewitte V, Barbe T, Timmermans F, Delrue N, Meeus M. Physiologic effects of dry needling. Curr Pain Headache Rep 2013; 17: 348. [DOI:10.1007/s11916-013-0348-5] [PMID]
42. [42] Dunning J, Butts R, Mourad F, Young I, Flannagan S, Perreault T. Dry needling: a literature review with implications for clinical practice guidelines. Phys Ther Rev 2014; 19: 252-265. [DOI:10.1179/108331913X13844245102034] [PMID] [PMCID]
43. [43] Miller J. Mulligan concept management of tennis elbow. Orthop Div Rev 2000; 45-46.
44. [44] Kishner C, Colby L. Therapeutic exercise foundations and technique. Margaret Biblis. 2007.
45. [45] Vicenzino B, Brooksbank J, Minto J, Offord S, Paungmali A. Initial effects of elbow taping on pain-free grip strength and pressure pain threshold. J Orthop Sports Phys Ther 2003; 33: 400-407. [DOI:10.2519/jospt.2003.33.7.400] [PMID]
46. [46] Jacobs MA, Austin N, Austin NM. Splinting the hand and upper extremity: principles and process: Lippincott Williams & Wilkins; 2003.
47. [47] Ring D, Kadzielski J, Fabian L, Zurakowski D, Malhotra LR, Jupiter JB. Self-reported upper extremity health status correlates with depression. J Bone Joint Surg Am 2006; 88: 1983-1988. https://doi.org/10.2106/JBJS.E.00932 [DOI:10.2106/00004623-200609000-00012] [PMID]
48. [48] Manchanda G, Grover D. Effectiveness of movement with mobilization compared with manipulation of wrist in case of lateral epicondylitis. Indian J Physiother Occup Ther 2008; 2: 16-25.
49. [49] Herd CR, Meserve BB. A systematic review of the effectiveness of manipulative therapy in treating lateral epicondylalgia. J Man Manip Ther 2008; 16: 225-237. [DOI:10.1179/106698108790818288] [PMID] [PMCID]
50. [50] Reyhan AC, Sindel D, Dereli EE. The effects of Mulligan's mobilization with movement technique in patients with lateral epicondylitis. J Back Musculoskelet Rehabil 2020; 1-9. [DOI:10.3233/BMR-181135] [PMID]
51. [51] Tsikopoulos K, Tsikopoulos I, Simeonidis E, Papathanasiou E, Haidich AB, Anastasopoulos N, et al. The clinical impact of platelet-rich plasma on tendinopathy compared to placebo or dry needling injections: A meta-analysis. Phys Ther Sport 2016; 17: 87-94. [DOI:10.1016/j.ptsp.2015.06.003] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Samiei S M, Aminian Far A, Paknazar F. Ultra-sonographic study of the effect of dry needling of extensor muscles combined with Mulligan mobilization technique on extensor muscle tendon thickness, pain and upper limb function in patients with lateral epicondylitis: A double-blinded randomized clinical trial. Koomesh 1400; 23 (6) :730-740
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6673-fa.html

سمیعی سیده مائده، امینیان فر عاطفه، پاک نظر فاطمه. بررسی اولتراسونوگرافیکی تاثیر سوزن خشک عضلات اکستانسور مچ دست به همراه تکنیک موبیلیزیشن مولیگان بر ضخامت تاندون عضلات اکستانسور، درد و عملکرد اندام فوقانی در بیماران مبتلا به التهاب اپی کندیل خارجی آرنج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور. كومش 1400; 23 (6) :740-730

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6673-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4540