اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 2 - ( فروردین و اردیبهشت 1400 ) ::
جلد 23 شماره 2 صفحات 283-290 برگشت به فهرست نسخه ها
ساخت و مشخصه‌یابی نانو حامل‌های لیپوزومی حاوی اسانس زنیان، به منظور مقابله با انگل تریکوموناس واژینالیس
فرزانه میرزایی ، محمد مجدی زاده ، علی فتاحی بافقی ، راحله احسانی ، بی بی فاطمه حقیرالسادات
چکیده:   (105 مشاهده)
هدف: سالیانه بخش زیادی از جمعیت دنیا به عفونت تریکومونیازیس، مبتلا می‌شوند. و از سوی دیگر داروهای رایج به‌منظور درمان این بیماری عوارض جانبی زیادی را ایجاد می‌کند. هدف از پژوهش حاضر ساخت سامانه‌ی لیپوزومی حاوی اسانس زنیان و بررسی ویژگی‌های فیزیوشیمیایی آن، جهت مقابله با عفونت تریکومونیازیس می‌باشد.
مواد و روشها: وزیکول‌های لیپوزومی با استفاده از فسفاتیدیل کولین (70%) و کلسترول (30%) و طی روش فیلم نازک تهیه شدند و اسانس زنیان درون لیپوزوم بارگذاری شد و میزان بارگذاری اسانس محاسبه شد. در ادامه اندازه، بار سطحی و مورفولوژی ذرات این سامانه با استفاده از دستگاه‌های زتا سایزر و میکروسکوپ نیروی اتمی و نحوه رهایش اسانس در دمای
˚C 35 و 6=pH طی 24 ساعت بررسی گردید.
یافتهها: وزیکول‌های لیپوزومی حاوی اسانس زنیان با اندازه nm 1/110، 71/2±12/40% میزان بارگذاری اسانس، پتانسیل زتا 9- میلی‌ولت می‌باشد. سامانه لیپوزومی دارای رهایش کنترل شده بوده و طی 24 ساعت همه اسانس را آزاد نموده است. میکروسکوپ نیروی اتمی نیز تشکیل لیپوزوم و مورفولوژی مناسب ذرات را تایید نموده است.
نتیجهگیری: در پژوهش حاضر سامانه لیپوزومی حاوی اسانس زنیان، از درصد بارگذاری نسبتاً بالایی برخوردار است و  بررسی شارژ سطحی، آنیونی بودن حامل را را تأیید می‌کند. بدین ترتیب با توجه به رهایش آهسته و کامل اسانس طی 24 ساعت، این نانو حامل لیپوزومی می‌تواند حاملی مناسب برای رسانش اسانس به انگل تریکومونیازیس باشد.
 
واژه‌های کلیدی: لیپوزوم، نانو ساختارها، تریکوموناس واژینالیس، زنیان، گیاهان دارویی
متن کامل [PDF 1526 kb]   (43 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/7/6 | پذیرش: 1399/6/2 | انتشار: 1399/12/21
فهرست منابع
1. [1] Haghiroalsadat F, Azhdari M, Oroojalian F, Omidi M, Azimzadeh M. The chemical assessment of seed essence of three native medicinal plants of Yazd province (bunium premium, cuminum cyminum, trachyspermum copticum) and the comparison of their antioxidant properties. SSU J 2015; 22: 1592-1603. (Persian).
2. [2] Dubey NK, Kumar R, Tripathi P. Global promotion of herbal medicine: India's opportunity. Curr Sci 2004; 86: 37-41.
3. [3] Eblagh N, Fateh E, Farzaneh M, Osfuri M. Effect of cattle manure application, phosphate solubilizing bacteria and different phosphrous levels on yield and essence components of trachyspermum ammi L. J Agricul Sci Sustain Product 2014; 23: 1-15. (Persian)
4. [4] Jeet K, Devi N, Narender T, Sunil T, Lalit S, Raneev T. Trachyspermum ammi (ajwain): a comprehensive review. Int Res J Pharmacy 2012; 3: 133-138.
5. [5] Dwivedi SN, Mishra RP, Alava S. Phytochemistry, pharmacological studies and traditional benefits of Trachyspermum ammi (Linn.) Sprague. Int J Pharmacy Life Sci 2012; 3: 1705-1709.
