اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 22، شماره 1 - ( زمستان 1398: 1-201 1398 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 60-66 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تاثیر رایحه درمانی و حمام آبگرم پا بر درد لیبر زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
نسیمه ستایش ولی‌پور ، معصومه خیرخواه ، زهرا امیرخاانزاده باراندوزی ، لیلا نیستانی سامانی
چکیده:   (515 مشاهده)
هدف: درد زایمان یکی از شدیدترین دردهایی است که زنان تجربه می‌کنند. رایحه درمانی و حمام پا از روش‌های رایج کاهش درد زایمان می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر رایحه‌درمانی به شیوه استنشاق اسانس گل‌محمدی همراه با حمام پا و حمام آب‌گرم پا به تنهایی بر شدت درد زایمان زنان نخست‌زا انجام شد.
مواد و روشها: این یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی است که در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران سال 1391، بر روی120 زن نخست‌زای داوطلب زایمان فیزیولوژیک انجام شد. افراد به روش گمارش تصادفی ساده در یکی از دو گروه مداخله (گروه حمام پا به همراه استنشاق اسانس گل‌محمدی و گروه حمام آب‌گرم پا) و گروه کنترل (مراقبت‌های روتین لیبر) قرار گرفتند. مداخلات در هر دو گروه آزمون به مدت 10 دقیقه، یک‌بار در ابتدای فاز فعال و بار دوم در ابتدای فاز انتقالی انجام شد. درد، هر 30 دقیقه در طول مرحله فعال لیبر با مقیاس بصری-عددی سنجیده شد. پس از جمع‌آوری و استخراج داده‌ها، مقایسه آماری با استفاده از برنامه spss ویرایش 16 انجام شد و 05/0 p< معنی‌دار در نظر گرفته شد. سپس داده‌ها با آزمون‌های آماری کای دو، دقیق فیشر، آنالیز واریانس، کروسکال والیس و تعیبی شفه آنالیز شد.
یافتهها: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که میانگین شدت درد در گروه‌های مداخله در ابتدای فاز فعال لیبر و مرحله فعال زایمان به‌طور معنی‌داری کم‌تر از گروه کنترل بوده است (001/0p<). در حالی که میانگین شدت درد در مرحله فار انتقالی تنها در گروه استنشاق و حمام پا با اسانس گل‌محمدی کم‌تر از گروه‌های حمام آب‌گرم پا به تنهایی و کنترل بوده است.
نتیجهگیری: رایحه درمانی به روش استنشاق و حمام پا با اسانس گل‌محمدی و حمام آب‌گرم پا به تنهایی می‌تواند در طی زایمان فیزیولوژیک باعث کاهش درک درد زایمان شود.
 
واژه‌های کلیدی: رایحه‌درمانی، حمام پا، درد زایمان، گل سرخ
متن کامل [PDF 689 kb]   (161 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
فهرست منابع
1. [1] Amiri Farahani L, Abbasi Shavazi MJ. Caesarean section change trends in Iran and some demographic factors associated with them in the past three decades. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2: 127-134. (Persian).
2. [2] De La Brière A. Causes of pain in obstetrics 2013; 778: 8-15. [DOI:10.1016/j.soin.2013.07.014]
3. [3] Lowe Nk. The nature of labor pain. AJOG 2002; 186: 16-24. https://doi.org/10.1067/mob.2002.121427 [DOI:10.1016/S0002-9378(02)70179-8] [PMID]
5. [4] Mirzaei F, Wine SA, Kaviani M, Rajai S. Changes in plasma cortisol and serotonin and decreased anxiety levels during labor in nulliparous women after smelling Lavender essence. Univ Magazine 2010; 16: 245-254. (Persian).
6. [5] Vakilian K, Keramat A, Mousavi A, Shariati M, Ajami M, Attarha M. The effect of lavender oil inhalation on labor pain. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14: 34-40. (Persian).
7. [6] Steflitsch W, Steflitsch M. Clinical aromatherapy practicing medicine. J Men's Health 2008; 5: 74-85. [DOI:10.1016/j.jomh.2007.11.001]
8. [7] Kheirkhah M, Setayesh Vali Pour N, Neisani L, Haghani H. Comparing the effects of aromatherapy with rose oils and warm foot bath on anxiety in the first stage of labor in nulliparous women. Iran Red Crescent Med J 2014; 16: e14455. [DOI:10.5812/ircmj.14455] [PMID] [PMCID]
9. [8] Saeki y. The effect of foot-bath with or without the essential oil of lavender on the autonomic nervous system: a randomized trial. Complement Ther Med 2000; 8: 2-7. [DOI:10.1016/S0965-2299(00)90703-9]
10. [9] Miyazato K, Matsukawa K. Decreased cardiac parasympathetic nerve activity of pregnant women during foot baths. Jpn J Nurs Sci 2010; 7: 65-75. [DOI:10.1111/j.1742-7924.2010.00136.x] [PMID]
11. [10] Yamamoto K, Nagata S. Physiological and psychological evaluation of the wrapped footbath as a complementary nursing therapy to induce relaxation in hospitalized patient with incurable cancer: a pilot study. International university of health and welfare. Cancer Nurs 2011; 34: 185-192. [DOI:10.1097/NCC.0b013e3181fe4d2d] [PMID]
12. [11] Benfield RD, Herman J, Katz VL, Wilson SP, Davis JM. Hydrotherapy in labor. Res Nurs Health 2001; 24: 57-67. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/1098-240X(200102)24:13.0.CO;2-J]
13. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/1098-240X(200102)24:13.0.CO;2-J]
14. [12] Rakhshandah H, Hosseini M. Potentiation of pentobarbital hypnosis by rosa damascena in mice. Indian J Exp Biol 2006; 44: 910-912.
