:: جلد 21، شماره 2 - ( بهار 1398 1398 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 312-317 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی برخط بر کیفیت خواب، میزان افسردگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر سمنان
قاسم دیماذر، مهدی کاهویی، مریم فروزان، فاطمه اسکندری
چکیده:   (1499 مشاهده)
هدف: شبکه‌های اجتماعی به طور فزاینده وارد زندگی افراد نوجوان شده است که در حال حاضر بیش از 90 درصد نوجوانان در شب و روز از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. شواهد حاکی از آن است که به طور روزافزون یک ارتباط بین استفاده شبکه‌های اجتماعی و جنبه‌های مختلف از سلامتی افراد نوجوان شامل خواب و سلامت روان وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت خواب، افسردگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر سمنان بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی می‌باشد که به صورت مقطعی در سال1396 در شهر سمنان انجام گرفت. جامعه آماری در این مطالعه، مدارس مقطع متوسطه (دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی) شهر سمنان بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد کیفیت خواب پیترزبورگ و سلامت روان PHQ استفاده شد و یک پرسش‌نامه برگرفته از پرسش‌نامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که بین عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود داشت. هم‌چنین بین کیفیت خواب و میزان افسردگی دانش‌آموزان با میزان استفاده آنان از شبکه‌های اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود داشت (000/0= P). دیگر مطالعه نتایج نشان داد 41 درصد دانش‌آموزان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کردند. هم‌چنین 4/36 درصد از دانش‌آموزان در طول روز یک تا دو ساعت استفاده می‌کردند.
نتیجهگیری: بنابر نتایج مطالعه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در طول روز توسط دانش‌آموزان تاثیرات منفی بر روی عملکرد تحصیلی آنان دارد. هم‌چنین مدت زمان استفاده روزانه دانش‌آموزان از شبکه‌های اجتماعی باعث کاهش کیفیت خواب و افزایش میزان افسردگی آنان منجر می‌شود.
 
واژه‌های کلیدی: رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی برخط، سنجش آموزشی، افسردگی، خواب
متن کامل [PDF 1576 kb]   (403 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸


XML   English Abstract   Printجلد 21، شماره 2 - ( بهار 1398 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها