کومش- اطلاعات تماس
تماس با کومش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: سمنان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی تلفن:   33654186 - 023

 شماره تلفن دفتر  مجله:   33654186 - 023                              

       Email: koomeshjournalyahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه کومش:
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/find.php?item=1.55.22.fa
برگشت به اصل مطلب