15. [13] Umezu T, Ito H, Nagano K, Yamakoshi M, Oouchi H, Sakaniwa M, Morita M. Anticonflict effects of rose oil and identification of its active constituents. Life Sci 2002; 72: 91-102. [DOI:10.1016/S0024-3205(02)02197-5]
16. [14] Burn E, Blamey C, Steven J. An investigation in to the use of aromatherapy in intrapartum midwifery practice. J Altern Complement Med 2000; 6: 141-147. [DOI:10.1089/acm.2000.6.141] [PMID]
17. [15] Sefidkon F, Akbari Z, Assareh MH, Bakhshi Khaniki Gh. Comparison of quantity and quality of aromatic compounds from Rosa damascene mill. by different extraction methods. Iran J Med Aromatic Plants 2006; 22: 351-365. (Persian).
18. [16] Kheirkhah M, Valipour NS, Neisani L, Haghani H. A Controlled trial of the effect of aromatherapy on birth outcomes using "Rose essential oil" inhalation and foot bath. J Midwifery Reprod Health 2013; 2: 77-82. (Persian).
19. [17] Roozbahani N, Attarha M, Akbari Torkestani N, Amiri Farahani L, Heidari T. The effect of rose water aromatherapy on reducing labor pain in primiparous women. Complement Med J facul Nurs Midwifery 2015; 1: 1042-1053. (Persian).
20. [18] Caroline AS, Carmel TC, Caroline AC. Aromatherapy for pain management in labor. Cochrane Database Syst Rev 2011; 7: CD009215.
21. [19] Ghiasi A, Hasani M, Mollaahmadi L, Hashemzadeh M, Haseli A. The effect of aromatherapy on labor Pain relief: a systematic review of clinical trials. 2017; 20: 89-105. (Persian).
22. [20] A nationalGuide of obstetric services. Iran's Ministry of Health and Medical Education. MaternityHealth Office, Family and population Health Office. Third edition. 2012.
23. [21] Myung-Haeng H, Namyoun C, Hyesung Y. Effects of delivery nursing care using essential oil on delivery response, anxiety during labor, and postpartum status anxiety. J Korean Acad Nurs 2002; 35: 1277-1284. [DOI:10.4040/jkan.2005.35.7.1277] [PMID]
24. [22] Kheirkhah M, Setayesh Valipour N, Neisani L, Haghani H. A controlled trial of the effect of aromatherapy on birth outcomes using, J Midwifery Reproduct Health 2014; 2: 77-82. (Persian).
25. [23] Setayesh Valipour N, Kheirkhah M, Neisani L, Haghani H. Comparison of the effects of aromatherapy with essential oils of damask rose and hot footbath on the first stage of labor anxiety in Nulliparous Women 2012; 2: 1-9. (Persian).
26. [24] Kheirkhah M, Setayesh Valipour N, Neisani Samani L, Haghani H. Effect of aromatherapy with essential damask rose oil on anxiety of the active phase of labor nulliparous women. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2013; 11. (Persian). [DOI:10.5812/ircmj.14455] [PMID] [PMCID]
27. [25] Emsile M, Campbell M, Walker K. Complementary therapies in a local healthcare setting. Part 1. Is there real public demand? Complement Ther Med 2008; 4: 39-42. [DOI:10.1016/S0965-2299(96)80054-9]
28. [26] Chang SC, Chou MM, Lin KC, Lin LC, Lin YL, Kuo SC. Effects of a pushing intervention on pain, fatigue and birthing experiences among Taiwanese women during the second stage of labor. Midwifery 2011; 27: 825-831. [DOI:10.1016/j.midw.2010.08.009] [PMID]
29. [27] Gagnier J, Boon H, Rochon P, Moher D, Barnes J, Bombardier C. Reporting randomized, controlled trials of herbal interventions: an elaborated CONSORT statement. Annal Int Med 2006; 144: 364-367. [DOI:10.7326/0003-4819-144-5-200603070-00013] [PMID]
30. [28] Ministry of Health and Medical Education. National guide of midwifery and birth services in mother friendly hospitals.1st ed. Tehran; Charsuye Honar Publisher 2006; 139-147. (Persian).
