اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 22، شماره 4 - ( پائیز 1399 ) ::
جلد 22 شماره 4 صفحات 563-573 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی برنامه رابطین بهداشتی ایران در ارتقای دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی جامعه از طریق مداخلات آموزشی: یک مطالعه مروری نظام‌مند
فرید غریبی ، سیدسعید کسائیان ، مهدی کاهویی ، علی ولی‌نژادی
چکیده:   (1136 مشاهده)
هدف: مشارکت جامعه در برنامه‌های بهداشتی از الزامات توفیق آن‌ها به‌شمار می‌آید و برنامه‌های مرتبط با داوطلبین بهداشتی یکی از اشکال مقبول این مشارکت محسوب می‌شوند. با توجه به سپری‌شدن سه دهه از آغاز برنامه رابطین بهداشتی (به‌عنوان شکلی از داوطلبان بهداشتی) در ایران و اهمیت ارزشیابی دستاوردهای آن، هدف این مطالعه بررسی اثربخشی برنامه رابطین بهداشتی در ارتقای دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی جامعه از طریق مداخلات آموزشی بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع مروری نظام‌مند است که بررسی متون آن در بهمن ماه سال 1398 به انجام رسید. این جستجو با استفاده از کلیدواژه‌هایcommunity health volunteers ، communicators community health، و Iran در پایگاه‌های اطلاعاتی/موتورهای جستجوی  PubMed، Web of Science و Scopus؛ و معادل فارسی آن‌ها یعنی داوطلبین بهداشتی و نیز رابطین بهداشتی در پایگاه‌های علمی فارسی زبان SID، Magiran و Elmnet صورت گرفت. در این جستجو از مجموع 13558 مقاله یافت شده، تعداد 15 مقاله مرتبط با هدف مطالعه و منطبق با معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند و کیفیت آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس درون‌مایه مرتبط با هدف مطالعه در مقالات منتخب در جداول استخراجی و مقایسه‌ای ارائه و نتیجه‌گیری نهایی بر اساس آن‌ها صورت گرفت.
یافتهها: برنامه رابطین بهداشتی در ایران از اثربخشی مناسبی در تغییر دانش و نگرش بهداشتی جامعه برخوردار می‌باشد اما توفیق چندانی در بهبود عملکرد بهداشتی جامعه کسب نکرده است. بررسی تعداد حوزه‌های هدف‌گذاری شده جهت بهبود عملکرد بهداشتی جامعه از طریق آموزش‌های ارائه‌ شده از سوی رابطین بهداشتی در مقالات نهایی نشان می‌دهد که رابطین بهداشتی از جمع 34 حوزه تعیین شده جهت تغییر رفتار، تنها در 6 حوزه موفق به ارتقای رفتار بهداشتی گروه‌های هدف شده‌اند.
