اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 1 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 78-83 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان بروز پنومونی بیمارستانی، عوامل خطر و پیش‌آگهی آن در بیماران بالغ بستری در بخش‌های ویژه
نرگس قربانی، محمد نساجی، راهب قربانی
چکیده:   (424 مشاهده)
هدف: پنومونی بیمارستانی دومین عفونت شایع بیمارستانی و شایع‌ترین عفونت در بخش‌های مراقبت ویژه می‌باشد.  شناسایی عوامل خطر و عوامل تعیین‌کننده پیش‌آگهی آن می‌تواند در کاهش بروز و مرگ و میر این عفونت‌ها موثر باشد. در این مطالعه میزان بروز پنومونی بیمارستانی، عوامل خطر و پیش‌آگهی آن در بیماران بالغ بستری در بخش‌های ویژه بیمارستان کوثر  سمنان مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روشها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 283 نفر از بیماران بالای 18 سال بستری شده در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان کوثر سمنان در فاصله زمانی 97-1396، از نظر ابتلا به پنومونی بررسی شدند. بیمارانی که در بدو ورود به بخش‌های ویژه، بیماری‌های عفونی داشته یا قبل از 48 ساعت ترخیص یا فوت شدند از مطالعه خارج شدند.
یافتهها: 59% بیماران مرد بودند. میانگین±انحراف معیار سنی بیماران 0/20±3/64 (18 تا 96 سال) بود. 5/8% بیماران جراحی شکم، 7/6% جراحی قفسه سینه، 2/27% دیابت و 9/38% فشارخون بالا داشتند. به طور کلی 9/15% (با فاصله اطمینان ۹۵% : 1/20- 7/11 %) به پنومونی بیمارستانی دچار شدند. ابتلا به پنومونی با سن، جراحی شکم، جراحی قفسه سینه، دیابت و فشارخون بالا رابطه‌ای نداشت. مدت زمان داشتن لوله‌ی نازوگاستریک (001/0>P) و هم‌چنین اتصال به ونتیلاتور به طور معنی‌داری در بیماران دچار پنومونی بیش‌تر بود (001/0>P). به طور کلی 4/53% بیماران فوت شدند. 3/73% بیماران مبتلا به پنومونی و 6/49% بیماران غیر مبتلا، فوت شدند که تفاوت معنی‌دار بود (003/0=P). 62% بیماران با لوله‌ی نازوگاستریک و 6/22% بیماران بدون لوله‌ی نازوگاستریک، فوت شدند که تفاوت معنی‌دار بود (001/0>P). هم‌چنین افزایش سن، خطر مرگ را بیش‌تر می‌کند (001/0>P).
نتیجهگیری: یافته‌ها حاکی از بروز بالای پنومونی و نیز مرگ و میر در بیماران بستری در بیمارستان می‌باشد که با مدت زمان داشتن لوله‌ی نازوگاستریک، مدت اتصال به ونتیلاتور و سن رابطه مستقیم دارد. لذا توجه ویژه به چنین بیمارانی بالاخص بیماران مسن‌تر جهت کاهش مدت زمان داشتن لوله نازوگاستریک و هم‌چنین اتصال به ونتیلاتور ضروری است.
 
واژه‌های کلیدی: پنومونی بیمارستانی، عوامل خطر، بروز
متن کامل [PDF 843 kb]   (62 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/1/24 | پذیرش: 1399/3/17 | انتشار: 1399/10/23
فهرست منابع
1. 1] Prevention of hospital-acquired infections: A practical guide. 2nd edition. WHO/CDS/CSR/EPH/2002/12. Available at http://www.who.int/emc
2. [2] Behzadnia S, Davoudi A, Rezai MS, Ahangarkani F. Nosocomial infections in pediatric population and antibiotic resistance of the causative organisms in North of Iran. Iran Red Crescent Med J 2014; 16: e14562. (Persian). [DOI:10.5812/ircmj.14562] [PMID] [PMCID]
3. [3] Martin-Loeches, Rodriguez AH, Torres A. New guidelines for hospital-acquired pneumonia/ventilator-associated pneumonia: USA vs. Eur Curr Opin Crit Care 2018; 24: 347-352. [DOI:10.1097/MCC.0000000000000535] [PMID]
4. [4] Barbier F, Andremont A, Wolff M, Bouadma L. Hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia: recent advances in epidemiology and management. Curr Opin Pulm Med 2013; 19: 216-228. [DOI:10.1097/MCP.0b013e32835f27be] [PMID]
5. [5] Bassetti M, Righi E, Vena A, Graziano E, Russo A, Peghin M. Risk stratification and treatment of ICU-acquired pneumonia caused by multidrug- resistant/extensively drug-resistant/pandrug-resistant bacteria. Curr Opin Crit Care 2018; 24: 385-393. [DOI:10.1097/MCC.0000000000000534] [PMID]
6. [6] Mandell LA, Wunderink RG. Pneumonia. In: Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameon JL, Loscalzo J, editors. Harrisons's Principles of Internal Medicine. 19th ed. USA: McGraw-Hill; 2015; p: 803-813.