31. [29] Effati D Mohammad Alizadeh CS, Charandabi, Zarei S, Mohammadi A, Mirghafourvand M. Effect of Lavender cream with or without footbath on anxiety, stress and depression of women in postpartum. A Clin Randomized Controll Trial 2018; 20: 52-61. (Persian).
32. [30] Seraji A, Vakilian K. The comparison between the effects of aromatherapy with lavender and breathing techniques on the reduction of labor pain. Complement Med J 2011; 1: 34-41. (Persian).
33. [31] Vahaby S, Abedi P, Afshari P, Haghighizadeh M H, Zargani A. Effect of aromatherapy with rose water on pain severity of labor in nulliparous women: a random clinical trial study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2016; 14: 1049-1060. (Persian).
34. [32] Nourbakhsh S, Taavoni S. Effect of aromatherapy on labor pain: a randomized control trial study in bandarabbas, year 2010. Abstracts of the 20th European Congress of Psychiatry. 2012; 27: 1. [DOI:10.1016/S0924-9338(12)75077-0]
35. [33] Burns E, Zobbi V, Panzeri D, Oskrochi R, Regalia A. Aromatherapy in childbirth: a pilot amascene controlled trial. BJOG 2007; 114: 838-844. [DOI:10.1111/j.1471-0528.2007.01381.x] [PMID]
36. [34] Calvert I. Ginger: an essential oil for shortening labour? Pract Midwifery 2008; 8: 30-34.
37. [35] Barbosa da Silva F, Oliveira S, Cuce Nobre M. A randomized controlled trial evaluating the effect of immersion bath on labour pain. Midwifery 2009; 25: 286-294. [DOI:10.1016/j.midw.2007.04.006] [PMID]
38. [1] Amiri Farahani L, Abbasi Shavazi MJ. Caesarean section change trends in Iran and some demographic factors associated with them in the past three decades. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2: 127-134. (Persian).
39. [2] De La Brière A. Causes of pain in obstetrics 2013; 778: 8-15. [DOI:10.1016/j.soin.2013.07.014]
40. [3] Lowe Nk. The nature of labor pain. AJOG 2002; 186: 16-24. https://doi.org/10.1067/mob.2002.121427 [DOI:10.1016/S0002-9378(02)70179-8] [PMID]
42. [4] Mirzaei F, Wine SA, Kaviani M, Rajai S. Changes in plasma cortisol and serotonin and decreased anxiety levels during labor in nulliparous women after smelling Lavender essence. Univ Magazine 2010; 16: 245-254. (Persian).
43. [5] Vakilian K, Keramat A, Mousavi A, Shariati M, Ajami M, Attarha M. The effect of lavender oil inhalation on labor pain. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14: 34-40. (Persian).
44. [6] Steflitsch W, Steflitsch M. Clinical aromatherapy practicing medicine. J Men's Health 2008; 5: 74-85. [DOI:10.1016/j.jomh.2007.11.001]
45. [7] Kheirkhah M, Setayesh Vali Pour N, Neisani L, Haghani H. Comparing the effects of aromatherapy with rose oils and warm foot bath on anxiety in the first stage of labor in nulliparous women. Iran Red Crescent Med J 2014; 16: e14455. [DOI:10.5812/ircmj.14455] [PMID] [PMCID]
46. [8] Saeki y. The effect of foot-bath with or without the essential oil of lavender on the autonomic nervous system: a randomized trial. Complement Ther Med 2000; 8: 2-7. [DOI:10.1016/S0965-2299(00)90703-9]
47. [9] Miyazato K, Matsukawa K. Decreased cardiac parasympathetic nerve activity of pregnant women during foot baths. Jpn J Nurs Sci 2010; 7: 65-75. [DOI:10.1111/j.1742-7924.2010.00136.x] [PMID]
48. [10] Yamamoto K, Nagata S. Physiological and psychological evaluation of the wrapped footbath as a complementary nursing therapy to induce relaxation in hospitalized patient with incurable cancer: a pilot study. International university of health and welfare. Cancer Nurs 2011; 34: 185-192. [DOI:10.1097/NCC.0b013e3181fe4d2d] [PMID]
49. [11] Benfield RD, Herman J, Katz VL, Wilson SP, Davis JM. Hydrotherapy in labor. Res Nurs Health 2001; 24: 57-67. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/1098-240X(200102)24:13.0.CO;2-J]
50. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/1098-240X(200102)24:13.0.CO;2-J]
51. [12] Rakhshandah H, Hosseini M. Potentiation of pentobarbital hypnosis by rosa damascena in mice. Indian J Exp Biol 2006; 44: 910-912.
52. [13] Umezu T, Ito H, Nagano K, Yamakoshi M, Oouchi H, Sakaniwa M, Morita M. Anticonflict effects of rose oil and identification of its active constituents. Life Sci 2002; 72: 91-102. [DOI:10.1016/S0024-3205(02)02197-5]
53. [14] Burn E, Blamey C, Steven J. An investigation in to the use of aromatherapy in intrapartum midwifery practice. J Altern Complement Med 2000; 6: 141-147. [DOI:10.1089/acm.2000.6.141] [PMID]
54. [15] Sefidkon F, Akbari Z, Assareh MH, Bakhshi Khaniki Gh. Comparison of quantity and quality of aromatic compounds from Rosa damascene mill. by different extraction methods. Iran J Med Aromatic Plants 2006; 22: 351-365. (Persian).
55. [16] Kheirkhah M, Valipour NS, Neisani L, Haghani H. A Controlled trial of the effect of aromatherapy on birth outcomes using "Rose essential oil" inhalation and foot bath. J Midwifery Reprod Health 2013; 2: 77-82. (Persian).
56. [17] Roozbahani N, Attarha M, Akbari Torkestani N, Amiri Farahani L, Heidari T. The effect of rose water aromatherapy on reducing labor pain in primiparous women. Complement Med J facul Nurs Midwifery 2015; 1: 1042-1053. (Persian).
57. [18] Caroline AS, Carmel TC, Caroline AC. Aromatherapy for pain management in labor. Cochrane Database Syst Rev 2011; 7: CD009215.
58. [19] Ghiasi A, Hasani M, Mollaahmadi L, Hashemzadeh M, Haseli A. The effect of aromatherapy on labor Pain relief: a systematic review of clinical trials. 2017; 20: 89-105. (Persian).
59. [20] A nationalGuide of obstetric services. Iran's Ministry of Health and Medical Education. MaternityHealth Office, Family and population Health Office. Third edition. 2012.
60. [21] Myung-Haeng H, Namyoun C, Hyesung Y. Effects of delivery nursing care using essential oil on delivery response, anxiety during labor, and postpartum status anxiety. J Korean Acad Nurs 2002; 35: 1277-1284. [DOI:10.4040/jkan.2005.35.7.1277] [PMID]
61. [22] Kheirkhah M, Setayesh Valipour N, Neisani L, Haghani H. A controlled trial of the effect of aromatherapy on birth outcomes using, J Midwifery Reproduct Health 2014; 2: 77-82. (Persian).
62. [23] Setayesh Valipour N, Kheirkhah M, Neisani L, Haghani H. Comparison of the effects of aromatherapy with essential oils of damask rose and hot footbath on the first stage of labor anxiety in Nulliparous Women 2012; 2: 1-9. (Persian).
63. [24] Kheirkhah M, Setayesh Valipour N, Neisani Samani L, Haghani H. Effect of aromatherapy with essential damask rose oil on anxiety of the active phase of labor nulliparous women. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2013; 11. (Persian). [DOI:10.5812/ircmj.14455] [PMID] [PMCID]
64. [25] Emsile M, Campbell M, Walker K. Complementary therapies in a local healthcare setting. Part 1. Is there real public demand? Complement Ther Med 2008; 4: 39-42. [DOI:10.1016/S0965-2299(96)80054-9]
65. [26] Chang SC, Chou MM, Lin KC, Lin LC, Lin YL, Kuo SC. Effects of a pushing intervention on pain, fatigue and birthing experiences among Taiwanese women during the second stage of labor. Midwifery 2011; 27: 825-831. [DOI:10.1016/j.midw.2010.08.009] [PMID]
66. [27] Gagnier J, Boon H, Rochon P, Moher D, Barnes J, Bombardier C. Reporting randomized, controlled trials of herbal interventions: an elaborated CONSORT statement. Annal Int Med 2006; 144: 364-367. [DOI:10.7326/0003-4819-144-5-200603070-00013] [PMID]
67. [28] Ministry of Health and Medical Education. National guide of midwifery and birth services in mother friendly hospitals.1st ed. Tehran; Charsuye Honar Publisher 2006; 139-147. (Persian).
68. [29] Effati D Mohammad Alizadeh CS, Charandabi, Zarei S, Mohammadi A, Mirghafourvand M. Effect of Lavender cream with or without footbath on anxiety, stress and depression of women in postpartum. A Clin Randomized Controll Trial 2018; 20: 52-61. (Persian).
69. [30] Seraji A, Vakilian K. The comparison between the effects of aromatherapy with lavender and breathing techniques on the reduction of labor pain. Complement Med J 2011; 1: 34-41. (Persian).
70. [31] Vahaby S, Abedi P, Afshari P, Haghighizadeh M H, Zargani A. Effect of aromatherapy with rose water on pain severity of labor in nulliparous women: a random clinical trial study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2016; 14: 1049-1060. (Persian).
71. [32] Nourbakhsh S, Taavoni S. Effect of aromatherapy on labor pain: a randomized control trial study in bandarabbas, year 2010. Abstracts of the 20th European Congress of Psychiatry. 2012; 27: 1. [DOI:10.1016/S0924-9338(12)75077-0]
72. [33] Burns E, Zobbi V, Panzeri D, Oskrochi R, Regalia A. Aromatherapy in childbirth: a pilot amascene controlled trial. BJOG 2007; 114: 838-844. [DOI:10.1111/j.1471-0528.2007.01381.x] [PMID]
73. [34] Calvert I. Ginger: an essential oil for shortening labour? Pract Midwifery 2008; 8: 30-34.
74. [35] Barbosa da Silva F, Oliveira S, Cuce Nobre M. A randomized controlled trial evaluating the effect of immersion bath on labour pain. Midwifery 2009; 25: 286-294. [DOI:10.1016/j.midw.2007.04.006] [PMID]
75. [1] Amiri Farahani L, Abbasi Shavazi MJ. Caesarean section change trends in Iran and some demographic factors associated with them in the past three decades. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2: 127-134. (Persian).
76. [2] De La Brière A. Causes of pain in obstetrics 2013; 778: 8-15. [DOI:10.1016/j.soin.2013.07.014]
77. [3] Lowe Nk. The nature of labor pain. AJOG 2002; 186: 16-24. https://doi.org/10.1067/mob.2002.121427 [DOI:10.1016/S0002-9378(02)70179-8] [PMID]
79. [4] Mirzaei F, Wine SA, Kaviani M, Rajai S. Changes in plasma cortisol and serotonin and decreased anxiety levels during labor in nulliparous women after smelling Lavender essence. Univ Magazine 2010; 16: 245-254. (Persian).
80. [5] Vakilian K, Keramat A, Mousavi A, Shariati M, Ajami M, Attarha M. The effect of lavender oil inhalation on labor pain. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14: 34-40. (Persian).
81. [6] Steflitsch W, Steflitsch M. Clinical aromatherapy practicing medicine. J Men's Health 2008; 5: 74-85. [DOI:10.1016/j.jomh.2007.11.001]
82. [7] Kheirkhah M, Setayesh Vali Pour N, Neisani L, Haghani H. Comparing the effects of aromatherapy with rose oils and warm foot bath on anxiety in the first stage of labor in nulliparous women. Iran Red Crescent Med J 2014; 16: e14455. [DOI:10.5812/ircmj.14455] [PMID] [PMCID]
83. [8] Saeki y. The effect of foot-bath with or without the essential oil of lavender on the autonomic nervous system: a randomized trial. Complement Ther Med 2000; 8: 2-7. [DOI:10.1016/S0965-2299(00)90703-9]
84. [9] Miyazato K, Matsukawa K. Decreased cardiac parasympathetic nerve activity of pregnant women during foot baths. Jpn J Nurs Sci 2010; 7: 65-75. [DOI:10.1111/j.1742-7924.2010.00136.x] [PMID]
85. [10] Yamamoto K, Nagata S. Physiological and psychological evaluation of the wrapped footbath as a complementary nursing therapy to induce relaxation in hospitalized patient with incurable cancer: a pilot study. International university of health and welfare. Cancer Nurs 2011; 34: 185-192. [DOI:10.1097/NCC.0b013e3181fe4d2d] [PMID]
86. [11] Benfield RD, Herman J, Katz VL, Wilson SP, Davis JM. Hydrotherapy in labor. Res Nurs Health 2001; 24: 57-67. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/1098-240X(200102)24:13.0.CO;2-J]
87. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/1098-240X(200102)24:13.0.CO;2-J]
88. [12] Rakhshandah H, Hosseini M. Potentiation of pentobarbital hypnosis by rosa damascena in mice. Indian J Exp Biol 2006; 44: 910-912.
89. [13] Umezu T, Ito H, Nagano K, Yamakoshi M, Oouchi H, Sakaniwa M, Morita M. Anticonflict effects of rose oil and identification of its active constituents. Life Sci 2002; 72: 91-102. [DOI:10.1016/S0024-3205(02)02197-5]
90. [14] Burn E, Blamey C, Steven J. An investigation in to the use of aromatherapy in intrapartum midwifery practice. J Altern Complement Med 2000; 6: 141-147. [DOI:10.1089/acm.2000.6.141] [PMID]
91. [15] Sefidkon F, Akbari Z, Assareh MH, Bakhshi Khaniki Gh. Comparison of quantity and quality of aromatic compounds from Rosa damascene mill. by different extraction methods. Iran J Med Aromatic Plants 2006; 22: 351-365. (Persian).