نتیجهگیری: برنامه رابطین بهداشتی به واسطه تاثیر اندک بر رفتار بهداشتی جامعه، نیازمند ارتقاء و یا جایگزینی با یک برنامه کارآمدتر در عرصه مشارکت جامعه می‌باشد
واژه‌های کلیدی: بهداشت عمومی؛ آموزش بهداشت؛ داوطلبین/رابطین بهداشتی؛ دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی
متن کامل [PDF 860 kb]   (302 دریافت)    
نوع مطالعه: مروري | موضوع مقاله: پژوهشي
دریافت: 1398/12/13 | پذیرش: 1399/2/27 | انتشار: 1399/7/9
فهرست منابع
1. [1] Singh D, Cumming R, Mohajer N, Negin J. Motivation of community health volunteers in rural Uganda: the interconnectedness of knowledge, relationship and action. Public Health 2016; 136: 166-171. [DOI:10.1016/j.puhe.2016.01.010] [PMID]
2. [2] Nekoei Moghadam M, Sadeghi V, Parva S. Weaknesses and challenges of primary healthcare system in Iran: a review. Int J Health Plann Mgmt 2013; 27: 121-131. [DOI:10.1002/hpm.1105] [PMID]
3. [3] Karuhadej P, Popijan M, Danpradit P. Effectiveness of increase health volunteer ability program in basic care for the dependent elderly in the communities, Nakhon Pathom Province, Thailand. J Health Res 2019; 33: 219-227. [DOI:10.1108/JHR-08-2018-0068]
4. [4] Neupane D, Dawson P, Houston R, Dhakal L, Sharma J, Gargi KC, et al. Lower mortality is observed among low birth weight young infants who have received home-based care by female community health volunteers in rural Nepal. BMC Pregnancy Childbirth 2017; 17: 1-8. [DOI:10.1186/s12884-017-1355-z] [PMID] [PMCID]
5. [5] Ma Y, Sudfeld CR, Kim H, Lee J, Cho Y, Awoonor-Williams JK. Evaluating the impact of community health volunteer home visits on child diarrheaand fever in the Volta Region, Ghana: A clusterrandomized controlled trial. PLoS Med 2019; 16: e1002830. [DOI:10.1371/journal.pmed.1002830] [PMID] [PMCID]
6. [6] Chatio S, Welaga P, Tabong PN, Akweongo P. Factors influencing performance of community-based health volunteers' activities in the Kassena-Nankana districts of Northern Ghana. Plos One 2019; 14: e0212166. [DOI:10.1371/journal.pone.0212166] [PMID] [PMCID]
7. [7] Shrestha S. A conceptual model for empowerment of the female community health volunteers in Nepal. Educ Health 2003; 16: 318-327. [DOI:10.1080/1357628031000701607668] [PMID]
8. [8] Shojaeizadeh D, Sadeghi R, Tarrahi MJ. The effect of educational intervention on prevention of osteoporosis through Health Belief Model (HBM) in volunteers of Khorramabad city's Health Centers in 2010-2011. Ann Biol Res 2012; 3: 300-307.
9. [9] Tohidi M. Practice of the health volunteers in Iran. J Med Council Iran 2016; 34: 134-138.
10. [10] Damari B, Riazi-Isfahani S. Evaluating the women health volunteers program in Iran- a quarter century experience (1992-2016). Arch Iran Med 2018; 21: 566-571.
11. [11] Rezakhani Moghaddam H, Allahverdipour H, Matlabi H. Barriers to women's participation: experiences of volunteers and community healthcare authorities. Soc Work Public Health 2018; 33: 237-249. [DOI:10.1080/19371918.2018.1454870] [PMID]
12. [12] Gharibi F, Tabrizi JS. Development of an accreditation model for health education and promotion programs in the Iranian primary healthcare system: a Delphi study. Health Promot Perspect 2018; 8: 155-162. [DOI:10.15171/hpp.2018.20] [PMID] [PMCID]
13. [13] Tabrizi JS, Gharibi F. Primary healthcare accreditation standards: a systematic review. Int J Health Care Qual Assur 2019; 32: 310-320. [DOI:10.1108/IJHCQA-02-2018-0052] [PMID]
14. [14] Raeissi P, Khosravi A. Surveying the effect of women volunteers in families' health promotion. Iran J Psychiatr Clin Psychol 1999; 4: 84-62.
15. [15] Almasi A, Hashemian AH, Shekarnezhad M. Health volunteers effects on maternal knowledge who covered by community oriented health education of Kermanshah, 1999. Behboud Res J 2001; 5: 30-35. (Persian).
16. [16] Malekafzali h, Bagheriyazdi SA, Shahmohammadi D, Naghavi M, Hekmat S. Evaluation of functions of auxiliary health workers (Behvarzes) and health volunteers in mental health care delivery in the framework of PHC system in Brojen city, Chaharmahal and Bakhtiary province. Hakim Res J 2001; 4: 100-109. (Persian).
17. [17] Mohamadzadeh Z. Comparing health indicators in Lanjan health care centers with and without community health volunteers. Teb Va Tazkiyeh 2002; 11: 41-56. (Persian).
