اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 22، شماره 2 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 255-262 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و اضطراب کودکان کار
مریم خانکش ، مصطفی امینی رارانی ، مهدی نصرت آبادی
چکیده:   (814 مشاهده)
هدف: پرخاشگری و اضطراب کودکان کار در دوران خردسالی پیش‌بینی‌کننده رفتارهای پرخطر دوران بعدی زندگی است. یکی از مهارت‌های آموزشی به کودکان کار توانایی مقابله با هیجانات و مدیریت خشم است. هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و اضطراب کودکان کار شهر اصفهان بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه‌تجربی با چینش پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 60 کودک کار به روش نمونه‌گیری در دسترس از دو مرکز در شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه پرخاشگری باس وپری (1992) و مقیاس اضطراب اسپنس کودکان (1998، SCAS) بود. مداخله به مدت هشت جلسه 60 دقیقه‌ای برای گروه آزمایش اجرا گردید و بر روی گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت.
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که بین دو گروه در پیش‌آزمون تفاوت معنی‌دار وجود ندارد اما بین میانگین نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی آموزش مدیریت خشم باعث کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان کار در مرحله پس‌آزمون شده است (001/0p<).
نتیجه گیری: در مجموع می‌توان بیان کرد که آموزش مدیریت خشم از عوامل مهم و تاثیرگذار بر کنترل پرخاشگری و اضطراب کودکان کار می‌باشد. بنابراین به کارگیری تکنیک‌های آموزشی درمانی مدیریت خشم برای کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان کار می‌تواند مفید باشد، از نتایج این پژوهش می‌توان در مداخلات درمانی- آموزشی سازمان بهزیستی و واحدهای مشاوره آموزش و پرورش استفاده نمود.
 
