اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 22، شماره 1 - ( زمستان 1398: 1-201 1398 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 33-40 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر سیاه‌دانه بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
سمانه مسکنی ، مهین تفضلی ، حسن رخشنده ، حبیب الله اسماعیلی
چکیده:   (1060 مشاهده)
هدف: سندرم قبل از قاعدگی به وجود سیکلیک علائم رفتاری و جسمانی که بر برخی از زنان تاثیر می‌گذارد، اشاره می‌کند. پیدا کردن یک روش مؤثر و ایمن برای درمان سندرم قبل از قاعدگی همیشه نگرانی جدی بوده است، بیش‌تر از 95 درصد زنان جوان و میانسال را گرفتار می‌کند و در 2 تا 10 درصد به اندازه کافی شدید است که بر روی سبک زندگی و شغل آن‌ها تاثیر دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کپسول سیاه‌دانه بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بر روی 84 نفر از دانشجویان دارای علائم سندرم قبل از قاعدگی ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396 انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله کپسول خوراکی حاوی 500 میلی‌گرم سیاه‌دانه و گروه کنترل کپسول دارونما سه بار در روز از 7 روز قبل از شروع خونریزی قاعدگی تا 3 روز اول خونریزی قاعدگی به مدت 2 سیکل قاعدگی دریافت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها فرم تقویم رخدادهای قبل از قاعدگی بود. شدت علائم یک و دو ماه پس از مداخله با قبل از مداخله و با گروه کنترل مقایسه شد.
یافتهها: در این پژوهش شدت کلی علائم سندرم قبل از قاعدگی بعد از مصرف کپسول سیاه‌دانه در پایان ماه اول و دوم در گروه مداخله کاهش معنی‌داری نسبت به گروه کنترل داشت (001/0P<).
نتیجهگیری: نتایج نشان داد کپسول سیاه‌دانه شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی را کاهش می‌دهد، لذا می‌توان استفاده از آن را در درمان این مشکل شایع توصیه نمود.

واژه‌های کلیدی: سندرم پیش قاعدگی، سیاه‌دانه، درمانهای مکمل
متن کامل [PDF 794 kb]   (160 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۳ | پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
فهرست منابع
1. [1] Câmara RD, Köhler CA, Frey BN, Hyphantis TN, Carvalho AF. Validation of the Brazilian portuguese version of the premenstrual symptoms screening Tool (PSST) and association of PSST scores with health-related quality of life. Braz J Psychiatry 2017; 39: 140-146. [DOI:10.1590/1516-4446-2016-1953] [PMID]
2. [2] Marc A, Speroff L. Clinical gynecologic endocrinilogy and infertility. 8th ed. USA: Williams & Wilkins; c2011, part 1, 567-578.
3. [3] Zarei Z, Bazzazian S. The relationship between premenstrual syndrome disorder, stress and quality of life in female students. Iran J Psychiat Nurs 2015; 2: 49-58. (Persian).
4. [4] Masoumi SZ, Ataollahi M, Oshvandi K. Effect of combined use of calcium and vitamin B6 on premenstrual syndrome symptoms: a randomized clinical trial. J Caring Sci 2016; 5: 67-73. [DOI:10.15171/jcs.2016.007] [PMID] [PMCID]
5. [5] Takeda T, Tasaka K, Sakata M, Murata Y. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in Japanese women. Arch Womens Ment Health 2006; 9: 209-212. [DOI:10.1007/s00737-006-0137-9] [PMID]
6. [6] Borenstein J, Chiou CF, Dean B, Wong J, Wade S. Estimating direct and indirect costs of premenopausal syndrome. J Occup Environ 2005; 47: 26-33. [DOI:10.1097/01.jom.0000150209.44312.d1] [PMID]
7. [7] Shakeri Z. The relationship of lifestyle and attachmentstyle with premenstrual syndrome in Mashhad medical university student 2013. [dissertation]. Mashhad Univ Med Sci 1392; 10. (Persian).