18. [18] Moosavi AM, Ostavar R. A study on activities of female health communicators on improvement of health services in population served by health clinic in Yasuj city. Armghan-e-Danesh 2003; 8: 51-58. (Persian).
19. [19] Nanbakhsh H. Voluntary participation in women: the successful experience of health volunteer program. Women Res 2003; 6: 1-8.
20. [20] Miri M, Ramazani A, Hanafi H. The influence of performing "The Health Communication Plan" in suburban villages on the health knowledge and attitude of rural women. J Birjand Univ Med Sci 2005; 12: 9-15. (Persian).
21. [21] Salehi M, Kelishadi M, Zandye M, Keshavarz J, Bagheri A. The effect of female health volunteers education on knowledge and attitude of Urban population about mental health in Isfahan province. Iran J Med Educ 2005; 5: 111-119. (Persian).
22. [22] Mohammadi R, Nooritager M, Haghani H. The effect of health intermediators participation in diet and drug consumption among patients with hypertensive disorders. Iran J Nurs 2006; 19: 27-35. (Persian).
23. [23] Rezakhani Moghaddam H, Shojaeizadeh D, Taghdisi MH, Hamidzadeh Arbabi Y, Savadpour MT. The effect of education by community health volunteers on choice of delivery kind in pregnant women based on the Behavioral Intention Model (BIM). J Sch Public Health Institute Public Health Res 2013; 10: 27-40. (Persian).
24. [24] Mazloomy Mahmoudabad S, Khani H, Kaseb F, Fallahzadeh H. The effect of nutrition and health heart instruction of health volunteers on knowledge, attitude and performance of mothers. Toloue Behdasht 2013; 11: 81-90. (Persian).
25. [25] Kaveh S, Najafi A, PourAlimohammadi N, Tabatabae S. Effect of a menopausal health training led by health volunteers on community women's knowledge an interventional study. Toloue Behdasht 2013; 11: 435-149. (Persian).
26. [26] Siabani S, Driscoll T, Davidson PM, Leeder SR. Efficacy of a home-based educational strategy involving community health volunteers in improving self-care in patients with chronic heart failure in western Iran: A randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Nurs 2016; 15: 363-371. [DOI:10.1177/1474515115585651] [PMID]
27. [27] Ghahremani L, Harami ZK, Kaveh MH, Keshavarzi S. Investigation of the role of training health volunteers in promoting pap smear test use among Iranian women based on the protection motivation theory. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17: 1157-1162. [DOI:10.7314/APJCP.2016.17.3.1157] [PMID]
28. [28] Kaveh MH, Rokhbin M, Mani A, Maghsoudi A. The role of health volunteers in training women regarding coping strategies using self-efficacy theory: barriers and challenges faced by health volunteers in empowerment of women. Asian Pac J Cancer Prev 2017; 18: 2419-2424.
29. [29] Tobin West CI, Briggs NCT. Effectiveness of trained community volunteers in improving knowledge and management of childhood malaria in a rural area of Rivers State, Nigeria. Niger J Clin Pract 2015; 18: 651-658. [DOI:10.4103/1119-3077.158971] [PMID]
30. [30] Bayati A, Ghanbari F, Rahzani K. The process of communication cut of health communicators from health communication head querters. Nurs Midwifery J 2012; 10: 1-8. (Persian).
31. [31] Ramezani A, Miri MA. Assessing of health communicators performance in Birjand University of Medical Scinecs. J Birjand Univ Med Sci 2003; 1: 1-8. (Persian).
32. [32] Farsar AR, Younesi M, Fattahi L, Ahmadnia H, Mohammadinia N, Kalantari B. Comparison of the performance of health volunteers in the health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Commun Health 2014; 1: 11-20. (Persian).
33. [33] Malekshahi F. Assessing of health volunteers' problems in urban health care centers of Lorestan Province. Yafte Res J 2001; 11: 53-58. (Persian).
