اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 22، شماره 1 - ( زمستان 1398: 1-201 1398 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 85-91 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه پربسامدترین ساخت‌های صرفی- نحوی در کودکان کاشت حلزون شده و کودکان شنوای طبیعی 6-4 ساله
سیده سپیده سیدحسینی، فاطمه آقایی، شیما رحمانی، تکتم مالکی شاه محمود، فاطمه حارث آبادی، حمید طیرانی نیک نژاد
چکیده:   (454 مشاهده)
هدف: کودکان کاشت حلزون در همه سطوح زبانی مشکلاتی دارند که مشکلات مربوط به مهار‌ت‌های صرفی- نحوی در آن‌ها بیش‌تر از سایر حوزه‌های زبانی گزارش شده است. با توجه به نقش مهم مهارت‌های صرفی و نحوی در توسعه توانایی‌های ارتباطی کودکان، این مطالعه با استفاده از آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی، پربسامدترین ساخت‌های ‌صرفی و نحوی موجود در گفتار کودکان طبیعی 4-6 ساله را با کودکان کاشت حلزون شده مورد مقایسه قرار داده است.
مواد و روشها: آزمودنیهای مورد مطالعه در این پژوهش مقطعی شامل 25 کودک کاشت حلزون شده و 25 کود طبیعی 4 تا 6 سال و تک زبانه (فارسی زبان) بودند. کودکان کاشت حلزون شده به روش نمونه‌گیری در دسترس از 3 مرکز توان‌بخشی مشهد و کودکان طبیعی نیز از مهدکودک‌های شهر مشهد انتخاب شدند. پس از انتخاب آزمودنی‌ها، آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی بر روی هر کودک اجرا شد.
یافتهها: نتایج مطالعه تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات کل آزمون در دو گروه نشان داد(05/0p<) . هم‌چنین، در تمام ساخت‌های دستوری مورد بررسی به‌جز ساخت مربوط به جمله شرطی، کسره اضافه و ضمیر اشاره بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت(05/0p<).
نتیجهگیری: می‌توان نتیجه گرفت که کودکان کاشت حلزون شده در کاربرد ساخت‌های پربسامد دستوری که به طور معمول در گفتار کودکان طبیعی 6-4 ساله فارسی زبان دیده می‌شوند، عملکرد ضعیف‌تری از همتایان طبیعی خود دارند.
 
واژه‌های کلیدی: کم‌شنوایی، کاشت حلزون، رشد و تکامل زبان، کودک
متن کامل [PDF 678 kb]   (92 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۴ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
فهرست منابع
1. [1] Yorgun M, Sürmelioğlu Ö, Tuncer Ü, Tarkan Ö, Özdemir S, Çekiç E, et al. Quality of life in pediatric cochlear implantations. J Int Adv Otol 2015; 11: 218-221. [DOI:10.5152/iao.2015.730] [PMID]
2. [2] Young GA, Killen DH. Receptive and expressive language skills of children with five years of experience using a cochlear implant. Ann Otol Rhinol Laryngol 2002; 111: 802-810. [DOI:10.1177/000348940211100908] [PMID]
3. [3] hashemi Sb, monshizadeh L, alipour A. Effects of cochlear implantation and associated rehabilitation services on the development of verbal and non-verbal intelligence of 6-9 years old deaf children with cochlear implants. Koomesh 2011; 13: 93-99. (Persian).
4. [4] Schramm B, Bohnert A, Keilmann A. Auditory, speech and language development in young children with cochlear implants compared with children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 74: 812-819. [DOI:10.1016/j.ijporl.2010.04.008] [PMID]
5. [5] Geers AE, Sedey AL. Language and verbal reasoning skills in adolescents with 10 or more years of cochlear implant experience. Ear Hear 2011; 32: 39S-48S. [DOI:10.1097/AUD.0b013e3181fa41dc] [PMID] [PMCID]
6. [6] Tobey EA, Thal D, Niparko JK, Eisenberg LS, Quittner AL, Wang N-Y, et al. Influence of implantation age on school-age language performance in pediatric cochlear implant users. Int J Audiol 2013; 52: 219-229. [DOI:10.3109/14992027.2012.759666] [PMID] [PMCID]
7. [7] Omidvar S, Jafari Z, Hashemi SB, Zarei K. Effects of cochlear implantation on auditory, language and speech skills of children with and without auditory neuropathy spectrum disorder. Koomesh 2013; 15: 59-66. (Persian).
8. [8] Sharifian Z, Shahmahmood TM, Haresabadi F. A review of the evidence for the beginning of language learning in fetal life. J Para Sci Rehab (Persian).
9. [9] Haresabadi F, Shirazi TS. Phonological working memory and its relationship with language abilities in children with cochlear implants. Audiol 2014; 23: 1-13.
10. [10] Boons T, De Raeve L, Langereis M, Peeraer L, Wouters J, Van Wieringen A. Expressive vocabulary, morphology, syntax and narrative skills in profoundly deaf children after early cochlear implantation. Res Dev Disabil 2013; 34: 2008-2022. [DOI:10.1016/j.ridd.2013.03.003] [PMID]
11. [11] Geers AE, Nicholas JG, Sedey AL. Language Skills of Children with Early Cochlear Implantation. Ear Hear 2003; 24: 46S-58S. [DOI:10.1097/01.AUD.0000051689.57380.1B] [PMID]
12. [12] Richter B, Eißele S, Laszig R, Löhle E. Receptive and expressive language skills of 106 children with a minimum of 2 years' experience in hearing with a cochlear implant. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002; 64: 111-125. [DOI:10.1016/S0165-5876(02)00037-X]
13. [13] Caselli MC, Rinaldi P, Varuzza C, Giuliani A, Burdo S. Cochlear implant in the second year of life: Lexical and grammatical outcomes. J Speech Lang Hear Res 2012; 55: 382-394. [DOI:10.1044/1092-4388(2011/10-0248)]
14. [14] Svirsky MA, Robbins AM, Kirk KI, Pisoni DB, Miyamoto RT. Language development in profoundly deaf children with cochlear implants. Psychol Sci 2000; 11: 153-158. [DOI:10.1111/1467-9280.00231] [PMID] [PMCID]
15. [15] Szagun G. Language acquisition in young German-speaking children with cochlear implants: individual differences and implications for conceptions of a 'sensitive phase'. Audiol Neurootol 2001; 6: 288-297. [DOI:10.1159/000046134] [PMID]
16. [16] Faes J, Gillis J, Gillis S. Syntagmatic and paradigmatic development of cochlear implanted children in comparison with normally hearing peers up to age 7. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015; 79: 1533-1540. [DOI:10.1016/j.ijporl.2015.07.005] [PMID]
17. [17] Spencer LJ, Barker BA, Tomblin JB. Exploring the language and literacy outcomes of pediatric cochlear implant users. Ear Hear 2003; 24: 236. [DOI:10.1097/01.AUD.0000069231.72244.94] [PMID] [PMCID]
18. [18] Geren J, Snedeker J. Syntactic and lexical development in children with cochlear implants [dissertation]. Cambridge (MA): Harvard Univ 2009; 1-35.
19. [19] Hammer A. The acquisition of verbal morphology in cochlear-implanted and specific language impaired children [dissertation]. The Netherlands, Utrecht (LOT): Leiden Univ 2010.
20. [20] Le Normand MT, Ouellet C, Cohen H. Productivity of lexical categories in French-speaking children with cochlear implants. Brain Cogn 2003; 53: 257-262. [DOI:10.1016/S0278-2626(03)00122-2]
21. [21] Wolff K. An analysis of grammatical errors by children with cochlear implants. (Unpublished master's thesis). St. Louis (MO): Washington Univ 2011.
22. [22] Nittrouer S, Sansom E, Low K, Rice C, Caldwell-Tarr A. Language structures used by kindergartners with cochlear implants: relationship to phonological awareness, lexical knowledge and hearing loss. Ear Hear 2014; 35: 506. [DOI:10.1097/AUD.0000000000000051] [PMID] [PMCID]
23. [23] Guo LY, Spencer LJ, Tomblin JB. Acquisition of tense marking in English-speaking children with cochlear implants: A longitudinal study. J Deaf Stud Deaf Educ 2013; 18: 187-205. [DOI:10.1093/deafed/ens069] [PMID] [PMCID]
24. [24] Mandal JC, Kumar S, Roy S. Comparison of auditory comprehension skills in children with cochlear implant and typically developing children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 91: 113-120. [DOI:10.1016/j.ijporl.2016.10.009] [PMID]
25. [25] Golestani SD, Jalilevand N, Kamali M. A comparison of morpho-syntactic abilities in deaf children with cochlear implant and 5-year-old normal-hearing children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2018; 110: 27-30. [DOI:10.1016/j.ijporl.2018.04.019] [PMID]
26. [26] Rahimi M, Sadighi F, Razeghi S. A comparison of linguistic skills between Persian cochlear implant and normal hearing children. Iran Rehab J 2013; 11: 11-19.
