کومش- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصل نامه کومش یک مجله علمی با همتراز خوانی (Peer Review) در حوزه علوم پزشکی است. هدف مجله انتشار مقالات علمی و پژوهشی اصیل ( Original research article ) و مورد نگاری ( Case report ) و مروری ( Review article ) در گستره‌ی پژوهش‌های بنیادی حاصل از تحقیقات کاربردی و پایه ، تحقیقات اپیدمیولوژیک و مطالعه‌های بالینی در زمینه‌ی علوم پزشکی که در هیچ مجله‌ی داخلی چاپ نشده است، چاپ و در اختیار محققین، پزشکان، دانشجویان و مراکز علمی قرار می‌گیرد .

  مقالات مروری فقط بر اساس دعوت سردبیر از محققان برجسته قابل پذیرش است. با این وجود کسانی که تمایل دارند نسبت به نگارش مقاله مروری اقدام نمایند؛ می‌توانند در خواست خود را همراه با یک صفحه از خلاصه مقاله مورد نظر جهت سردبیر ارسال نمایند، که در صورت موافقت، مراتب جهت نگارش مقاله مروری اعلام می‌گردد.

هدف انتشار مقالات علمی و پژوهشی اصیل (Original research article) و مورد نگاری (Case report و مروری (Review article) در گستره‌ی پژوهش‌های بنیادی حاصل از تحقیقات کاربردی و پایه ، تحقیقات اپیدمیولوژیک و مطالعه‌های بالینی در زمینه‌ی علوم پزشکی که در هیچ مجله‌ی داخلی چاپ نشده باشد، چاپ و در اختیار محققین، پزشکان، دانشجویان و مراکز علمی قرار می‌گیرد.

مجله علمی پژوهشی کومش از سال 1376 به صورت فصلی منتشر و در هفدمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی به عنوان نشریه برتر برگزیده شد.

اهم اهداف کومش:

1- ایجاد فضای گفتمان علمی در عرصه علوم پزشکی

2- بسط و گسترش دانش علمی و تخصصی علوم پزشکی

3- ارتقای جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی

4- تلاش در جهت رفع نیاز های علمی و تحقیقی کشور در زمینه علوم پزشکی

5- کمک به انتشار به موقع یافته های جدید پژوهشی در زمینه علوم پزشکی به منظور گسترش مرزهای دانش

نشانی مطلب در وبگاه کومش:
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/find.php?item=1.41.25.fa
برگشت به اصل مطلب