34. [34] Vizeshfar F, Momennasab M, Yektatalab S, Iman MT. Challenges faced by health volunteers in comprehensive health centers in the southwest of Iran: A qualitative content analysis. J Med Life 2018; 11: 1.
35. [35] Alami A, Nedjat S, Majdzadeh R, Rahimi Foroushani A, Hoseini SJ, Malekafzali H. Factors influencing women's willingness to volunteer in the healthcare system: evidence from the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2013; 19: 348-355. [DOI:10.26719/2013.19.4.348] [PMID]
36. [36] Rezakhani Moghaddam H, Allahverdipour H, Matlabi H. Successful recruitment and retention strategies for women health volunteers: viewpoints of the volunteers' supervisors and relevant researchers. J Multidiscip Healthc 2018; 11: 621-634. [DOI:10.2147/JMDH.S180544] [PMID] [PMCID]
37. [37] Bayati A, Ghanbari F, Shamsi M, Rajabi R. Healthcare communicators and instructors' administrative-recreational experiences in breaking off with the headquarter: a qualitative study. Payavard Res J 2013; 6: 434-444. (Persian).
38. [38] Rezakhani Moghaddam H, Allahverdipour H, Matlabi H. Why people choose to volunteer? Women health volunteers' activities, reasons for joining and leaving. J Caring Sci 2019; 8: 241-247. [DOI:10.15171/jcs.2019.034] [PMID] [PMCID]
39. [1] Singh D, Cumming R, Mohajer N, Negin J. Motivation of community health volunteers in rural Uganda: the interconnectedness of knowledge, relationship and action. Public Health 2016; 136: 166-171. [DOI:10.1016/j.puhe.2016.01.010] [PMID]
40. [2] Nekoei Moghadam M, Sadeghi V, Parva S. Weaknesses and challenges of primary healthcare system in Iran: a review. Int J Health Plann Mgmt 2013; 27: 121-131. [DOI:10.1002/hpm.1105] [PMID]
41. [3] Karuhadej P, Popijan M, Danpradit P. Effectiveness of increase health volunteer ability program in basic care for the dependent elderly in the communities, Nakhon Pathom Province, Thailand. J Health Res 2019; 33: 219-227. [DOI:10.1108/JHR-08-2018-0068]
42. [4] Neupane D, Dawson P, Houston R, Dhakal L, Sharma J, Gargi KC, et al. Lower mortality is observed among low birth weight young infants who have received home-based care by female community health volunteers in rural Nepal. BMC Pregnancy Childbirth 2017; 17: 1-8. [DOI:10.1186/s12884-017-1355-z] [PMID] [PMCID]
43. [5] Ma Y, Sudfeld CR, Kim H, Lee J, Cho Y, Awoonor-Williams JK. Evaluating the impact of community health volunteer home visits on child diarrheaand fever in the Volta Region, Ghana: A clusterrandomized controlled trial. PLoS Med 2019; 16: e1002830. [DOI:10.1371/journal.pmed.1002830] [PMID] [PMCID]
44. [6] Chatio S, Welaga P, Tabong PN, Akweongo P. Factors influencing performance of community-based health volunteers' activities in the Kassena-Nankana districts of Northern Ghana. Plos One 2019; 14: e0212166. [DOI:10.1371/journal.pone.0212166] [PMID] [PMCID]
45. [7] Shrestha S. A conceptual model for empowerment of the female community health volunteers in Nepal. Educ Health 2003; 16: 318-327. [DOI:10.1080/1357628031000701607668] [PMID]
46. [8] Shojaeizadeh D, Sadeghi R, Tarrahi MJ. The effect of educational intervention on prevention of osteoporosis through Health Belief Model (HBM) in volunteers of Khorramabad city's Health Centers in 2010-2011. Ann Biol Res 2012; 3: 300-307.
47. [9] Tohidi M. Practice of the health volunteers in Iran. J Med Council Iran 2016; 34: 134-138.