27. [27] Soleymani Z, Mahmoodabadi N, Nouri MM. Language skills and phonological awareness in children with cochlear implants and normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 83: 16-21. [DOI:10.1016/j.ijporl.2016.01.013] [PMID]
28. [28] Hassanzadeh S, Minaei A. Adaptation and normalization of Persian language development test for Persian language children in Tehran. Res Except Child 2001; 1: 119-135.
29. [29] Jalilevan N. A review on the speech and language development of deaf children who receive cochlear implantation. J Res Rehabil Sci 2013; 9: 1323-1332.
30. [30] Haresabadi F, Shirazi TS. Phonological working memory and auditory processing speed in children with specific language impairment. Audiol 2015; 23: 32-44.
31. [1] Yorgun M, Sürmelioğlu Ö, Tuncer Ü, Tarkan Ö, Özdemir S, Çekiç E, et al. Quality of life in pediatric cochlear implantations. J Int Adv Otol 2015; 11: 218-221. [DOI:10.5152/iao.2015.730] [PMID]
32. [2] Young GA, Killen DH. Receptive and expressive language skills of children with five years of experience using a cochlear implant. Ann Otol Rhinol Laryngol 2002; 111: 802-810. [DOI:10.1177/000348940211100908] [PMID]
33. [3] hashemi Sb, monshizadeh L, alipour A. Effects of cochlear implantation and associated rehabilitation services on the development of verbal and non-verbal intelligence of 6-9 years old deaf children with cochlear implants. Koomesh 2011; 13: 93-99. (Persian).
34. [4] Schramm B, Bohnert A, Keilmann A. Auditory, speech and language development in young children with cochlear implants compared with children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 74: 812-819. [DOI:10.1016/j.ijporl.2010.04.008] [PMID]
35. [5] Geers AE, Sedey AL. Language and verbal reasoning skills in adolescents with 10 or more years of cochlear implant experience. Ear Hear 2011; 32: 39S-48S. [DOI:10.1097/AUD.0b013e3181fa41dc] [PMID] [PMCID]
36. [6] Tobey EA, Thal D, Niparko JK, Eisenberg LS, Quittner AL, Wang N-Y, et al. Influence of implantation age on school-age language performance in pediatric cochlear implant users. Int J Audiol 2013; 52: 219-229. [DOI:10.3109/14992027.2012.759666] [PMID] [PMCID]
37. [7] Omidvar S, Jafari Z, Hashemi SB, Zarei K. Effects of cochlear implantation on auditory, language and speech skills of children with and without auditory neuropathy spectrum disorder. Koomesh 2013; 15: 59-66. (Persian).
38. [8] Sharifian Z, Shahmahmood TM, Haresabadi F. A review of the evidence for the beginning of language learning in fetal life. J Para Sci Rehab (Persian).
39. [9] Haresabadi F, Shirazi TS. Phonological working memory and its relationship with language abilities in children with cochlear implants. Audiol 2014; 23: 1-13.
40. [10] Boons T, De Raeve L, Langereis M, Peeraer L, Wouters J, Van Wieringen A. Expressive vocabulary, morphology, syntax and narrative skills in profoundly deaf children after early cochlear implantation. Res Dev Disabil 2013; 34: 2008-2022. [DOI:10.1016/j.ridd.2013.03.003] [PMID]
41. [11] Geers AE, Nicholas JG, Sedey AL. Language Skills of Children with Early Cochlear Implantation. Ear Hear 2003; 24: 46S-58S. [DOI:10.1097/01.AUD.0000051689.57380.1B] [PMID]
42. [12] Richter B, Eißele S, Laszig R, Löhle E. Receptive and expressive language skills of 106 children with a minimum of 2 years' experience in hearing with a cochlear implant. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002; 64: 111-125. [DOI:10.1016/S0165-5876(02)00037-X]
43. [13] Caselli MC, Rinaldi P, Varuzza C, Giuliani A, Burdo S. Cochlear implant in the second year of life: Lexical and grammatical outcomes. J Speech Lang Hear Res 2012; 55: 382-394. [DOI:10.1044/1092-4388(2011/10-0248)]
44. [14] Svirsky MA, Robbins AM, Kirk KI, Pisoni DB, Miyamoto RT. Language development in profoundly deaf children with cochlear implants. Psychol Sci 2000; 11: 153-158. [DOI:10.1111/1467-9280.00231] [PMID] [PMCID]
45. [15] Szagun G. Language acquisition in young German-speaking children with cochlear implants: individual differences and implications for conceptions of a 'sensitive phase'. Audiol Neurootol 2001; 6: 288-297. [DOI:10.1159/000046134] [PMID]
46. [16] Faes J, Gillis J, Gillis S. Syntagmatic and paradigmatic development of cochlear implanted children in comparison with normally hearing peers up to age 7. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015; 79: 1533-1540. [DOI:10.1016/j.ijporl.2015.07.005] [PMID]
47. [17] Spencer LJ, Barker BA, Tomblin JB. Exploring the language and literacy outcomes of pediatric cochlear implant users. Ear Hear 2003; 24: 236. [DOI:10.1097/01.AUD.0000069231.72244.94] [PMID] [PMCID]
48. [18] Geren J, Snedeker J. Syntactic and lexical development in children with cochlear implants [dissertation]. Cambridge (MA): Harvard Univ 2009; 1-35.