7. [7] Zhu J, Zhang X, Shi G , Yi K, Tan X . Atrial fibrillation is an independent risk factor for hospital-acquired pneumonia. PLoS One 2015; 10: e0131782. [DOI:10.1371/journal.pone.0131782] [PMID] [PMCID]
8. [8] Khan HA, Baig FK, Mehboob R. Nosocomial infections: Epidemiology, prevention, control and surveillance. Asian Pacific J Tropic Biomed 2017; 7: 478-482. [DOI:10.1016/j.apjtb.2017.01.019]
9. [9] Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases: Churchill Livingstone/Elsevier; 2020; p: 3577-3578.
10. [10] Ashraf M, Ostrosky-Zeichner L. Ventilator-associated pneumonia: a review. Hosp Pract 2012; 40: 93-105. [DOI:10.3810/hp.2012.02.950] [PMID]
11. [11] Nassaji M, Mosavi S, Ghorbani R. Incidences of nosocomial pneumonia in patients above 15 years in intensive care units of university hospital in Semnan. Koomesh 2004; 5: 89-94. (Persian).
12. [12] Nadi E , Nekouii B, Mobin A, Nekouii A, Moghim Beigi A. Frequency of nosocomial pneumonia in ICUs of hospitals of Hamadan university of medical sciences. J Isfahan Med Sch 2011; 29: 1255-1262. (Persian).
13. [13] Salehifar E, Abedi S, Mirzaei E, Kalhor Sh, Eslami G, Ala Sh, Alyali M, Sharifpour A. Profile of microorganisms involved in nosocomial pneumonia and their antimicrobial resistance pattern in intensive care units of Imam Khomeini hospital, Sari 2011-2012. J Mazand Univ Med Sci 2013; 23: 151-162 (Persian).
14. [14] Denys D, Martens P, Mullie A, Lust P. Incidence of nosocomial pneumonia in ICU patients. Acta Anaesth Belg 1993; 44: 111-118.
15. [15] Marsh B, Hone R, White M, Phelan D, Fabry J. European nosocomial infection survey: analysis of Irish data. Irish intensive care nosocomial pneumonia survey group. Ir Med J 1996; 89: 96-98.
16. [16] Trivedi TH, Shejale SB, Yeolekar ME. Nosocomial pneumonia in medical intensive care unit. J Assoc Physicians India 2000; 48: 1070-1073.
17. [17] Diling Wu, Chenfang Wu, Siye Zhang, Yanjun Zhong. Risk factors of ventilator-associated pneumonia in critically III patients. Front Pharmacol 2019; 10: 482. [DOI:10.3389/fphar.2019.00482] [PMID] [PMCID]
18. [18] Erbay H, Yalcin AN, Serin S, Turgut H, Tomatir E, Cetin B, Zencir M. Nosocomial infections in intensive care unit in a Turkish university hospital: a 2-year survey. Intensive Care Med 2003; 29: 1482-1488. [DOI:10.1007/s00134-003-1788-x] [PMID]
19. [19] Nobahar M, Razavi MR, Malek F, Ghorbani R. Incidence of ventilator-associated pneumonia in intensive care units and its relationship with risk factors. RJMS 2016; 22: 134-145 (Persian).
20. [20] Ranjbar H, Jafari S, Kamrani F, Alavi Majd H, Yaghmaei F, Asgari A. Effect of Chlorhexidine gluconate oral rinse on late onset ventilator associated pneumonia prevention and its interaction with severity of the illness. Iran J Crit Care Nurs 2010; 3: 81-86 (Persian).
21. [21] Chao YF, Chen YY, Wang KW, Lee RP, Tsai H. Removal of oral secretion prior to position change can reduce the incidence of ventilator-associated pneumonia for adult ICU patients: a clinical controlled trial study. J Clin Nurs 2009; 18: 22-28. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2007.02193.x] [PMID]
22. [22] Bercault N, Boulain T. Mortality rate attributable to ventilator-associated nosocomial pneumonia in an adult intensive care unit: a prospective case-control study. Crit Care Med 2001; 29: 2303-2309. [DOI:10.1097/00003246-200112000-00012] [PMID]
23. [23] Rouzé A, Cottereau A, Nseir S. Chronic obstructive pulmonary disease and the risk for ventilator-associated pneumonia. Curr Opin Crit Care 2014; 20: 525-531. [DOI:10.1097/MCC.0000000000000123] [PMID]
24. [24] Koulenti D, Lisboa T, Brun-Buisson C, Krueger W, Macor A, Sole-Violan J, et al. Spectrum of practice in the diagnosis of nosocomial pneumonia in patients requiring mechanical ventilation in European intensive care units. Crit Care Med 2009; 37: 2360-2368. [DOI:10.1097/CCM.0b013e3181a037ac] [PMID]
25. [1] Prevention of hospital-acquired infections: A practical guide. 2nd edition. WHO/CDS/CSR/EPH/2002/12. Available at http://www.who.int/emc
26. [2] Behzadnia S, Davoudi A, Rezai MS, Ahangarkani F. Nosocomial infections in pediatric population and antibiotic resistance of the causative organisms in North of Iran. Iran Red Crescent Med J 2014; 16: e14562. (Persian). [DOI:10.5812/ircmj.14562] [PMID] [PMCID]
27. [3] Martin-Loeches, Rodriguez AH, Torres A. New guidelines for hospital-acquired pneumonia/ventilator-associated pneumonia: USA vs. Eur Curr Opin Crit Care 2018; 24: 347-352. [DOI:10.1097/MCC.0000000000000535] [PMID]
28. [4] Barbier F, Andremont A, Wolff M, Bouadma L. Hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia: recent advances in epidemiology and management. Curr Opin Pulm Med 2013; 19: 216-228. [DOI:10.1097/MCP.0b013e32835f27be] [PMID]
29. [5] Bassetti M, Righi E, Vena A, Graziano E, Russo A, Peghin M. Risk stratification and treatment of ICU-acquired pneumonia caused by multidrug- resistant/extensively drug-resistant/pandrug-resistant bacteria. Curr Opin Crit Care 2018; 24: 385-393. [DOI:10.1097/MCC.0000000000000534] [PMID]
30. [6] Mandell LA, Wunderink RG. Pneumonia. In: Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameon JL, Loscalzo J, editors. Harrisons's Principles of Internal Medicine. 19th ed. USA: McGraw-Hill; 2015; p: 803-813.
31. [7] Zhu J, Zhang X, Shi G , Yi K, Tan X . Atrial fibrillation is an independent risk factor for hospital-acquired pneumonia. PLoS One 2015; 10: e0131782. [DOI:10.1371/journal.pone.0131782] [PMID] [PMCID]
32. [8] Khan HA, Baig FK, Mehboob R. Nosocomial infections: Epidemiology, prevention, control and surveillance. Asian Pacific J Tropic Biomed 2017; 7: 478-482. [DOI:10.1016/j.apjtb.2017.01.019]
33. [9] Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases: Churchill Livingstone/Elsevier; 2020; p: 3577-3578.
34. [10] Ashraf M, Ostrosky-Zeichner L. Ventilator-associated pneumonia: a review. Hosp Pract 2012; 40: 93-105. [DOI:10.3810/hp.2012.02.950] [PMID]
35. [11] Nassaji M, Mosavi S, Ghorbani R. Incidences of nosocomial pneumonia in patients above 15 years in intensive care units of university hospital in Semnan. Koomesh 2004; 5: 89-94. (Persian).
