اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 22، شماره 1 - ( زمستان 1398: 1-201 1398 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 130-137 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل موثر بر میزان بهره‌مندی جمعیت تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری ایران
محمدجواد کبیر ، حسن اشرفیان امیری ، دکتر سید مظفر ربیعی ، کورش فرزین ، زهرا حسن زاده رستمی ، سید داود نصرالله‌پور شیروانی ، بیتا سنگستانی
چکیده:   (428 مشاهده)
هدف: برنامه پزشک خانواده شهری به منظور افزایش بهره‌مندی از خدمات سلامت از سال 1391 در استان‌های فارس و مازندران اجرا شد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر میزان بهره‌مندی جمعیت تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری انجام گرفت.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در زمستان 1395 انجام گرفت. جامعه پژوهش خانوارهای تحت پوشش برنامه پزشک خانواده شهری بودند که به صورت خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته شامل 2 بخش متغیرهای فردی و میزان بهره‌مندی از خدمات سلامت با 33 سئوال باز و بسته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت.
یافتهها: از بین 1768 خانوار مورد بررسی با 5628 نفر جمعیت، 5521 نفر (1/98 درصد) دارای یکی از انواع بیمه پایه بودند. 0/31 درصد افراد از بیمه تکمیلی برخوردار بودند. میانگین فاصله زمانی بین منزل و محل کار پزشک با پای پیاده 9/18±6/18 دقیقه و با وسیله نقلیه 1/5±7/5 دقیقه بود. 8/75 درصد دارنده بیمه پایه، حداقل یک‌بار توسط پزشک خانواده شهری خود ویزیت شدند. میانگین بار مراجعه افراد بالای 15 سال به پزشک خانواده 14/5 بار در سال بود. عواملی مثل پرونده سلامت، بعد خانوار، بیمه تکمیلی، ابتلا به بیماری‌ها، تحصیلات، شغل، تعویض پزشک، مدت زمان دسترسی، سطح آشنایی با برنامه پزشک خانواده در میزان بهره‌مندی جمعیت تحت پوشش با سطح معنی‌داری 05/0P< موثر بودند.
نتیجهگیری: این مطالعه نشان داد همه افراد تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری بهره‌مند نشدند و تعدادی از عوامل فردی بر میزان بهره‌مندی از برنامه پزشک خانواده شهری تاثیرگذار بود.
 
واژه‌های کلیدی: بهره‌مندی، بهره‌مندی سلامت، خدمات سلامت، پزشک خانواده، پزشک خانواده شهری
متن کامل [PDF 875 kb]   (159 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
فهرست منابع
1. [1] Mc Laughlin C, Wyszewianski L. Access to care: remembering old lessons. Health Serv Res 2002; 37: 1441-1443. [DOI:10.1111/1475-6773.12171] [PMID] [PMCID]
2. [2] Bahri N, Arabnejad BA, Bahri N, Eshaghi F, Fathi Najafi T, Larki M. Objective structured clinical evaluation for assessment of the quality of practice of health practitioners during preconception, prenatal and postnatal cares. Koomesh 2015; 17: 45-53. (Persian).
3. [3] Wang SY, Chen LK, Hsu S, Wang SC. Health care utilization and health outcomes: a population study of Taiwan. Health Policy Plan 2012; 27: 590-599. [DOI:10.1093/heapol/czr080] [PMID]
4. [4] Al-Abri R, Al-Balushi A. Patient satisfaction survey as a tool towards quality improvement. Oman Med J 2014; 29: 3-7. [DOI:10.5001/omj.2014.02] [PMID] [PMCID]
5. [5] Ghadamgahi HB, Norouzi K, Mohammadi F, jandaqhi J. Status and determinants of health services utilization among elderly rural habitants in the Iranian population. Koomesh 2018; 20: 779-785. (Persian).
6. [6] Kurspahić-Mujčić A, Mujčić A. Preventive health services utilization in patients treated by family physicians. Med Glas (Zenica) 2019; 16: 10.17392/1027-19.
7. [7] Abate AT, Ayisa AA, W/Mariam TG. Reproductive health services utilization and its associated factors among secondary school youths in woreta town, south gondar, North west ethiopia: a cross sectional study. BMC Res Notes 2019; 12: 10.1186/s13104-019-4129-z. [DOI:10.1186/s13104-019-4129-z] [PMID] [PMCID]
8. [8] Nasrollahpour Shirvani SD, Mikanik E, Ashrafian Amiri H, Kabir MJ, Jafari N, Tahmasbi B, et al. Evaluation of the referral system situation in family physician program in northern provinces of Iran: 2012-2013. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 23: 27-35. (Persian).
9. [9] Damari B, Vosough Moghaddam A, Rostami Gooran N, Kabir MJ. Evaluation of the urban family physician and referral system program in Fars and Mazandran provinces: history, achievements, challenges and solutions. J School Public Health Institut Public Health Res 2016; 14: 17-38. (Persian).