92. [16] Kheirkhah M, Valipour NS, Neisani L, Haghani H. A Controlled trial of the effect of aromatherapy on birth outcomes using "Rose essential oil" inhalation and foot bath. J Midwifery Reprod Health 2013; 2: 77-82. (Persian).
93. [17] Roozbahani N, Attarha M, Akbari Torkestani N, Amiri Farahani L, Heidari T. The effect of rose water aromatherapy on reducing labor pain in primiparous women. Complement Med J facul Nurs Midwifery 2015; 1: 1042-1053. (Persian).
94. [18] Caroline AS, Carmel TC, Caroline AC. Aromatherapy for pain management in labor. Cochrane Database Syst Rev 2011; 7: CD009215.
95. [19] Ghiasi A, Hasani M, Mollaahmadi L, Hashemzadeh M, Haseli A. The effect of aromatherapy on labor Pain relief: a systematic review of clinical trials. 2017; 20: 89-105. (Persian).
96. [20] A nationalGuide of obstetric services. Iran's Ministry of Health and Medical Education. MaternityHealth Office, Family and population Health Office. Third edition. 2012.
97. [21] Myung-Haeng H, Namyoun C, Hyesung Y. Effects of delivery nursing care using essential oil on delivery response, anxiety during labor, and postpartum status anxiety. J Korean Acad Nurs 2002; 35: 1277-1284. [DOI:10.4040/jkan.2005.35.7.1277] [PMID]
98. [22] Kheirkhah M, Setayesh Valipour N, Neisani L, Haghani H. A controlled trial of the effect of aromatherapy on birth outcomes using, J Midwifery Reproduct Health 2014; 2: 77-82. (Persian).
99. [23] Setayesh Valipour N, Kheirkhah M, Neisani L, Haghani H. Comparison of the effects of aromatherapy with essential oils of damask rose and hot footbath on the first stage of labor anxiety in Nulliparous Women 2012; 2: 1-9. (Persian).
100. [24] Kheirkhah M, Setayesh Valipour N, Neisani Samani L, Haghani H. Effect of aromatherapy with essential damask rose oil on anxiety of the active phase of labor nulliparous women. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2013; 11. (Persian). [DOI:10.5812/ircmj.14455] [PMID] [PMCID]
101. [25] Emsile M, Campbell M, Walker K. Complementary therapies in a local healthcare setting. Part 1. Is there real public demand? Complement Ther Med 2008; 4: 39-42. [DOI:10.1016/S0965-2299(96)80054-9]
102. [26] Chang SC, Chou MM, Lin KC, Lin LC, Lin YL, Kuo SC. Effects of a pushing intervention on pain, fatigue and birthing experiences among Taiwanese women during the second stage of labor. Midwifery 2011; 27: 825-831. [DOI:10.1016/j.midw.2010.08.009] [PMID]
103. [27] Gagnier J, Boon H, Rochon P, Moher D, Barnes J, Bombardier C. Reporting randomized, controlled trials of herbal interventions: an elaborated CONSORT statement. Annal Int Med 2006; 144: 364-367. [DOI:10.7326/0003-4819-144-5-200603070-00013] [PMID]
104. [28] Ministry of Health and Medical Education. National guide of midwifery and birth services in mother friendly hospitals.1st ed. Tehran; Charsuye Honar Publisher 2006; 139-147. (Persian).
105. [29] Effati D Mohammad Alizadeh CS, Charandabi, Zarei S, Mohammadi A, Mirghafourvand M. Effect of Lavender cream with or without footbath on anxiety, stress and depression of women in postpartum. A Clin Randomized Controll Trial 2018; 20: 52-61. (Persian).
106. [30] Seraji A, Vakilian K. The comparison between the effects of aromatherapy with lavender and breathing techniques on the reduction of labor pain. Complement Med J 2011; 1: 34-41. (Persian).
107. [31] Vahaby S, Abedi P, Afshari P, Haghighizadeh M H, Zargani A. Effect of aromatherapy with rose water on pain severity of labor in nulliparous women: a random clinical trial study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2016; 14: 1049-1060. (Persian).
108. [32] Nourbakhsh S, Taavoni S. Effect of aromatherapy on labor pain: a randomized control trial study in bandarabbas, year 2010. Abstracts of the 20th European Congress of Psychiatry. 2012; 27: 1. [DOI:10.1016/S0924-9338(12)75077-0]
109. [33] Burns E, Zobbi V, Panzeri D, Oskrochi R, Regalia A. Aromatherapy in childbirth: a pilot amascene controlled trial. BJOG 2007; 114: 838-844. [DOI:10.1111/j.1471-0528.2007.01381.x] [PMID]
110. [34] Calvert I. Ginger: an essential oil for shortening labour? Pract Midwifery 2008; 8: 30-34.
