کومش- درباره نشریه
کومش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی رشیدی پور

 مدیر فنی: حسین علی صفاخواه

کارشناس دفتر مجله: افسانه مفتون

 نشانی: سمنان، بلوار بسیج معاونت آموزشی و پ‍‍ژوهشی تلفن: 02314450663

 شماره تلفن دفتر وب سایت مجله: 3354186 - 0231 Email: koomeshjournal@yahoo.com

این فصل‌نامه در   , Scopus , EMBASE, DOAJ, Index Copernicus, SID, Iranmedex, Emro, CABI (UK), Magiran, ISC ,نمایه شده است
نشانی مطلب در وبگاه کومش:
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/find.php?item=1.39.20.fa
برگشت به اصل مطلب