10. [10] Ali Akbari Saba R, Safakish M. Utilization of health services in the Iran. J Statistics 2015; 16: 9-14. (Persian).
11. [11] Motlagh ME, Torkestani F, Nasrollahpour Shirvani SD, Ashrafian Amiri H, Rabiee SM, Radpooyan L, Assessment of prenatal and postnatalcare in the first level of network system of Iran: 2015. Esfahan Padideh Gooya 2016. (Persian).
12. [12] Nooraiee Motlagh S, Saber Mahani A, Barooni M, Asadi Lari M, Vaez Mahdavi MR, Hadian M. Determining Factors related to health services utilization. RJMS 2015; 21: 61-72. (Persian).
13. [13] Ebadi Fard Azar F, Rezapour A, Abbasi Broujeni P, safari H, Moeeni Naeeni M. Utilization of health care services in the state of Isfahan. Jhosp 2011; 10: 23-32. (Persian).
14. [14] Nasrollahpour Shirvani SD, Kabir MJ, Ashrafian Amiri H, Rabiee SM, keshavarzi A, Kourosh F. Experience of implementation of urban family physician program in Iran. 1st ed. Tehran Health Insurance Organiz Iran 2017. (Persian).
15. [15] Lotfi F, Nouraei Motlagh S, Mahdavi G, Keshavarz K, Hadian M, Abolghasem Gorji H. Factors affecting the utilization of outpatient health services and importance of health insurance. Shiraz Med J August 2017; 18: e57570 (Persian). [DOI:10.5812/semj.57570]
16. [16] Saxena D, Vangani R, Mavalankar DV, Thomsen S. Inequity in maternal health care service utilization in gujarat: analyses of district-level health survey data. Glob Health Action 2013; 6: 1654-9880. [DOI:10.3402/gha.v6i0.19652] [PMID] [PMCID]
17. [17] Agunwa CC, Obi IE, Ndu AC, Omotowo IB, Idoko CA, Umeobieri AK, et al. Determinants of patterns of maternal and child health service utilization in a rural community in south eastern Nigeria. BMC Health Serv Res 2017; 17: 715. [DOI:10.1186/s12913-017-2653-x] [PMID] [PMCID]
18. [18] Ngendo Mwami M, Odhiambo Oleche M. Determinants of utilization of health care services in Kenya. Int J Acad Res Busines Soc Sci 2017; 7: 132-156. [DOI:10.6007/IJARBSS/v7-i10/3367]
19. [19] Saurina C, Vall-Llosera L, Saez M. Factors determining access to and use of primary health care services in the Girona HealthRegion (Spain). Eur J Health Econ 2012; 13: 419-427. [DOI:10.1007/s10198-011-0313-3] [PMID]
20. [20] Liang W, Burner CB, Rowland JH, Mcropot NJ, Eggert H, Hwang YT, et al. Communication between physicians and older women with localized breast cancer: implications for treatment and patient satisfaction. J Clin Oncol 2002; 20: 1008-1016. https://doi.org/10.1200/JCO.20.4.1008 [DOI:10.1200/JCO.2002.20.4.1008] [PMID]
21. [21] Butow PN, Dowestt S, Hagerty R, Tattersall MH. Communicating prognosis to patients with metastatic disease: what do they really want to know? Support Care Cancer 2002; 10: 161-168. [DOI:10.1007/s005200100290] [PMID]
22. [1] Mc Laughlin C, Wyszewianski L. Access to care: remembering old lessons. Health Serv Res 2002; 37: 1441-1443. [DOI:10.1111/1475-6773.12171] [PMID] [PMCID]
23. [2] Bahri N, Arabnejad BA, Bahri N, Eshaghi F, Fathi Najafi T, Larki M. Objective structured clinical evaluation for assessment of the quality of practice of health practitioners during preconception, prenatal and postnatal cares. Koomesh 2015; 17: 45-53. (Persian).
24. [3] Wang SY, Chen LK, Hsu S, Wang SC. Health care utilization and health outcomes: a population study of Taiwan. Health Policy Plan 2012; 27: 590-599. [DOI:10.1093/heapol/czr080] [PMID]
25. [4] Al-Abri R, Al-Balushi A. Patient satisfaction survey as a tool towards quality improvement. Oman Med J 2014; 29: 3-7. [DOI:10.5001/omj.2014.02] [PMID] [PMCID]
26. [5] Ghadamgahi HB, Norouzi K, Mohammadi F, jandaqhi J. Status and determinants of health services utilization among elderly rural habitants in the Iranian population. Koomesh 2018; 20: 779-785. (Persian).
27. [6] Kurspahić-Mujčić A, Mujčić A. Preventive health services utilization in patients treated by family physicians. Med Glas (Zenica) 2019; 16: 10.17392/1027-19.