49. [19] Hammer A. The acquisition of verbal morphology in cochlear-implanted and specific language impaired children [dissertation]. The Netherlands, Utrecht (LOT): Leiden Univ 2010.
50. [20] Le Normand MT, Ouellet C, Cohen H. Productivity of lexical categories in French-speaking children with cochlear implants. Brain Cogn 2003; 53: 257-262. [DOI:10.1016/S0278-2626(03)00122-2]
51. [21] Wolff K. An analysis of grammatical errors by children with cochlear implants. (Unpublished master's thesis). St. Louis (MO): Washington Univ 2011.
52. [22] Nittrouer S, Sansom E, Low K, Rice C, Caldwell-Tarr A. Language structures used by kindergartners with cochlear implants: relationship to phonological awareness, lexical knowledge and hearing loss. Ear Hear 2014; 35: 506. [DOI:10.1097/AUD.0000000000000051] [PMID] [PMCID]
53. [23] Guo LY, Spencer LJ, Tomblin JB. Acquisition of tense marking in English-speaking children with cochlear implants: A longitudinal study. J Deaf Stud Deaf Educ 2013; 18: 187-205. [DOI:10.1093/deafed/ens069] [PMID] [PMCID]
54. [24] Mandal JC, Kumar S, Roy S. Comparison of auditory comprehension skills in children with cochlear implant and typically developing children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 91: 113-120. [DOI:10.1016/j.ijporl.2016.10.009] [PMID]
55. [25] Golestani SD, Jalilevand N, Kamali M. A comparison of morpho-syntactic abilities in deaf children with cochlear implant and 5-year-old normal-hearing children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2018; 110: 27-30. [DOI:10.1016/j.ijporl.2018.04.019] [PMID]
56. [26] Rahimi M, Sadighi F, Razeghi S. A comparison of linguistic skills between Persian cochlear implant and normal hearing children. Iran Rehab J 2013; 11: 11-19.
57. [27] Soleymani Z, Mahmoodabadi N, Nouri MM. Language skills and phonological awareness in children with cochlear implants and normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 83: 16-21. [DOI:10.1016/j.ijporl.2016.01.013] [PMID]
58. [28] Hassanzadeh S, Minaei A. Adaptation and normalization of Persian language development test for Persian language children in Tehran. Res Except Child 2001; 1: 119-135.
59. [29] Jalilevan N. A review on the speech and language development of deaf children who receive cochlear implantation. J Res Rehabil Sci 2013; 9: 1323-1332.
60. [30] Haresabadi F, Shirazi TS. Phonological working memory and auditory processing speed in children with specific language impairment. Audiol 2015; 23: 32-44.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

seyedhosseini S S, Aqayi F, Rahmani S, Maleki Shahmahmood T, Haresabadi F, Tayarani Nezhad H. Comparison of the high-frequency morpho-syntactic structures of cochlear implant children and children with normal hearing aged 4-6 years. koomesh. 2020; 22 (1) :85-91
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5544-fa.html

سیدحسینی سیده سپیده، آقایی فاطمه، رحمانی شیما، مالکی شاه محمود تکتم، حارث آبادی فاطمه، طیرانی نیک نژاد حمید. مقایسه پربسامدترین ساخت‌های صرفی- نحوی در کودکان کاشت حلزون شده و کودکان شنوای طبیعی 6-4 ساله. كومش. 1398; 22 (1) :85-91

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5544-fa.htmlجلد 22، شماره 1 - ( زمستان 1398: 1-201 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4106