اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 22، شماره 2 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 237-243 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر خودکارآمدی درک شده مادران و وزن‌گیری نوزاد نارس کم‌وزن بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان
M.Sc سمیه موسوی ، شهناز رستمی ، حمید حقانی ، لیلی بریم‌نژاد
چکیده:   (885 مشاهده)
هدف: وزن، مهم‌ترین فاکتور رشد نوزاد و خودکارآمدی درک شده به‌عنوان عامل موثر بر این فرایند شناخته شده است. لذا  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر وزن نوزادان و خودکارآمدی درک شده مادران با نوزاد نارس کم‌وزن بستری انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی که در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان انجام شد، 80 نوزاد بر اساس معیارهای ورود همگن به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند 40 نوزاد با وزن کم طی 60 روز، روزانه 15 دقیقه توسط مادر با روغن زیتون ماساژ داده شدند و در گروه کنترل فقط مراقبت‌های معمول انجام گردید. در انتهای مطالعه میزان وزن‌گیری و نمره خودکارآمدی مادر با استفاده از ابزار خودکارآمدی درک شده مادر و آزمون‌های آماری استاندارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین تغییرات وزن گروه مداخله (26/385±88/2120) و کنترل (31/220±88/1760) در روز دهم تولد و دو ماهگی اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشت (001/0=P). نتایج آزمون تی‌مستقل بیانگر افزایش معنی‌دار نمرات خودکار‌آمدی و ابعاد آن در دو گروه مداخله نسبت به کنترل بود (001/0>P).
نتیجه گیری: ماساژ نوزاد با وزن کم توسط مادر موجب افزایش وزن‌گیری و ارتقای خودکارآمدی درک شده مادران می‌شود. با توجه به کم‌هزینه بودن این روش پیشنهاد می‌شود آموزش نحوه ماساژ به‌عنوان یکی از آموزش‌های ضروری حین ترخیص در نوزادان نارس قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: ماساژ، خودکارآمدی درک شده مادران، نوزاد کم‌وزن
متن کامل [PDF 731 kb]   (173 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/2/7 | پذیرش: 1398/7/17 | انتشار: 1398/12/25
فهرست منابع
1. [1] Organization WH. World report on ageing and health: World Health Organization; 2015.
2. [2] Afroz SG, Patil N. Effectiveness of massage therapy as an adjunct to kangaroo mother care on physiological and behavioural status of low birth weight preterm infants. Indian J Phys Occup Ther Int J 2017; 11: 103-108. [DOI:10.5958/0973-5674.2017.00044.2]
3. [3] Taheri PA, Goudarzi Z, Shariat M, Nariman S, Matin EN. The effect of a short course of moderate pressure sunflower oil massage on the weight gain velocity and length of NICU stay in preterm infants. Infant Behav Dev 2018; 50: 22-27. [DOI:10.1016/j.infbeh.2017.11.002] [PMID]
4. [4] Harrison LL. The use of comforting touch and massage to reduce stress for preterm infants in the neonatal intensive care unit. Newborn Infant Nurs Rev 2001; 1: 235-241. [DOI:10.1053/nbin.2001.28103]
5. [5] Field T, Diego M, Hernandez-Reif M. Preterm infant massage therapy research: a review. Infant Behav Dev 2010; 33: 115-124. [DOI:10.1016/j.infbeh.2009.12.004] [PMID] [PMCID]
6. [6] Afand N, Keshavarz M, Fatemi NS, Montazeri A. Effects of infant massage on state anxiety in mothers of preterm infants prior to hospital discharge. J Clin Nurs 2017; 26: 1887-1892. [DOI:10.1111/jocn.13498] [PMID]
7. [7] Lee HK. The effects of infant massage on weight, height, and mother-infant interaction. J Korean Acad Nurs 2006; 36: 1331-1339. [DOI:10.4040/jkan.2006.36.8.1331] [PMID]
8. [8] Kulkarni A, Kaushik JS, Gupta P, Sharma H, Agrawal R. Massage and touch therapy in neonates: the current evidence. Indian Pediatr 2010; 47: 771-776. [DOI:10.1007/s13312-010-0114-2] [PMID]
9. [9] Rahmatnezhad L, Sheikhi S, Didarloo A, Fakoor Z, Iranidokht M. The Impact of Baby Massage Training on Awareness, Perceived Stress and Breastfeeding Self-Efficacy of Mothers with Hospitalized Neonate. Int J Pediatr 2018; 6: 8297-8306.
10. [10] Tikotzky L. Postpartum maternal sleep, maternal depressive symptoms and self-perceived mother-infant emotional relationship. Behav Sleep Med 2016; 14: 5-22. [DOI:10.1080/15402002.2014.940111] [PMID]
11. [11] Licata M, Paulus M, Thoermer C, Kristen S, Woodward AL, Sodian B. Mother-infant interaction quality and infants' ability to encode actions as goal‐directed. Soc Dev 2014; 23: 340-356. [DOI:10.1111/sode.12057]
12. [12] Barnes CR, Adamson‐Macedo EN. Perceived maternal parenting self‐efficacy (PMP S‐E) tool: Development and validation with mothers of hospitalized preterm neonates. J Adv Nurs 2007; 60: 550-560. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2007.04445.x] [PMID]
13. [13] Aliabadi F, Borimnejad L, Kamali M, Rassafiani M, Nazi S. Perceived maternal parenting self-efficacy (PMP SE) tool: translation and face validation with Iranian mothers of hospitalized preterm neonates. Iran Rehabil J 2013; 11: 7-11 (Persian).