48. [10] Damari B, Riazi-Isfahani S. Evaluating the women health volunteers program in Iran- a quarter century experience (1992-2016). Arch Iran Med 2018; 21: 566-571.
49. [11] Rezakhani Moghaddam H, Allahverdipour H, Matlabi H. Barriers to women's participation: experiences of volunteers and community healthcare authorities. Soc Work Public Health 2018; 33: 237-249. [DOI:10.1080/19371918.2018.1454870] [PMID]
50. [12] Gharibi F, Tabrizi JS. Development of an accreditation model for health education and promotion programs in the Iranian primary healthcare system: a Delphi study. Health Promot Perspect 2018; 8: 155-162. [DOI:10.15171/hpp.2018.20] [PMID] [PMCID]
51. [13] Tabrizi JS, Gharibi F. Primary healthcare accreditation standards: a systematic review. Int J Health Care Qual Assur 2019; 32: 310-320. [DOI:10.1108/IJHCQA-02-2018-0052] [PMID]
52. [14] Raeissi P, Khosravi A. Surveying the effect of women volunteers in families' health promotion. Iran J Psychiatr Clin Psychol 1999; 4: 84-62.
53. [15] Almasi A, Hashemian AH, Shekarnezhad M. Health volunteers effects on maternal knowledge who covered by community oriented health education of Kermanshah, 1999. Behboud Res J 2001; 5: 30-35. (Persian).
54. [16] Malekafzali h, Bagheriyazdi SA, Shahmohammadi D, Naghavi M, Hekmat S. Evaluation of functions of auxiliary health workers (Behvarzes) and health volunteers in mental health care delivery in the framework of PHC system in Brojen city, Chaharmahal and Bakhtiary province. Hakim Res J 2001; 4: 100-109. (Persian).
55. [17] Mohamadzadeh Z. Comparing health indicators in Lanjan health care centers with and without community health volunteers. Teb Va Tazkiyeh 2002; 11: 41-56. (Persian).
56. [18] Moosavi AM, Ostavar R. A study on activities of female health communicators on improvement of health services in population served by health clinic in Yasuj city. Armghan-e-Danesh 2003; 8: 51-58. (Persian).
57. [19] Nanbakhsh H. Voluntary participation in women: the successful experience of health volunteer program. Women Res 2003; 6: 1-8.
58. [20] Miri M, Ramazani A, Hanafi H. The influence of performing "The Health Communication Plan" in suburban villages on the health knowledge and attitude of rural women. J Birjand Univ Med Sci 2005; 12: 9-15. (Persian).
59. [21] Salehi M, Kelishadi M, Zandye M, Keshavarz J, Bagheri A. The effect of female health volunteers education on knowledge and attitude of Urban population about mental health in Isfahan province. Iran J Med Educ 2005; 5: 111-119. (Persian).
60. [22] Mohammadi R, Nooritager M, Haghani H. The effect of health intermediators participation in diet and drug consumption among patients with hypertensive disorders. Iran J Nurs 2006; 19: 27-35. (Persian).
61. [23] Rezakhani Moghaddam H, Shojaeizadeh D, Taghdisi MH, Hamidzadeh Arbabi Y, Savadpour MT. The effect of education by community health volunteers on choice of delivery kind in pregnant women based on the Behavioral Intention Model (BIM). J Sch Public Health Institute Public Health Res 2013; 10: 27-40. (Persian).
62. [24] Mazloomy Mahmoudabad S, Khani H, Kaseb F, Fallahzadeh H. The effect of nutrition and health heart instruction of health volunteers on knowledge, attitude and performance of mothers. Toloue Behdasht 2013; 11: 81-90. (Persian).
63. [25] Kaveh S, Najafi A, PourAlimohammadi N, Tabatabae S. Effect of a menopausal health training led by health volunteers on community women's knowledge an interventional study. Toloue Behdasht 2013; 11: 435-149. (Persian).