8. [8] Milewicz A, Jedrzejuk D. Premenstrual syndrome: from etiology to treatment. Maturitas 2006; 55: S47-54. [DOI:10.1016/j.maturitas.2006.06.016]
9. [9] Siahbazi S, Behboudi-Gandevani S, Moghaddam-Banaem L, Montazeri A. Effect of zinc sulfate supplementation on premenstrual syndrome and health‐related quality of life: Clinical randomized controlled trial. J Obstet Gynaecol Res 2017; 43: 887-894. [DOI:10.1111/jog.13299] [PMID]
10. [10] Rosenfeld R, Livne D, Nevo O, Dayan L, Milloul V, Lavi S, Jacob G. Hormonal and volume dysregulation in women with premenstrual syndrome. Hypertension 2008; 51: 1225-1230. [DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.107136] [PMID]
11. [11] Verma RK CD, Pandey AK. Review on treatment of premenstrual syndrome: from conventional to alternative approach. J Basic Clin Physiol Pharmaco 2014; 25: 319-327. [DOI:10.1515/jbcpp-2013-0072]
12. [12] Levin AM. Pre-menstrual syndrome: a new concept in its pathogenesis and treatment. Med Hypotheses 2004; 36: 130-132. [DOI:10.1016/S0306-9877(03)00239-1]
13. [13] Steege JF, Blumenthal JA. Effects of aerobic exercise on premenstrual symptoms in middle-aged women: a preliminary study. J Psychosom Res 1993; 37: 127-123. [DOI:10.1016/0022-3999(93)90079-U]
14. [14] Fallah H, Mohtashami R. A review of the pharmacological effects of Nigella sativa. J Med Plants 1390; 10: 1-14. (Persian).
15. [15] Bin Sayeed MS, Shams T, Fahim Hossain S, Rahman MR, Mostofa A, Fahim Kadir M, et al. Seeds modulate mood, anxiety and cognition in healthy adolescent males. J Ethnopharmacol 2014; 152: 156-162. [DOI:10.1016/j.jep.2013.12.050] [PMID]
16. [16] Parhizkarsup S, Latiffsup LA, Rahmansup SA, Dollahsup MA, Parichehr H. Assessing estrogenic activity of Nigella sativa in ovariectomized rats using vaginal cornification assay. African J Pharmacy Pharmacol 2011; 5: 137-142. [DOI:10.5897/AJPP10.276]
17. [17] Valizadeh NA, Zakeri HR, Shafiee A, Sarkheil P, Heshmat RA, Larijani B. The effect of nigella sativa extract on biochemical bone markers in osteopenic postmenopausal women. Iran J Endocrinol Metab 2009; 10: 571-580.
18. [18] Mehnazadeh Falahieh F. Comparison of the effects of Nigella sativa and Mefenamic acid on primary dysmenorrhea. [dissertation]. Mashhad Univ Med Sci 1394. (Persian).
19. [19] Mohammad Azam. Great elixir, Volume 3: 658-697.
20. [20] Haywood A, Slade P, King H. Assessing the assessment measures for menstrual cycle symptoms: a guide for researchers and clinicians. J Psychosom Res 2002; 52: 223-237. [DOI:10.1016/S0022-3999(02)00297-0]
21. [21] C JE. modern management of Premenstrual syndrome. Women mental health. 2005;7(4).
22. [22] Ali BH, Blunden G, Tanira MO, Nemmar A. Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): a review of recent research. Food Chem Toxicol 2008; 46: 409-420. [DOI:10.1016/j.fct.2007.09.085] [PMID]
23. [23] Girman A, Lee R, Kligler B. An integrative medicine approach to premenstrual syndrome. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: S56-65. [DOI:10.1067/mob.2003.403] [PMID]
24. [24] Aqel M, Shaheen R. Effects of the volatile oil of Nigella sativa seeds on the uterine smooth muscle of rat and guinea pig. J Ethnopharmacol 1996; 52: 23-26. [DOI:10.1016/0378-8741(95)01330-X]
25. [25] Al-Ghamdi MS. The anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity of Nigella sativa. J Ethnopharmacol 2001; 76: 45-48. [DOI:10.1016/S0378-8741(01)00216-1]
26. [26] Tamadonfard Z, Sepehrara L, Johari H. The effect of nigella sativa extract on learning and spatial memory of adult male rats. J Jahrom Univ Med Sci 2014; 12: 27-36. (Persian). [DOI:10.29252/jmj.12.1.27]
27. [27] Rahman M, Yang DK, Kim GB, Lee SJ, Kim SJ. Nigella sativa seed extract attenuates the fatigue induced by exhaustive swimming in rats. Biomed Rep 2017; 6: 468-474. [DOI:10.3892/br.2017.866] [PMID] [PMCID]
28. [28] Fathizadeh S, Amani R, Haghighizadeh MH, Hormozi R. Comparison of serum zinc concentrations and body antioxidant status between young women with premenstrual syndrome and normal controls: A case-control study. Int J Reprod Biomed (Yazd) 2016; 14: 699-704. (Persian). [DOI:10.29252/ijrm.14.11.699]
29. [29] Tofighiyan T, Kooshki A, Rakhshani MH. The effects of omega-3 fatty acids on premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infert 2013; 15: 23-28.
30. [30] Collins A, Cerin A, Coleman G, Landgren BM. Essential fatty acids in the treatment of premenstrual syndrome. Obstet Gynecol 1993; 81: 93-98.
31. [31] Shah Hosseini Z, Danesh MM, Amin GH, SalehiSormaghi MH, Abedian K. Double blind study of anti-primary dysmenorrhea effects of Vitagnus. J Mazendaran Univ Med Sci 2005; 16: 15-21. (Persian).
32. [1] Câmara RD, Köhler CA, Frey BN, Hyphantis TN, Carvalho AF. Validation of the Brazilian portuguese version of the premenstrual symptoms screening Tool (PSST) and association of PSST scores with health-related quality of life. Braz J Psychiatry 2017; 39: 140-146. [DOI:10.1590/1516-4446-2016-1953] [PMID]
33. [2] Marc A, Speroff L. Clinical gynecologic endocrinilogy and infertility. 8th ed. USA: Williams & Wilkins; c2011, part 1, 567-578.
34. [3] Zarei Z, Bazzazian S. The relationship between premenstrual syndrome disorder, stress and quality of life in female students. Iran J Psychiat Nurs 2015; 2: 49-58. (Persian).
35. [4] Masoumi SZ, Ataollahi M, Oshvandi K. Effect of combined use of calcium and vitamin B6 on premenstrual syndrome symptoms: a randomized clinical trial. J Caring Sci 2016; 5: 67-73. [DOI:10.15171/jcs.2016.007] [PMID] [PMCID]
36. [5] Takeda T, Tasaka K, Sakata M, Murata Y. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in Japanese women. Arch Womens Ment Health 2006; 9: 209-212. [DOI:10.1007/s00737-006-0137-9] [PMID]
37. [6] Borenstein J, Chiou CF, Dean B, Wong J, Wade S. Estimating direct and indirect costs of premenopausal syndrome. J Occup Environ 2005; 47: 26-33. [DOI:10.1097/01.jom.0000150209.44312.d1] [PMID]
38. [7] Shakeri Z. The relationship of lifestyle and attachmentstyle with premenstrual syndrome in Mashhad medical university student 2013. [dissertation]. Mashhad Univ Med Sci 1392; 10. (Persian).
39. [8] Milewicz A, Jedrzejuk D. Premenstrual syndrome: from etiology to treatment. Maturitas 2006; 55: S47-54. [DOI:10.1016/j.maturitas.2006.06.016]
40. [9] Siahbazi S, Behboudi-Gandevani S, Moghaddam-Banaem L, Montazeri A. Effect of zinc sulfate supplementation on premenstrual syndrome and health‐related quality of life: Clinical randomized controlled trial. J Obstet Gynaecol Res 2017; 43: 887-894. [DOI:10.1111/jog.13299] [PMID]
41. [10] Rosenfeld R, Livne D, Nevo O, Dayan L, Milloul V, Lavi S, Jacob G. Hormonal and volume dysregulation in women with premenstrual syndrome. Hypertension 2008; 51: 1225-1230. [DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.107136] [PMID]
42. [11] Verma RK CD, Pandey AK. Review on treatment of premenstrual syndrome: from conventional to alternative approach. J Basic Clin Physiol Pharmaco 2014; 25: 319-327. [DOI:10.1515/jbcpp-2013-0072]
43. [12] Levin AM. Pre-menstrual syndrome: a new concept in its pathogenesis and treatment. Med Hypotheses 2004; 36: 130-132. [DOI:10.1016/S0306-9877(03)00239-1]
44. [13] Steege JF, Blumenthal JA. Effects of aerobic exercise on premenstrual symptoms in middle-aged women: a preliminary study. J Psychosom Res 1993; 37: 127-123. [DOI:10.1016/0022-3999(93)90079-U]
45. [14] Fallah H, Mohtashami R. A review of the pharmacological effects of Nigella sativa. J Med Plants 1390; 10: 1-14. (Persian).