111. [35] Barbosa da Silva F, Oliveira S, Cuce Nobre M. A randomized controlled trial evaluating the effect of immersion bath on labour pain. Midwifery 2009; 25: 286-294. [DOI:10.1016/j.midw.2007.04.006] [PMID]
112. [1] Amiri Farahani L, Abbasi Shavazi MJ. Caesarean section change trends in Iran and some demographic factors associated with them in the past three decades. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2: 127-134. (Persian).
113. [2] De La Brière A. Causes of pain in obstetrics 2013; 778: 8-15. [DOI:10.1016/j.soin.2013.07.014]
114. [3] Lowe Nk. The nature of labor pain. AJOG 2002; 186: 16-24. https://doi.org/10.1067/mob.2002.121427 [DOI:10.1016/S0002-9378(02)70179-8] [PMID]
116. [4] Mirzaei F, Wine SA, Kaviani M, Rajai S. Changes in plasma cortisol and serotonin and decreased anxiety levels during labor in nulliparous women after smelling Lavender essence. Univ Magazine 2010; 16: 245-254. (Persian).
117. [5] Vakilian K, Keramat A, Mousavi A, Shariati M, Ajami M, Attarha M. The effect of lavender oil inhalation on labor pain. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14: 34-40. (Persian).
118. [6] Steflitsch W, Steflitsch M. Clinical aromatherapy practicing medicine. J Men's Health 2008; 5: 74-85. [DOI:10.1016/j.jomh.2007.11.001]
119. [7] Kheirkhah M, Setayesh Vali Pour N, Neisani L, Haghani H. Comparing the effects of aromatherapy with rose oils and warm foot bath on anxiety in the first stage of labor in nulliparous women. Iran Red Crescent Med J 2014; 16: e14455. [DOI:10.5812/ircmj.14455] [PMID] [PMCID]
120. [8] Saeki y. The effect of foot-bath with or without the essential oil of lavender on the autonomic nervous system: a randomized trial. Complement Ther Med 2000; 8: 2-7. [DOI:10.1016/S0965-2299(00)90703-9]
121. [9] Miyazato K, Matsukawa K. Decreased cardiac parasympathetic nerve activity of pregnant women during foot baths. Jpn J Nurs Sci 2010; 7: 65-75. [DOI:10.1111/j.1742-7924.2010.00136.x] [PMID]
122. [10] Yamamoto K, Nagata S. Physiological and psychological evaluation of the wrapped footbath as a complementary nursing therapy to induce relaxation in hospitalized patient with incurable cancer: a pilot study. International university of health and welfare. Cancer Nurs 2011; 34: 185-192. [DOI:10.1097/NCC.0b013e3181fe4d2d] [PMID]
123. [11] Benfield RD, Herman J, Katz VL, Wilson SP, Davis JM. Hydrotherapy in labor. Res Nurs Health 2001; 24: 57-67. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/1098-240X(200102)24:13.0.CO;2-J]
124. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J https://doi.org/10.1002/1098-240X(200102)24:1<57::AID-NUR1007>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/1098-240X(200102)24:13.0.CO;2-J]
125. [12] Rakhshandah H, Hosseini M. Potentiation of pentobarbital hypnosis by rosa damascena in mice. Indian J Exp Biol 2006; 44: 910-912.
126. [13] Umezu T, Ito H, Nagano K, Yamakoshi M, Oouchi H, Sakaniwa M, Morita M. Anticonflict effects of rose oil and identification of its active constituents. Life Sci 2002; 72: 91-102. [DOI:10.1016/S0024-3205(02)02197-5]
127. [14] Burn E, Blamey C, Steven J. An investigation in to the use of aromatherapy in intrapartum midwifery practice. J Altern Complement Med 2000; 6: 141-147. [DOI:10.1089/acm.2000.6.141] [PMID]
128. [15] Sefidkon F, Akbari Z, Assareh MH, Bakhshi Khaniki Gh. Comparison of quantity and quality of aromatic compounds from Rosa damascene mill. by different extraction methods. Iran J Med Aromatic Plants 2006; 22: 351-365. (Persian).
129. [16] Kheirkhah M, Valipour NS, Neisani L, Haghani H. A Controlled trial of the effect of aromatherapy on birth outcomes using "Rose essential oil" inhalation and foot bath. J Midwifery Reprod Health 2013; 2: 77-82. (Persian).
130. [17] Roozbahani N, Attarha M, Akbari Torkestani N, Amiri Farahani L, Heidari T. The effect of rose water aromatherapy on reducing labor pain in primiparous women. Complement Med J facul Nurs Midwifery 2015; 1: 1042-1053. (Persian).
131. [18] Caroline AS, Carmel TC, Caroline AC. Aromatherapy for pain management in labor. Cochrane Database Syst Rev 2011; 7: CD009215.
132. [19] Ghiasi A, Hasani M, Mollaahmadi L, Hashemzadeh M, Haseli A. The effect of aromatherapy on labor Pain relief: a systematic review of clinical trials. 2017; 20: 89-105. (Persian).