6. [6] Chauhan B, Kumar G, Ali M. A review on phytochemical constituents and activities of Trachyspermum ammi (l.) Sprague fruits. Am J Pharmtech Res 2012; 2: 329-340.
7. [7] Moein MR, Zomorodian K, Pakshir K, Yavari F, Motamedi M, Zarshenas MM. Trachyspermum ammi (L.) sprague: chemical composition of essential oil and antimicrobial activities of respective fractions. J Evid Based Complementary Altern Med 2015; 20: 50-56. [DOI:10.1177/2156587214553302] [PMID]
8. [8] Jebelli Javan A. Combinational effects of trachyspermum ammi and Zataria multiflora Boiss essential oils on some pathogenic food-borne bacteria. Koomesh 2016; 17: 374-383. (Persian).
9. [9] Hodiwala-Bhesania A, Narayankhedkar A. Trichomoniasis-A Review. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2016; 5(6):731-741. [DOI:10.20546/ijcmas.2016.506.079]
10. [10] Kashan ZF, Delavari M, Arbabi M, Hooshyar H. Therapeutic effects of Iranian herbal extracts against Trichomonas vaginalis. Iran Biomed J 2017; 21: 285. [DOI:10.18869/acadpub.ibj.21.5.285] [PMID] [PMCID]
11. [11] Kissinger P. Trichomonas vaginalis: a review of epidemiologic, clinical and treatment issues. BMC Infect Diseases 2015; 15: 307. [DOI:10.1186/s12879-015-1055-0] [PMID] [PMCID]
12. [12] Vazini H, Esboei BR. In vitro study of the effect of hydroalcholic extracts of Carum copticum and Ferula asafetida against Trichomonas vaginalis. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2018; 23.
13. [13] Majdizadeh M, Rezaei Zarchi S, Movahedpour AA, Shahi Malmir H, Sasani E, Haghiralsadat BF. A new strategy in improving therapeutic indexes of medicinal herbs: preparation and characterization of nano-liposomes containing Mentha piperita essential oil. SSU J 2018; 25: 853-864. (Persian).
14. [14] Amoabediny G, Haghiralsadat F, Naderinezhad S, Helder MN, Akhoundi Kharanaghi E, Mohammadnejad Arough J, Zandieh-Doulabi B. Overview of preparation methods of polymeric and lipid-based (niosome, solid lipid, liposome) nanoparticles: A comprehensive review. Int J Polymeric Materials Polymeric Biomaterials 2018; 67: 383-400. [DOI:10.1080/00914037.2017.1332623]
15. [15] Daraee H, Etemadi A, Kouhi M, Alimirzalu S, Akbarzadeh A. Application of liposomes in medicine and drug delivery. Artif Cells Nanomed Biotechnol 2016; 44: 381-391. https://doi.org/10.3109/21691401.2014.953633 [DOI:10.3109/21691401.2014.955107] [PMID]
16. [16] Cheraghi M, Negahdari B, Daraee H, Eatemadi A. Heart targeted nanoliposomal/nanoparticles drug delivery: An updated review. Biomed Pharmacother 2017; 86: 316-323. [DOI:10.1016/j.biopha.2016.12.009] [PMID]
17. [17] Dua JS, Rana AC, Bhandari AK. Liposome: methods of preparation and applications. Int J Pharm Stud Res 2012; 3: 14-20.
18. [18] Haghiralsadat FA, Azhdari MA, Kalantar SM, Naderinezhad SA, Teymourizadeh KE, Yazdani MO, et al. Strategy of Improvements in the rapeutic index of medicinal herbs of Iranianin digenous: Synthesis and characterization of phospholipid lipid-based vesicles in corporated Trachyspermum copticum. SSU J 2016; 24: 468-478. (Persian).
19. [19] Barakat F, Aboee-Mehrizi F, Haghiralsadat BF, Sedighi-Khavidak S, Ashkezari MD. Designing and optimization of liposomal nano-carriers containing Nepeta persica extract and study of its cytotoxicity on the breast cancer cell line (MCF-7). J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2019; 27: 1202-1215. (Persian). [DOI:10.18502/ssu.v27i2.1041]
20. [20] Honary S, Zahir F. Effect of zeta potential on the properties of nano-drug delivery systems-a review (Part 2). Tropic J Pharmace Res 2013; 12: 265-273. https://doi.org/10.4314/tjpr.v12i2.19 [21] Zhao W, Song Zhuang X-RQ. Comparative study of the in vitro and in vivo characteristics of cationic and neutral liposomes. Int J Nanomedicine 2011; 6: 3087. https://doi.org/10.2147/IJN.S25399 [DOI:10.4314/tjpr.v12i2.20] [PMID] [PMCID]
21. [22] Danhier F, Feron O, Préat V. To exploit the tumor microenvironment: passive and active tumor targeting of nanocarriers for anti-cancer drug delivery. J Control Release 2010; 148: 135-146. [DOI:10.1016/j.jconrel.2010.08.027] [PMID]
22. [23] Shamsi F. Nanotechnology application in cancer treatment. Koomesh 2019; 21: 579-589. (Persian).