28. [7] Abate AT, Ayisa AA, W/Mariam TG. Reproductive health services utilization and its associated factors among secondary school youths in woreta town, south gondar, North west ethiopia: a cross sectional study. BMC Res Notes 2019; 12: 10.1186/s13104-019-4129-z. [DOI:10.1186/s13104-019-4129-z] [PMID] [PMCID]
29. [8] Nasrollahpour Shirvani SD, Mikanik E, Ashrafian Amiri H, Kabir MJ, Jafari N, Tahmasbi B, et al. Evaluation of the referral system situation in family physician program in northern provinces of Iran: 2012-2013. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 23: 27-35. (Persian).
30. [9] Damari B, Vosough Moghaddam A, Rostami Gooran N, Kabir MJ. Evaluation of the urban family physician and referral system program in Fars and Mazandran provinces: history, achievements, challenges and solutions. J School Public Health Institut Public Health Res 2016; 14: 17-38. (Persian).
31. [10] Ali Akbari Saba R, Safakish M. Utilization of health services in the Iran. J Statistics 2015; 16: 9-14. (Persian).
32. [11] Motlagh ME, Torkestani F, Nasrollahpour Shirvani SD, Ashrafian Amiri H, Rabiee SM, Radpooyan L, Assessment of prenatal and postnatalcare in the first level of network system of Iran: 2015. Esfahan Padideh Gooya 2016. (Persian).
33. [12] Nooraiee Motlagh S, Saber Mahani A, Barooni M, Asadi Lari M, Vaez Mahdavi MR, Hadian M. Determining Factors related to health services utilization. RJMS 2015; 21: 61-72. (Persian).
34. [13] Ebadi Fard Azar F, Rezapour A, Abbasi Broujeni P, safari H, Moeeni Naeeni M. Utilization of health care services in the state of Isfahan. Jhosp 2011; 10: 23-32. (Persian).
35. [14] Nasrollahpour Shirvani SD, Kabir MJ, Ashrafian Amiri H, Rabiee SM, keshavarzi A, Kourosh F. Experience of implementation of urban family physician program in Iran. 1st ed. Tehran Health Insurance Organiz Iran 2017. (Persian).
36. [15] Lotfi F, Nouraei Motlagh S, Mahdavi G, Keshavarz K, Hadian M, Abolghasem Gorji H. Factors affecting the utilization of outpatient health services and importance of health insurance. Shiraz Med J August 2017; 18: e57570 (Persian). [DOI:10.5812/semj.57570]
37. [16] Saxena D, Vangani R, Mavalankar DV, Thomsen S. Inequity in maternal health care service utilization in gujarat: analyses of district-level health survey data. Glob Health Action 2013; 6: 1654-9880. [DOI:10.3402/gha.v6i0.19652] [PMID] [PMCID]
38. [17] Agunwa CC, Obi IE, Ndu AC, Omotowo IB, Idoko CA, Umeobieri AK, et al. Determinants of patterns of maternal and child health service utilization in a rural community in south eastern Nigeria. BMC Health Serv Res 2017; 17: 715. [DOI:10.1186/s12913-017-2653-x] [PMID] [PMCID]
39. [18] Ngendo Mwami M, Odhiambo Oleche M. Determinants of utilization of health care services in Kenya. Int J Acad Res Busines Soc Sci 2017; 7: 132-156. [DOI:10.6007/IJARBSS/v7-i10/3367]
40. [19] Saurina C, Vall-Llosera L, Saez M. Factors determining access to and use of primary health care services in the Girona HealthRegion (Spain). Eur J Health Econ 2012; 13: 419-427. [DOI:10.1007/s10198-011-0313-3] [PMID]
41. [20] Liang W, Burner CB, Rowland JH, Mcropot NJ, Eggert H, Hwang YT, et al. Communication between physicians and older women with localized breast cancer: implications for treatment and patient satisfaction. J Clin Oncol 2002; 20: 1008-1016. https://doi.org/10.1200/JCO.20.4.1008 [DOI:10.1200/JCO.2002.20.4.1008] [PMID]
42. [21] Butow PN, Dowestt S, Hagerty R, Tattersall MH. Communicating prognosis to patients with metastatic disease: what do they really want to know? Support Care Cancer 2002; 10: 161-168. [DOI:10.1007/s005200100290] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kabir M J, Ashrafian Amiri H, Rabiee S M, Farzin K, Hassanzadeh-Rostami Z, Nasrollahpour Shirvani S D et al . Effective factors on the utilization of health population covered by the urban family physician program in Iran. koomesh. 2020; 22 (1) :130-137
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4837-fa.html

کبیر محمدجواد، اشرفیان امیری حسن، ربیعی سید مظفر، فرزین کورش، حسن زاده رستمی زهرا، نصرالله‌پور شیروانی سید داود و همکاران.. عوامل موثر بر میزان بهره‌مندی جمعیت تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری ایران. كومش. 1398; 22 (1) :130-137

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4837-fa.htmlجلد 22، شماره 1 - ( زمستان 1398: 1-201 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4106