133. [20] A nationalGuide of obstetric services. Iran's Ministry of Health and Medical Education. MaternityHealth Office, Family and population Health Office. Third edition. 2012.
134. [21] Myung-Haeng H, Namyoun C, Hyesung Y. Effects of delivery nursing care using essential oil on delivery response, anxiety during labor, and postpartum status anxiety. J Korean Acad Nurs 2002; 35: 1277-1284. [DOI:10.4040/jkan.2005.35.7.1277] [PMID]
135. [22] Kheirkhah M, Setayesh Valipour N, Neisani L, Haghani H. A controlled trial of the effect of aromatherapy on birth outcomes using, J Midwifery Reproduct Health 2014; 2: 77-82. (Persian).
136. [23] Setayesh Valipour N, Kheirkhah M, Neisani L, Haghani H. Comparison of the effects of aromatherapy with essential oils of damask rose and hot footbath on the first stage of labor anxiety in Nulliparous Women 2012; 2: 1-9. (Persian).
137. [24] Kheirkhah M, Setayesh Valipour N, Neisani Samani L, Haghani H. Effect of aromatherapy with essential damask rose oil on anxiety of the active phase of labor nulliparous women. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2013; 11. (Persian). [DOI:10.5812/ircmj.14455] [PMID] [PMCID]
138. [25] Emsile M, Campbell M, Walker K. Complementary therapies in a local healthcare setting. Part 1. Is there real public demand? Complement Ther Med 2008; 4: 39-42. [DOI:10.1016/S0965-2299(96)80054-9]
139. [26] Chang SC, Chou MM, Lin KC, Lin LC, Lin YL, Kuo SC. Effects of a pushing intervention on pain, fatigue and birthing experiences among Taiwanese women during the second stage of labor. Midwifery 2011; 27: 825-831. [DOI:10.1016/j.midw.2010.08.009] [PMID]
140. [27] Gagnier J, Boon H, Rochon P, Moher D, Barnes J, Bombardier C. Reporting randomized, controlled trials of herbal interventions: an elaborated CONSORT statement. Annal Int Med 2006; 144: 364-367. [DOI:10.7326/0003-4819-144-5-200603070-00013] [PMID]
141. [28] Ministry of Health and Medical Education. National guide of midwifery and birth services in mother friendly hospitals.1st ed. Tehran; Charsuye Honar Publisher 2006; 139-147. (Persian).
142. [29] Effati D Mohammad Alizadeh CS, Charandabi, Zarei S, Mohammadi A, Mirghafourvand M. Effect of Lavender cream with or without footbath on anxiety, stress and depression of women in postpartum. A Clin Randomized Controll Trial 2018; 20: 52-61. (Persian).
143. [30] Seraji A, Vakilian K. The comparison between the effects of aromatherapy with lavender and breathing techniques on the reduction of labor pain. Complement Med J 2011; 1: 34-41. (Persian).
144. [31] Vahaby S, Abedi P, Afshari P, Haghighizadeh M H, Zargani A. Effect of aromatherapy with rose water on pain severity of labor in nulliparous women: a random clinical trial study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2016; 14: 1049-1060. (Persian).
145. [32] Nourbakhsh S, Taavoni S. Effect of aromatherapy on labor pain: a randomized control trial study in bandarabbas, year 2010. Abstracts of the 20th European Congress of Psychiatry. 2012; 27: 1. [DOI:10.1016/S0924-9338(12)75077-0]
146. [33] Burns E, Zobbi V, Panzeri D, Oskrochi R, Regalia A. Aromatherapy in childbirth: a pilot amascene controlled trial. BJOG 2007; 114: 838-844. [DOI:10.1111/j.1471-0528.2007.01381.x] [PMID]
147. [34] Calvert I. Ginger: an essential oil for shortening labour? Pract Midwifery 2008; 8: 30-34.
148. [35] Barbosa da Silva F, Oliveira S, Cuce Nobre M. A randomized controlled trial evaluating the effect of immersion bath on labour pain. Midwifery 2009; 25: 286-294. [DOI:10.1016/j.midw.2007.04.006] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Setayesh valipour N, Kheirkhah M, Amirkhanzadeh-Barandouzi Z, Neistani Samani L. Comparison of the efficacy of aromatherapy and foot spa bath on labor pain in primiparous women: A randomized controlled trial. koomesh. 2020; 22 (1) :60-66
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5223-fa.html

ستایش ولی‌پور نسیمه، خیرخواه معصومه، امیرخاانزاده باراندوزی زهرا، نیستانی سامانی لیلا. مقایسه تاثیر رایحه درمانی و حمام آبگرم پا بر درد لیبر زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی. كومش. 1398; 22 (1) :60-66

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5223-fa.htmlجلد 22، شماره 1 - ( زمستان 1398: 1-201 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4106