23. [24] Celia C, Trapasso E, Locatelli M, Navarra M, Ventura CA, Wolfram J, et al. Anticancer activity of liposomal bergamot essential oil (BEO) on human neuroblastoma cells. Colloids Surf B Biointerfaces 2013; 112: 548-553. [DOI:10.1016/j.colsurfb.2013.09.017] [PMID]
24. [25] Haghjoo S, Ghanbarzadeh B, Hamishekar H, Asnaashari S, Dehghannia J. Evaluation of colloidal and antioxidant properties of nano liposomes containing nettle extract. Innov Food Technol 2015; 2: 11-23. (Persian)
25. [26] Sahra Bashiri, Ghanbarzadeh B, Hamishekar H, Dehghannya J. Beta-Carotene loaded nanoliposome: effects of gama -oryzanol on particle size stability and encapsulation. J Res Innov Food Sci Technol 2015; 4: 365-382. (Persian).
26. [27] Ebrahimi Khousfi M, Khosravi darani K, Hoseini H, Arabi S, Kamali Fonoud R, Kouhi Kamali P. Production of nanoliposomes containing essential oil of Boiss Zatariamultiflora by response surface method. Nano Scale 2014; 1: 119-128. (Persian).
27. [28] Cui H, Zhao C, Lin L. The specific antibacterial activity of liposome-encapsulated Clove oil and its application in tofu. Food Control 2015; 56: 128-134. [DOI:10.1016/j.foodcont.2015.03.026]
28. [29] Gharenaghadeh S, Samadlouie HR, Sowti M, Hamisekar H, Mokaram RR. Evaluation of the antimicrobial and antioxidant properties of Salvia essential oil nano liposome (Salvia multicaulis). JFST 2017; 14: 271-282. (Persian).
29. [30] Naderinezhad S, Haghiralsadat BF, Amouabedini G, Naderinezhad A, Esmaeili Z, Akbaezadeh A. Synthesis of biodegradable and self-assembled anionic nano-carrier: Novel approach for improvement of Curcumin- delivery to bone tumors cells & Mathematical modeling of drug-release kinetic. New Cell Mol Biotechnol J 2017; 7: 77-84. (Persian).
30. [31] Abdolmaleki N, Javani Jouni F, Abdolmaleki P, abdolmaleki Z. Assessment of anticancer properties of Rosmarinus officinalis L extract and gamma rays on cell viability of MCF-7, SKBR3, and HU02 cell lines. Pathobiol Res 2017; 20: 23-36. (Persian).
31. [32] Karimi-Moghddam A, Nikounahad-Lotfabadi N, Haghiralsadat BF, Majdizadeh M. Investigating the effect of lipid nanoparticles containing silibinin anti-cancer drug on the growth of breast cancer MCF-7 cell line. J Torbat Heydariyeh Univ Med Sci 2019; 6: 1-2. (Persian).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirzaei F, Majdizadeh M, Fatahi-Bafghi A, Ehsani R, Haghiralsadat B F. Fabrication and characterization of liposomal nano-carriers containing essential oils of Trachyspermum ammi to counteract Trichomonas vaginalis. Koomesh. 2021; 23 (2) :283-290
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5961-fa.html

میرزایی فرزانه، مجدی زاده محمد، فتاحی بافقی علی، احسانی راحله، حقیرالسادات بی بی فاطمه. ساخت و مشخصه‌یابی نانو حامل‌های لیپوزومی حاوی اسانس زنیان، به منظور مقابله با انگل تریکوموناس واژینالیس. كومش. 1400; 23 (2) :283-290

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5961-fa.htmlجلد 23، شماره 2 - ( فروردین و اردیبهشت 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4282