واژه‌های کلیدی: مدیریت درمان خشم، پرخاشگری، اضطراب، کودک، کار
متن کامل [PDF 535 kb]   (215 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/2/23 | پذیرش: 1398/7/6 | انتشار: 1398/12/25
فهرست منابع
1. [1] Maestre-Meyer M, Oviedo-Trespalacios Ó, Palacio J. Factors impacting academic achievement in Colombian working children: A gender profile. Procedia Soc Behav Sci 2015; 174: 16-21. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.855]
2. [2] Hanson K, Vandaele A. Working children and international labour law: A critical analysis. Int'l J Child Rts 2003; 11: 73-146. [DOI:10.1163/092755603322384038]
3. [3] International Labour Office. Accelerating Action against Child Labour: Global Report under the Follow-Up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work Geneva International Labour Office; 2010.
4. [4] Howells K, Day A. Readiness for anger management: Clinical and theoretical issues. Clin Psychol Rev 2003; 23: 319-337. [DOI:10.1016/S0272-7358(02)00228-3]
5. [5] Kendall PC, Treadwell KR. the role of self-statements as a mediator in treatment for youth with anxiety disorders. J Consuil Cline Psyche 2007; 75: 380-389. [DOI:10.1037/0022-006X.75.3.380] [PMID]
6. [6] Vancampfort D, Koyanagi A, Hallgren M, Probst M, Stubbs B. The relationship between chronic physical conditions, multimorbidity and anxiety in the general population: a global perspective across 24countries. Gen Hosp Psychiatry 2017; 45: 1-6. [DOI:10.1016/j.genhosppsych.2016.11.002] [PMID]
7. [7] Shimura A, Takaesu Y, Nakai Y, Murakoshi A, Ono Y, Matsumoto Y, et al. Childhood parental bonding affects adulthood trait anxiety through self-esteem. Compr Psychiatry 2017; 74: 15-20. [DOI:10.1016/j.comppsych.2016.12.005] [PMID]
8. [8] Grover RL, Ginsburg GS, Ialongo N. Psychosoocial outcomes of anxious first graders: A seven-year follow-up. Depress Anxiety 2007; 24: 410-420. [DOI:10.1002/da.20241] [PMID] [PMCID]
9. [9] Afriyie LT, Saeed BI, Alhassan A. Determinants of child labour practices in Ghana. J Public Health 2018; 1-7. [DOI:10.13189/ms.2019.070401]
10. [10] Holgado D, Maya-Jariego I, Ramos I, Palacio J, Oviedo-Trespalacios O, et al. Impact of child labor on academic performance: Evidence from the program "Edúcame Primero Colombia". Int J Educ Dev. 2014 ; 34:58-66. [DOI:10.1016/j.ijedudev.2012.08.004]
11. [11] Buonomo Zabaleta, M. The impact of child labor on schooling outcomes in Nicaragua. Econ Educ Rev 2011; 30: 1527-1539. [DOI:10.1016/j.econedurev.2011.08.008]
12. [12] Crombach A, Elbert T. The benefits of aggressive traits: A study with current and former street children in Burundi. Child Abuse Neglect 2014; 38: 1041-1050. [DOI:10.1016/j.chiabu.2013.12.003] [PMID]
13. [13] Moolla A, Myburgh C, Poggenpoel M. Street children's experiences of aggression during interaction with police. J Psychol Afr 2008; 18: 597-602. [DOI:10.1080/14330237.2008.10820239]
14. [14] Tarrier N, Wells A, Haddock G. (Eds.) Treating complex cases: the cognitive behavioural therapy approach (p. XII). Chichester: Wiley; 1998.
15. [15] Lee AH, DiGiuseppe R. Anger and aggression treatments: a review of meta-analyses. Curr Opin Psychol 2018; 19: 65-74. [DOI:10.1016/j.copsyc.2017.04.004] [PMID]
16. [16] Afshani S, Askari-Nodoushan A, Heydari M, Noorian Najafabadi M. An analysis of the street-children phenomenon in the city of Isfahan. J Appl Sociol 2013; 23: 85-102. (Persian).
17. [17] Pasdar Y, Darbandi M, Nachvak SM. Nutritional status of working children as a neglected group in Kermanshah west of Iran. JCHR 2014; 3: 124-131. (Persian)
18. [18] Ahangar A, Farajzadeh R. The effectiveness of aggression management group training on reduction and control of aggression in adolescents in Tabriz. Woman Study Family 2013; 6: 232-236. (Persian).
19. [19] Wheatley A, Murrihy R, Kessel J, Wuthrich V, Remond L, Tuqiri R, et al. Aggression management trainging for youth in behavior schools. Youth Stud Aust 2009; 1: 28-38.
20. [20] Laba M, Dudu E. The evaluation of a multi-modelcognitive-behavioural approach to treating an adolescent with conduct disorder. Rhodes Univ 2005.
21. [21] Buss AH, Perry M. The aggression questionnaire. J Personal Soc Psychol 1992; 63: 452-459. [DOI:10.1037/0022-3514.63.3.452]
22. [22] Samani S. Study of reliability and validity of the buss and perry's aggression questionnaire. IJPCP 2008; 13: 359-365. (Persian).
23. [23] Webster GD, DeWall CN, Pond Jr RS, Deckman T, Jonason PK, Le BM, Nichols AL. The brief aggression questionnaire: Psychometric and behavioral evidence for an efficient measure of trait aggression. Aggress Behav 2014; 40: 120-139. [DOI:10.1002/ab.21507] [PMID]
24. [24] Ahlen J, Vigerland S, Ghaderi A. Development of the spence children's anxiety scale - short version (SCAS-S). J Psychopathol Behav Assess 2018; 40: 288-304. [DOI:10.1007/s10862-017-9637-3] [PMID] [PMCID]
25. [25] Reynolds CR, Richmond BO. Revised children's manifest anxiety scale. Los Angeles: Western Psychological Services. 1985.
26. [26] Spence SH, Rapee R, McDonald C, Ingram M. The structure of anxiety symptoms among preschoolers. Behav Res Ther 2001; 39: 1293-1316. [DOI:10.1016/S0005-7967(00)00098-X]
27. [27] Spence SH. A measure of anxiety symptoms among children. Behav Res Ther 1998; 36: 545-566. [DOI:10.1016/S0005-7967(98)00034-5]
28. [28] Mousavi R, Moradi AR, Farzad V, Mahdavi S. Psychometric properties of the Spence children's anxiety scale with an Iranian sample. Int J Psycholy 2007; 1: 17-26.
29. [29] Maleki S, Fallahi Khoshknab M, Rahgooi A, Rahgozar M. The effect of anger management training in groups on aggression of 12-15 years old male students. IJN 2011; 24: 26-35. (Persian).
30. [30] Dortaj F, Masaebi A, Asadzadeh H. The effect of anger management training on aggression and social adjustment of 12- 15 years old male students. J Appl Psychol 2010; 4: 62-72. (Persian).
31. [31] Lovsen CR. Managing problematic anger: the development of treatment program for personality disordered patient in high security. Int J Forensic Ment Health 2010; 3: 197-210. [DOI:10.1080/14999013.2004.10471207]
32. [32] Entesar BH. The effects of anger management groups in a day school for emotionally disturbed adolescents. Adolescence 2012; 34: 645-651.
33. [33] Baret D. Effectiveness of anger treatment for specific anger problems: A Meta analytic review. J Am Acad Psychiatry Law 2018; 37: 473-488.
34. [34] Jafari S, Kalkhoran M, Talebi R. The effect of anger control training on the aggression among novice teenage female players of taekwondo. Sport Psychol Studi 2014; 8. (Persian).
35. [35] Rafezi Z. The effect of anger control training on aggression of 15 - 18 years' females' student [dissertation]. Tehran: Soc Welfare Rehab Univ 2003. (Persian).
36. [36] Majzoobi M, Amani R, Majzoobi F. Effects of psychological preparation on reduction of surgery anxiety signs in children. Koomesh 2013; 14: 466-473. (Persian).
37. [37] Valizadeh S, Davaji RB, Nikamal M. The effectiveness of anger management skills training on reduction of aggression in adolescents. Proc Soc Behav Sci 2010; 5: 1195-1199. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.260]
38. [38] Halvaiepour Z, Nosratabadi M, Khanzadeh M. External criticism by parents and obsessive beliefs in adolescents in Iran: the mediating role of emotional self-regulation. Int J Adolesc Med Health 2016; 29. [DOI:10.1515/ijamh-2016-0016] [PMID]
39. [39] Potter-Efron RT. Handbook of anger management: Individual, couple, family, and group approaches. U.S.: The Haworth Press, Inc. 2005.
40. [40] Sukhodolsky DG, Smith SD, McCauley SA, Ibrahim K, Piasecka JB. Behavioral interventions for anger, irritability, and aggression in children and adolescents. J Child Adolesc Psychopharmacol 2016; 26: 58-64. [DOI:10.1089/cap.2015.0120] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khankosh M, Amini Rarani M, Nosratabadi M. Effect of anger management training on aggression and anxiety of working children. Koomesh. 2020; 22 (2) :255-262
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5658-fa.html

خانکش مریم، امینی رارانی مصطفی، نصرت آبادی مهدی. تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و اضطراب کودکان کار. كومش. 1399; 22 (2) :255-262

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5658-fa.htmlجلد 22، شماره 2 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4212