46. [15] Bin Sayeed MS, Shams T, Fahim Hossain S, Rahman MR, Mostofa A, Fahim Kadir M, et al. Seeds modulate mood, anxiety and cognition in healthy adolescent males. J Ethnopharmacol 2014; 152: 156-162. [DOI:10.1016/j.jep.2013.12.050] [PMID]
47. [16] Parhizkarsup S, Latiffsup LA, Rahmansup SA, Dollahsup MA, Parichehr H. Assessing estrogenic activity of Nigella sativa in ovariectomized rats using vaginal cornification assay. African J Pharmacy Pharmacol 2011; 5: 137-142. [DOI:10.5897/AJPP10.276]
48. [17] Valizadeh NA, Zakeri HR, Shafiee A, Sarkheil P, Heshmat RA, Larijani B. The effect of nigella sativa extract on biochemical bone markers in osteopenic postmenopausal women. Iran J Endocrinol Metab 2009; 10: 571-580.
49. [18] Mehnazadeh Falahieh F. Comparison of the effects of Nigella sativa and Mefenamic acid on primary dysmenorrhea. [dissertation]. Mashhad Univ Med Sci 1394. (Persian).
50. [19] Mohammad Azam. Great elixir, Volume 3: 658-697.
51. [20] Haywood A, Slade P, King H. Assessing the assessment measures for menstrual cycle symptoms: a guide for researchers and clinicians. J Psychosom Res 2002; 52: 223-237. [DOI:10.1016/S0022-3999(02)00297-0]
52. [21] C JE. modern management of Premenstrual syndrome. Women mental health. 2005;7(4).
53. [22] Ali BH, Blunden G, Tanira MO, Nemmar A. Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): a review of recent research. Food Chem Toxicol 2008; 46: 409-420. [DOI:10.1016/j.fct.2007.09.085] [PMID]
54. [23] Girman A, Lee R, Kligler B. An integrative medicine approach to premenstrual syndrome. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: S56-65. [DOI:10.1067/mob.2003.403] [PMID]
55. [24] Aqel M, Shaheen R. Effects of the volatile oil of Nigella sativa seeds on the uterine smooth muscle of rat and guinea pig. J Ethnopharmacol 1996; 52: 23-26. [DOI:10.1016/0378-8741(95)01330-X]
56. [25] Al-Ghamdi MS. The anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity of Nigella sativa. J Ethnopharmacol 2001; 76: 45-48. [DOI:10.1016/S0378-8741(01)00216-1]
57. [26] Tamadonfard Z, Sepehrara L, Johari H. The effect of nigella sativa extract on learning and spatial memory of adult male rats. J Jahrom Univ Med Sci 2014; 12: 27-36. (Persian). [DOI:10.29252/jmj.12.1.27]
58. [27] Rahman M, Yang DK, Kim GB, Lee SJ, Kim SJ. Nigella sativa seed extract attenuates the fatigue induced by exhaustive swimming in rats. Biomed Rep 2017; 6: 468-474. [DOI:10.3892/br.2017.866] [PMID] [PMCID]
59. [28] Fathizadeh S, Amani R, Haghighizadeh MH, Hormozi R. Comparison of serum zinc concentrations and body antioxidant status between young women with premenstrual syndrome and normal controls: A case-control study. Int J Reprod Biomed (Yazd) 2016; 14: 699-704. (Persian). [DOI:10.29252/ijrm.14.11.699]
60. [29] Tofighiyan T, Kooshki A, Rakhshani MH. The effects of omega-3 fatty acids on premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infert 2013; 15: 23-28.
61. [30] Collins A, Cerin A, Coleman G, Landgren BM. Essential fatty acids in the treatment of premenstrual syndrome. Obstet Gynecol 1993; 81: 93-98.
62. [31] Shah Hosseini Z, Danesh MM, Amin GH, SalehiSormaghi MH, Abedian K. Double blind study of anti-primary dysmenorrhea effects of Vitagnus. J Mazendaran Univ Med Sci 2005; 16: 15-21. (Persian).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Maskani S, Tafazoli M, Rakhshandeh H, Esmaily H. Effect of Nigella sativa seeds on the severity of symptoms of premenstrual syndrome: A randomized clinical trial. koomesh. 2020; 22 (1) :33-40
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5385-fa.html

مسکنی سمانه، تفضلی مهین، رخشنده حسن، اسماعیلی حبیب الله. بررسی تاثیر سیاه‌دانه بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. كومش. 1398; 22 (1) :33-40

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5385-fa.htmlجلد 22، شماره 1 - ( زمستان 1398: 1-201 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4106