14. [14] Neonatal Health Department, Ministry of Health and Medical Education. Massage newborns and infants. Pajhwok Arman Publications. 2015.
15. [15] Vickers A, Ohlsson A, Lacy J, Horsley A. Massage for promoting growth and development of preterm and/or low birth‐weight infants. Cochrane Database Syst Rev 2004; (2). [DOI:10.1002/14651858.CD000390.pub2] [PMCID]
16. [16] Keshavarzi M, Kiani A, Nasani L, Hoseini AF. Effect of touch therapy by mothers on weight gaining of preterm newborns. Koomesh 2012; 13: 240-246. (Persian).
17. [17] Yılmaz HB, Conk Z. The effect of massage by mothers on growth in healthy full term infants. J Human Sci 2009; 6: 969-977.
18. [18] Mohamadzadeh A, Karbandi S, Esmaily H, Basiry M. Effect of tactile-kinesthetic stimulation on weight gaining of preterm infants. Med J Islamic Republic Iran (MJIRI) 2009; 23: 148-153. (Persian).
19. [19] Amini E, Ebrahim B, Dehghan P, Fallahi M, Sedghi S, Amini F, et al. The effect of massage therapy on weight gain and calories intake in premature neonates: a brief report. Tehran Univ Med J 2014; 71. (Persian).
20. [20] Dieter JN, Field T, Hernandez-Reif M, Emory EK, Redzepi M. Stable preterm infants gain more weight and sleep less after five days of massage therapy. J Pediatr Psychol 2003; 28: 403-411. [DOI:10.1093/jpepsy/jsg030] [PMID]
21. [21] Diego MA, Field T, Hernandez-Reif M. Vagal activity, gastric motility, and weight gain in massaged preterm neonates. J Pediatrics 2005; 147: 50-55. [DOI:10.1016/j.jpeds.2005.02.023] [PMID]
22. [22] Lee HK. The effect of infant massage on weight gain, physiological and behavioral responses in premature infants. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2005; 35: 1451-1460. [DOI:10.4040/jkan.2005.35.8.1451] [PMID]
23. [23] Modrcin-Talbott MA, Harrison LL, Groer MW, Younger MS. The biobehavioral effects of gentle human touch on preterm infants. Nurs Sci Q 2003; 16: 60-67. [DOI:10.1177/0894318402239068] [PMID]
24. [24] Harrison LL, Williams AK, Berbaum ML, Stem JT, Leeper J. Physiologic and behavioral effects of gentle human touch on preterm infants. Res Nurs Health 2000; 23: 435-446. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200012)23:6<435::AID-NUR3>3.0.CO;2-P [DOI:10.1002/1098-240X(200012)23:63.0.CO;2-P]
25. [25] Basiri M, Karbandi S, Mohammadzadeh A, Esmaili H. The effect of touch on weight gain of preterm infants. Horizon Med Sci 2006; 11: 30-35 (Persian).
26. [26] Kumar J, Upadhyay A, Dwivedi AK, Gothwal S, Jaiswal V, Aggarwal S. Effect of oil massage on growth in preterm neonates less than 1800 g: a randomized control trial. Indian J Pediatr 2013; 80: 465-469. [DOI:10.1007/s12098-012-0869-7] [PMID]
27. [27] Karbasi SA, Golestan M, Fallah R, Golshan M, Dehghan Z. Effect of body massage on increase of low birth weight neonates growth parameters: A randomized clinical trial. Iran J Reprod Med 2013; 11: 583.
28. [28] Ang JY, Lua JL, Mathur A, Thomas R, Asmar BI, Savasan S, et al. A randomized placebo-controlled trial of massage therapy on the immune system of preterm infants. Pediatrics 2012; 130: e1549-e1558. [DOI:10.1542/peds.2012-0196] [PMID] [PMCID]
29. [29] Rad ZA, Haghshenas M, Javadian Y, Hajiahmadi M, Kazemian F. The effect of massage on weight gain in very low birth weight neonates. J Clin Neonatol 2016; 5: 96. [DOI:10.4103/2249-4847.179900]
30. [30] Badiee Z, Samsamshariat S. Massage therapy by mother or nurse: effect on weight gain of premature infants. Arch Dis Childhood 2012; 97: A397. [DOI:10.1136/archdischild-2012-302724.1395]
31. [31] Porter LS, Porter BO, McCoy V, Bango-Sanchez V, Kissel B, Williams M, Nunnewar S. Blended infant massage-parenting enhancement program on recovering substance-abusing mothers' parenting stress, self-esteem, depression, maternal attachment, and mother-infant interaction. Asian Nurs Res 2015; 9; 318-327. [DOI:10.1016/j.anr.2015.09.002] [PMID]
32. [32] Pados BF, McGlothen-Bell K. Benefits of infant massage for infants and parents in the NICU. Nurs Women's Health 2019; 23: 265-271. [DOI:10.1016/j.nwh.2019.03.004] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mousavi S, Rostami S, Haghani H, Borimnejad L. Effect of mother's infant massage on neonatal weight and perceived self-efficacy of mothers with low birth weight infants. Koomesh. 2020; 22 (2) :237-243
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5630-fa.html

موسوی سمیه، رستمی شهناز، حقانی حمید، بریم‌نژاد لیلی. بررسی تاثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر خودکارآمدی درک شده مادران و وزن‌گیری نوزاد نارس کم‌وزن بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان. كومش. 1399; 22 (2) :237-243

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5630-fa.htmlجلد 22، شماره 2 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4212