64. [26] Siabani S, Driscoll T, Davidson PM, Leeder SR. Efficacy of a home-based educational strategy involving community health volunteers in improving self-care in patients with chronic heart failure in western Iran: A randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Nurs 2016; 15: 363-371. [DOI:10.1177/1474515115585651] [PMID]
65. [27] Ghahremani L, Harami ZK, Kaveh MH, Keshavarzi S. Investigation of the role of training health volunteers in promoting pap smear test use among Iranian women based on the protection motivation theory. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17: 1157-1162. [DOI:10.7314/APJCP.2016.17.3.1157] [PMID]
66. [28] Kaveh MH, Rokhbin M, Mani A, Maghsoudi A. The role of health volunteers in training women regarding coping strategies using self-efficacy theory: barriers and challenges faced by health volunteers in empowerment of women. Asian Pac J Cancer Prev 2017; 18: 2419-2424.
67. [29] Tobin West CI, Briggs NCT. Effectiveness of trained community volunteers in improving knowledge and management of childhood malaria in a rural area of Rivers State, Nigeria. Niger J Clin Pract 2015; 18: 651-658. [DOI:10.4103/1119-3077.158971] [PMID]
68. [30] Bayati A, Ghanbari F, Rahzani K. The process of communication cut of health communicators from health communication head querters. Nurs Midwifery J 2012; 10: 1-8. (Persian).
69. [31] Ramezani A, Miri MA. Assessing of health communicators performance in Birjand University of Medical Scinecs. J Birjand Univ Med Sci 2003; 1: 1-8. (Persian).
70. [32] Farsar AR, Younesi M, Fattahi L, Ahmadnia H, Mohammadinia N, Kalantari B. Comparison of the performance of health volunteers in the health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Commun Health 2014; 1: 11-20. (Persian).
71. [33] Malekshahi F. Assessing of health volunteers' problems in urban health care centers of Lorestan Province. Yafte Res J 2001; 11: 53-58. (Persian).
72. [34] Vizeshfar F, Momennasab M, Yektatalab S, Iman MT. Challenges faced by health volunteers in comprehensive health centers in the southwest of Iran: A qualitative content analysis. J Med Life 2018; 11: 1.
73. [35] Alami A, Nedjat S, Majdzadeh R, Rahimi Foroushani A, Hoseini SJ, Malekafzali H. Factors influencing women's willingness to volunteer in the healthcare system: evidence from the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2013; 19: 348-355. [DOI:10.26719/2013.19.4.348] [PMID]
74. [36] Rezakhani Moghaddam H, Allahverdipour H, Matlabi H. Successful recruitment and retention strategies for women health volunteers: viewpoints of the volunteers' supervisors and relevant researchers. J Multidiscip Healthc 2018; 11: 621-634. [DOI:10.2147/JMDH.S180544] [PMID] [PMCID]
75. [37] Bayati A, Ghanbari F, Shamsi M, Rajabi R. Healthcare communicators and instructors' administrative-recreational experiences in breaking off with the headquarter: a qualitative study. Payavard Res J 2013; 6: 434-444. (Persian).
76. [38] Rezakhani Moghaddam H, Allahverdipour H, Matlabi H. Why people choose to volunteer? Women health volunteers' activities, reasons for joining and leaving. J Caring Sci 2019; 8: 241-247. [DOI:10.15171/jcs.2019.034] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gharibi F, Kassaeian S S, Kahouei M, Vailnezhadi A. Effectiveness of health communicators program in promoting of community knowledge, attitude and practice in Iran through educational interventions: A systematic review. Koomesh. 2020; 22 (4) :563-573
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6266-fa.html

غریبی فرید، کسائیان سیدسعید، کاهویی مهدی، ولی‌نژادی علی. اثربخشی برنامه رابطین بهداشتی ایران در ارتقای دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی جامعه از طریق مداخلات آموزشی: یک مطالعه مروری نظام‌مند. كومش. 1399; 22 (4) :563-573

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6266-fa.htmlجلد 22، شماره 4 - ( پائیز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4269