36. [12] Nadi E , Nekouii B, Mobin A, Nekouii A, Moghim Beigi A. Frequency of nosocomial pneumonia in ICUs of hospitals of Hamadan university of medical sciences. J Isfahan Med Sch 2011; 29: 1255-1262. (Persian).
37. [13] Salehifar E, Abedi S, Mirzaei E, Kalhor Sh, Eslami G, Ala Sh, Alyali M, Sharifpour A. Profile of microorganisms involved in nosocomial pneumonia and their antimicrobial resistance pattern in intensive care units of Imam Khomeini hospital, Sari 2011-2012. J Mazand Univ Med Sci 2013; 23: 151-162 (Persian).
38. [14] Denys D, Martens P, Mullie A, Lust P. Incidence of nosocomial pneumonia in ICU patients. Acta Anaesth Belg 1993; 44: 111-118.
39. [15] Marsh B, Hone R, White M, Phelan D, Fabry J. European nosocomial infection survey: analysis of Irish data. Irish intensive care nosocomial pneumonia survey group. Ir Med J 1996; 89: 96-98.
40. [16] Trivedi TH, Shejale SB, Yeolekar ME. Nosocomial pneumonia in medical intensive care unit. J Assoc Physicians India 2000; 48: 1070-1073.
41. [17] Diling Wu, Chenfang Wu, Siye Zhang, Yanjun Zhong. Risk factors of ventilator-associated pneumonia in critically III patients. Front Pharmacol 2019; 10: 482. [DOI:10.3389/fphar.2019.00482] [PMID] [PMCID]
42. [18] Erbay H, Yalcin AN, Serin S, Turgut H, Tomatir E, Cetin B, Zencir M. Nosocomial infections in intensive care unit in a Turkish university hospital: a 2-year survey. Intensive Care Med 2003; 29: 1482-1488. [DOI:10.1007/s00134-003-1788-x] [PMID]
43. [19] Nobahar M, Razavi MR, Malek F, Ghorbani R. Incidence of ventilator-associated pneumonia in intensive care units and its relationship with risk factors. RJMS 2016; 22: 134-145 (Persian).
44. [20] Ranjbar H, Jafari S, Kamrani F, Alavi Majd H, Yaghmaei F, Asgari A. Effect of Chlorhexidine gluconate oral rinse on late onset ventilator associated pneumonia prevention and its interaction with severity of the illness. Iran J Crit Care Nurs 2010; 3: 81-86 (Persian).
45. [21] Chao YF, Chen YY, Wang KW, Lee RP, Tsai H. Removal of oral secretion prior to position change can reduce the incidence of ventilator-associated pneumonia for adult ICU patients: a clinical controlled trial study. J Clin Nurs 2009; 18: 22-28. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2007.02193.x] [PMID]
46. [22] Bercault N, Boulain T. Mortality rate attributable to ventilator-associated nosocomial pneumonia in an adult intensive care unit: a prospective case-control study. Crit Care Med 2001; 29: 2303-2309. [DOI:10.1097/00003246-200112000-00012] [PMID]
47. [23] Rouzé A, Cottereau A, Nseir S. Chronic obstructive pulmonary disease and the risk for ventilator-associated pneumonia. Curr Opin Crit Care 2014; 20: 525-531. [DOI:10.1097/MCC.0000000000000123] [PMID]
48. [24] Koulenti D, Lisboa T, Brun-Buisson C, Krueger W, Macor A, Sole-Violan J, et al. Spectrum of practice in the diagnosis of nosocomial pneumonia in patients requiring mechanical ventilation in European intensive care units. Crit Care Med 2009; 37: 2360-2368. [DOI:10.1097/CCM.0b013e3181a037ac] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghorbani N, Nassaji M, Ghorbani R. Incidence, risk factors and prognosis of nosocomial pneumonia in adult patients admitted in the intensive care unit. Koomesh. 2021; 23 (1) :78-83
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5600-fa.html

قربانی نرگس، نساجی محمد، قربانی راهب. میزان بروز پنومونی بیمارستانی، عوامل خطر و پیش‌آگهی آن در بیماران بالغ بستری در بخش‌های ویژه. كومش. 1399; 23 (1) :78-83

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5600-fa.htmlجلد 23، شماره 1 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256